czwartek, 13 grudnia 2012

Sprawozdanie z IV posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 13.12.2012 r. odbyło się IV posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Małgorzata Fitas,
2. Joanna Gaworska–Wandas,
3. Dorota Kacprzak
4. Ewa Kownacka,
5. Magdalena Nawrocka,
6. Robert Staniszewski.


Program:

1. Przedstawienie potrzeby wyeksponowania zbiorów regionalnych i informacji o nich (w tym bibliografii regionalnej) na stronach domowych poszczególnych bibliotek.
2. Prace nad Kartoteką Haseł Wzorcowych.
3. Ustalenie zagadnień, które zostaną poruszone na ogólnym spotkaniu bibliografów dolnośląskich w dn. 16.01.2013 r.
4. Sprawy różne.
5. Ustalenie terminu V spotkania Komisji oraz tematu obrad.


Ustalenia Komisji:

Ad 1
W nawiązaniu do ustaleń Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP podjętych podczas konferencji w Lublinie w październiku br. stwierdzono, iż konieczne jest lepsze wyeksponowanie bibliografii regionalnej na stronach domowych bibliotek Dolnego Śląska. Bibliografia regionalna jako źródło informacji o publikacjach regionalnych pełni istotną, choć być może niedocenianą rolę w komunikacji społecznej. Konieczne zatem jest, aby jej twórcy, tj. bibliotekarze, postarali się o jej właściwą promocję. Należy zadbać o przejrzystą prezentację bibliografii regionalnej on-line.
Zasadne jest, aby na stronie domowej każdej biblioteki, która współtworzy Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska w ramach Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego, znalazła się osobna zakładka „Bibliografia Regionalna” lub „Regionalia”, gdzie czytelnik znajdzie przejrzystą informację na temat bibliografii regionalnej i sposobu jej wykorzystania. Tą sama zakładkę można wykorzystać także jako miejsce do zareklamowania swoich zbiorów regionalnych, które w każdej bibliotece są unikatowe, a przez to bardzo cenne.
Poniżej prezentujemy przykładowy tekst, który może pojawić się w zakładce „Bibliografia Regionalna” (lub „Regionalia”) na stronie domowej biblioteki:

Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska to baza bibliograficzna, która zawiera informacje o artykułach z czasopism regionalnych i lokalnych, dotyczących Dolnego Śląska (jego historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest to świetne źródło informacji dla osób zainteresowanych regionem, przydatne przy kompletowaniu bibliografii załącznikowej.Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.Baza rejestruje artykuły ukazujące się od roku 1947 do chwili obecnej, przy czym opisy bibliograficzne z lat 1947-1996 są nadal uzupełniane. Materiał nie wprowadzony dotąd do bazy jest dostępny w postaci tradycyjnej Kartoteki Regionalnej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska jest współtworzona przez 24 biblioteki z województwa dolnośląskiego, w tym Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Nadzór merytoryczny nad Bibliografią sprawuje Komisja ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego ŚląskaWyszukiwanie w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska:


Baza zawiera informacje o artykułach z czasopism – czego dotyczą, gdzie i kiedy się ukazały. Pełni funkcję czegoś w rodzaju gigantycznego indeksu lub spisu treści do kilkudziesięciu czasopism i umożliwia szybkie dotarcie do informacji o artykułach na temat Dolnego Śląska – jego historii, kultury, gospodarki, polityki, środowiska geograficznego.Wyszukiwanie można prowadzić wg następujących kryteriów: autora, dokładnego tytułu, słów w tytule, tytułu czasopisma, tematu (hasła przedmiotowego) lub łączyć wszystkie powyższe posługując się kryterium „wszystkie słowa”. Po wybraniu kryterium i wpisaniu odpowiedniego słowa lub frazy klikamy przycisk „Dalej”. W tabeli wyświetla się lista artykułów odpowiadających naszemu zapytaniu. W kolejnych rubrykach od lewej podane są następujące informacje: 

  • autor artykułu,
  • tytuł,
  • rok ukazania się artykułu,
  • źródło artykułu, czyli tytuł i numer gazety, w której wydrukowano artykuł oraz strony, na których się on znajduje.Czasem informacje o lokalizacji artykułu mają postać zbyt długiego zapisu i nie mieszczą się w rubryce. Aby obejrzeć pełny zapis i uzyskać dodatkowe informacje o dokumencie należy kliknąć na tytuł artykułu. Wyświetla się wówczas nie tylko pełna lokalizacja, ale też określenia tematu artykułu, niekiedy także adnotacja przybliżająca jego treść.Problematyka promowania Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na stronach domowych bibliotek będzie szczegółowo omawiana na ogólnym spotkaniu bibliografów dolnośląskich w dniu 16 stycznia 2012 r.

