środa, 9 września 2015

IX Konferencja Bibliotek Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego

Szanowni Państwo.
W dniach 8-9 października 2015 w Legnicy odbędzie się Konferencja Bibliotek Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego. Tematem wiodącym będą deskryptory BN. Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.wbp.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=830
Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Jednocześnie informujemy, że kolejne posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 30 września 2015 o godzinie 10.30. Prosimy o zgłaszanie propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł do lokalnej KHW.

środa, 1 lipca 2015

Nowy blog bibliograficzny.

W sieci pojawił się nowy blog poświęcony bibliografii regionalnej. Prowadzony jest przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i przeznaczony dla bibliografów współtworzących System Bibliografii Regionalnej Małopolski.

Warto zobaczyć jak to robią inni. Polecamy!

http://malopolskabibliografia.blogspot.com/ 

poniedziałek, 29 czerwca 2015

34. Spotkanie Zespołu ds Bibliografii Regionalnej - Kraków 2015 r.

W dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Bibliografia wobec wyzwań nowych technologii – 34. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 pracowników bibliotek publicznych, pedagogicznych i Biblioteki Narodowej. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP (http://www.sbp.pl/artykul/?cid=14468&prev=342)
Zachęcamy! 

piątek, 19 czerwca 2015

Między_słowami: Serwis informacyjny Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Zachęcamy wszystkich bibliografów do śledzenia nowego serwisu Biblioteki Narodowej Między Słowami.
Znajdziecie tam Państwo informacje o wdrażaniu Deskryptorów BN, relacje i materiały ze spotkań, materiały metodyczne, komunikaty techniczne, schematy przekształcenia dotychczasowych opisów.

Link do serwisu (http://miedzy_slowami.bn.org.pl/) umieściliśmy w „Przydatnych linkach” po prawej stronie ekranu.

Z możliwościami programu PRIMO, który wkrótce ułatwi wyszukiwanie informacji naszym użytkownikom można zapoznać się na stronie: 

http://www.aleph.pl/produkty/primo/centralny-indeks-zasobow/

środa, 10 czerwca 2015

Sprawozdanie z XIV spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 03.06.2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyli w nim: Eliza Furmanek (Wałbrzych), Ewa Kownacka (Świdnica), Grażyna Błażejowska (Legnica), Małgorzata Fitas (Zgorzelec), Kamila Wilk (Jelenia Góra), Joanna Gaworska-Wandas (Wrocław).

Pierwsza część spotkania poświęcona była dyskusji na temat proponowanych przez Bibliotekę Narodową zmian w opracowaniu formalnym i rzeczowym. W rozmowie uczestniczył M. Gabrysiak – kierownik Działu Automatyzacji Bibliotek.

Ustalono:
1.   W dalszym ciągu opracowujemy na bieżąco i wprowadzamy do bazy bibliograficznej artykuły i fragmenty książek według obowiązujących zasad z wykorzystaniem Słownika JHP.
2.   Nie robimy szczegółowej  korekty opisów bibliograficznych sprzed 2010 roku, ograniczamy się do ujednolicania opisów w bazie. Nie zawieszamy korekty haseł osobowych. Usuwamy wcześniej stosowane dopowiedzenia typu: aktor, prezes, itp. Bezwzględnie wprowadzamy daty biograficzne.
3.   Czekamy na dalsze wytyczne w sprawie stosowania deskryptorów.
4.   Zakładkę znajdującą się na naszym blogu „Propozycje zmian” należy zamienić na ”Zapytaj, zaproponuj, skomentuj”. Będzie bardziej czytelna i funkcjonalna, szczególnie w okresie zmian. Zamiast zakładki można skorzystać z prostego komunikatora, który ułatwi kontakt z Komisją.

W kolejnej części spotkania rozmawiano o wątpliwościach zgłaszanych przez bibliografów. Dotyczyły one między innymi:

1.   Stosowania w haśle korporatywnym skrótów określających stan prawny instytucji.

Przypominamy za Poradnikiem JHP BN - VI. Hasło korporatywne (Justyna Wilk-Żmigrodzka):

pomijamy określenie stanu prawnego ciała zbiorowego (np. sp. z o.o., SA, s.c., GmbH), jeśli występuje na początku lub na końcu nazwy, a nie jest niezbędne do identyfikacji ciała zbiorowego, np.:

Polskie Radio  nie:  Polskie Radio S.A.
Budimex  nie:  Budimex S.A.
ale:
Odlewnie S.A.
Bełchatów S.A.
A. Blikle Sp. z o.o.

