czwartek, 2 października 2014

Wykaz czasopism - aktualizacja

Zamieszczamy wykaz tytułów czasopism gromadzonych i opracowywanych na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska przez Książnicę Karkonoską w Jeleniej Górze. Zestawienie opracowała Anna Gałkowska.

Aktualności Turystyczne” nr 5, 6, 7, 9, 11, 12/2005; nr 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12/2006; nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1-8, 9, 10/2007
Biuletyn Jeleniogórski” 2008-2011
Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin” nr 64-65/2003, nr 66-67/2004, nr 83/2008, nr 85-86/2008-2009, nr89/2009, 90/2009-2010, nr 92/2010, nr 96/2011
Dolnośląskie Ścieżki” (2005 (nr 10/11), 2007 (nr 13), 2009 (nr 15/16, 17/18 )
Dolny Śląsk” od 1995 brak nr 13, 15
Dzikie Życie” od 1994
Euroregion Nysa” od 1993
Gazeta Kowarska” od 2008
Gazeta Robotnicza” od 1961-1996
Gazeta Wrocławska” 2000-2003
Polska - Gazeta Wrocławska” od 2008
Gazeta Rycerska” 2007-2009
Gazeta Wojewódzka” 1998, 2001-…
Gazeta Wyborcza” od 1990
Gmina. Jeżów Sudecki”od 1991
Gospodarka Śląska” 2006 (nr 8), 2007 (nr 1-12), 2008 (tylko do nr 10), 2010 (nr 1/2)
Gospodarka w Sudetach” nr 1, 2/2005, nr 1, 2, 3, 5, 6/2006, nr 5, 11/2007
Gość Niedzielny” 2010
Góry i Alpinizm” numery 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11/1994, 2-11/1995, nr 1(25), 2/1996, 1(36)/1997, numery 2-12/1998,
Informator Piechowicki” od 1998
Izery” 2008-2011
Jedziemy do wód…” nr 2-3/1994, nr 6/1995, nr 7-8, 1995, nr 9/1996, nr 10/1996, nr 11-12/1996, nr 2(16)/1998, nr 3(17)/1998, nr 1(18)/1999, 2(19)/1999, tyt. „Jedziemy do wód w…” nr 1-2/2001, nr 1/2002, 2-3/2008, 1-2/2011
Jelonka” od 2007 (od nr 35)
Karkonosz” nr 2/1986, nr 31987, nr 4/1988, nr 5/1991, nr 6/1992, nr 7/1992, nr 1(8)/1993, nr 2(9)/1993, nr 3-4(10-11)/1993
Karkonosze” 1979-1997, 2004…
Korkontoi” 1/2001, 2/2003, 3/2004, 4/2005, 5/2006, 6/2007, 7/2008, 8/2009, 10/2011, 11/2012
Książka i Czytelnik” 1981-2001 (brak 1, 2/1982, 1/1983); 2004 (1-3), nr 2005, (1-3), 2006 (1-3), 2007 (1-3), 2008 (1-3), 2009 (1-3), 2010 (1-3)…
Kultura Dolnośląska” 1958-1960, 1962-1963, 1970, 1978
Kulturalnie” od nr 1/2011
Kurier Gryfowski” od 1992
Kurier Jeleniogórski” 1997
Kurier Karkonoski” 1998-1999
Kurier Kowarski” 1992-2004
Mysłakowice i Okolice” od 1993-2010
Nad Poziomem Morza” od 2003
Na Szlaku” 1990-2005
Niedziela” [mutacja legnicka] od 2007
Niepełnosprawni Tu i Teraz” od 2005
Nowa Gazeta Jaworska” od 2009; brak nr 15/2010, 27/2011, 51-52, 2011
Nowe Wiadomości Wałbrzyskie” od 2007
Nowiny Jeleniogórskie” od 1958
Odkrywca” od 2008
Panorama Dolnośląska” 2005
Pielgrzymy : Informator krajoznawczy” 1988, 1989, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999
Przegląd Zachodni” 1987
Regionalny Tygodnik Informacyjny” od 2003, brak nr 50/2010
Rocznik Jeleniogórski” od 1963
Ruch Teatralny” 2003-2005
Rynek Turystyczny” od 2005
Skarbiec Ducha Gór” 1997-2007
Słowo Sportowe” 2009-2010
Sudety” od 2001
Śląsk „1995 (nr 1, 2), 1998, 1999 (nr 1-6), 2001-2003, 2004 (ne 1-6), 2005-…
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1946, 1948, 1950, 1951, 1955, 1956 (brak nr 3), 1957, 1958, 1962 (brak nr 1, 3, 4), 1964, 1965 (nr 1a; brak nr 1-4), 1968, 1970 (nr 1-2), 1974, 1975, 1976 (nr 4; brak nr 1-3), 1977, 1978, 1979 (nr 1), i od 1980-…
Śląski Labirynt Krajoznawczy” 1989-1996
Turysta Dolnośląski” 2002 (1, 3, 4, 5), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (nr 1, 2, 3, 4, 6, 7-8)
Tygodnik Jeleniogórski” 1997-2002
Wiadomości Turystyczne” od 2009
Wierchy” od 1923 (brak R. 56, 66)
Wochenblatt”[poprz. “Schlesisches Wochenblatt”] od 1998