Ad 2
Prace nad Kartoteką Haseł Wzorcowych:
W ramach prac nad Kartoteką Haseł Wzorcowych opracowano i wprowadzono do bazy kilkadziesiąt opisów haseł wzorcowych. Są to hasła wyrażające nazwy wybranych szkół, placówek ochrony zdrowia, przedsiębiorstw, organizacji młodzieżowych i społecznych, stowarzyszeń i urzędów.

Ad 3
Ustalono zagadnienia, które zostaną poruszone na ogólnym spotkaniu bibliografów dolnośląskich w dn. 16.01.2013 r.:
- roczne sprawozdanie z działalności Komisji ds. Bibliografii Dolnego Śląska,
- konieczność wyeksponowania bibliografii regionalnej na stronach domowych bibliotek,
- stan prac nad bibliografią regionalną w poszczególnych bibliotekach: korekta, wpisywanie kartotek w postaci tradycyjnej do bazy w systemie Aleph,
- wykorzystanie materiałów metodycznych i innych pomocy przydatnych przy opracowaniu materiałów do bibliografii regionalnej: SJHP BN, KHW, strona http://bibliografiaregionalna.blogspot.com/, instrukcje, Poradnik SJHP BN.
- stosowanie się do norm bibliograficznych i wytycznych,
- omówienie błędów popełnianych przez poszczególne biblioteki
- przedstawienie harmonogramu szkoleń i warsztatów w 2013 r. dla bibliotekarzy tworzących Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska,
- zgłaszanie potrzeb bibliografów w zakresie pomocy metodycznych - jakie zagadnienia sprawiają szczególną trudność i powinny zostać opracowane przez Komisję oraz opublikowane w postaci materiałów metodycznych.

Ogólne spotkanie bibliografów dolnośląskich odbędzie się w środę, 16 stycznia 2013 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (sala konferencyjna, III piętro) o godz. 9.30.

Prosimy wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu o zgłoszenia do 11.01.2013 - mailowo: jgaworska@wbp.wroc.pl lub telefonicznie: (71) 335 22 23

Ad 4
Sprawy różne:
W związku z powtarzającymi się niekonsekwencjami w opisach, ustalono, że hasło Cała Polska Czyta Dzieciom będzie zapisywane w polu 611 wraz z dopowiedzeniem chronologicznym w podpolu d i lokalizującym w podpolu c. Zasada powyższa stosuje się do artykułów dotyczących imprez czytelniczych organizowanych w poszczególnych miejscowościach w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Przykład:
090 |r 2007
1000 |a Ag.
24510 |a Cała gmina czyta dzieciom / |c Ag.
61124 |a Cała Polska Czyta Dzieciom |d (2007 ; |c Pszenno)
650 4 |a Czytelnictwo |x popularyzacja
650 4 |a Przedszkola
650 4 |a Samorząd gminny
651 4 |a Pszenno (woj. dolnośląskie) |x szkolnictwo i oświata
651 4 |a Świdnica (woj. dolnośląskie; okręg) |x samorząd
693 |a 16.03
699 |b 08.02
7730 |i // |t Tygodnik Świdnicki |g 2007, nr 46, s. 16
852 |a SWD |b C |j R

Ad 5
Ustalono termin V spotkania Komisji oraz temat obrad:
V spotkanie Komisji ds Bibliografii Dolnego Śląska odbędzie się 21 marca 2013 roku, o godz. 9.30 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej (sala 22, II piętro). Spotkanie będzie poświęcone pracom nad Kartoteką Haseł Wzorcowych. 

Oprac. Magdalena Nawrocka, DBP Wrocław