2.  Stosowania w haśle korporatywnym cudzysłowu.
Hasło korporatywne – nazwa ciała zbiorowego:
Nazwę ciała zbiorowego podaje się w formie oficjalnie przyjętej i używanej przez to ciało. Jeśli w nazwie występuje cudzysłów należy go przejąć.

temat
Polskie Biuro Podróży "Orbis"
NU
"Orbis", Polskie Biuro Podróży
NU
PBP "Orbis"
Źródło
Informator Podróżniczo-Turystyczny / Polskie Biuro Podróży "Orbis". - Warszawa, 1939-
Źródło
www.pbp.com.pl
Uwagi
k

temat
Wojskowe Koło Łowieckie "Cyranka" (Świdwin)
NU
"Cyranka", Wojskowe Koło Łowieckie w Świdwinie
NU
Koło Łowieckie "Cyranka" w Świdwinie
NU
WKŁ nr 43 "Cyranka" w Świdwinie
NU
Wojskowe Koło Łowieckie nr 43 "Cyranka" w Świdwinie
NU
Świdwin (woj. zachodniopomorskie) - Wojskowe Koło Łowieckie "Cyranka"
Źródło
Dzieje Wojskowego Koła Łowieckiego nr 43 "Cyranka" w Świdwinie / Henryk Czyżyk. - Warszawa, 2007
Uwagi
k

temat
Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów" (Chorzów)
NU
"Barbara-Chorzów", Kopalnia Węgla Kamiennego
NU
Kopalnia "Barbara-Chorzów"
NU
Chorzów (woj. śląskie) - Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów"
Źródło
Z dziejów chorzowskiego górnictwa węglowego / Zdzisław Janeczek. - Katowice, 1995
Uwagi
k

Hasło korporatywne – nazwa imprezy:
Podobnie postępujemy w przypadku nazwy imprezy. Jeśli w nazwie występuje cudzysłów należy go przejąć.

temat
Festiwal "Jazz nad Odrą" (35 ; 2000 ; Wrocław)
NU
35 Festiwal "Jazz nad Odrą (Wrocław)
NU
XXXV Festiwal "Jazz nad Odrą (Wrocław)
NU
"Jazz nad Odrą", Festiwal (Wrocław)
Źródło
35. Festiwal "Jazz nad Odrą" / [red. Elżbieta Kujawska]. - [Wrocław, 2000]
Uwagi
i

3.  Stosowanie dopowiedzeń (dat biograficznych) do hasła osobowego.

Wątpliwość bibliografa dotyczyła tego, czy do hasła osobowego zastosowanego w artykule opracowanym w czasie kiedy osoba o której mowa w treści dokumentu jeszcze żyła należy dopisać daty śmierci z chwilą zgonu.

Należy uzupełnić daty biograficzne z chwilą zgonu. W systemie Aleph można to zrobić automatycznie.


4. Kryptonimy, pseudonimy, inicjały – w opracowaniu formalnym podajemy nazwy osobowe w formie zaczerpniętej z materiału źródłowego. Nie rozwiązujemy kryptonimów, pseudonimów i inicjałów nawet wówczas, jeśli wiemy jaka osoba się pod nimi kryje!

Szczegóły dotyczące opracowania rzeczowego - Hasło Osobowe na :

http://fabryka-jezyka.bn.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/III.-Has%C5%82o-osobowe.10.01.pdf

5. Czy i jak opracować obszerne streszczenia w języku polskim znajdujące się w publikacji obcojęzycznej traktującej o Dolnym Śląsku?


W odpowiedzi na to pytanie prezentujemy przykłady opracowane przez bibliografów z Legnicy.


Na zakończenie spotkania Członkowie Komisji zostali poinformowani o chęci przystąpienia do współpracy w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy Zdroju.

Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy SBP odbędzie się w dniach 18-19 czerwca w Krakowie. Dolny Śląsk będzie reprezentowany przez Kamilę Wilk i Joannę Gaworską - Wandas. Na spotkaniu zaprezentowany będzie blog dolnośląski poświęcony bibliografii regionalnej.


Termin kolejnego spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska wyznaczono na drugą połowę września 2015 r. O dacie oraz temacie spotkania poinformujemy Państwa w odrębnym poście.

środa, 13 maja 2015

UWAGA! Zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym…

W dniach 20-21 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycja zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej.”

Zachęcamy  bibliografów dolnośląskich do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi i bieżącego śledzenia bloga Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN.
http://www.bn.org.pl/deskryptory/program-konferencji

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących świąt – ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Opracowując na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska artykuły poświęcone obchodom świąt należy utworzyć następujące hasło przedmiotowe:

- hasło przedmiotowe ogólne (za Słownikiem JHP BN) o następującej konstrukcji: w polu 650 w podpolu „a” temat wyrażający nazwę święta, w podpolu „y” określnik chronologiczny w formie daty rocznej.
Przykłady:

650 _4|a Narodowe Święto Niepodległości |y 2015 r.
650 _4|a Dzień Dziecka |y 2015 r.
650 _4|a Boże Narodzenie |y 2015 r.

Nie stosujemy w podpolu "x" określnika obchody. 


Uwagiokreślnik - - obchody - stosuje się po nazwach ciał zbiorowych, tematach ogólnych, osobowych i po tematach typu Nazwa narodowości za granicą. Określnika - obchody nie stosuje się po nazwach świąt


Obchody świąt mogą przybierać różne formy (koncerty, festyny, spektakle, wystawy, pochody itp.). W zależności od tego tworzymy kolejne hasła opisu bibliograficznego odpowiednio do treści artykułu. 


Dla obchodów świąt lokalnych, mających najczęściej formę imprez cyklicznych, takich jak np.: Dzień Ziemniaka, Dzień ulicy Świdnickiej, Dni Zgorzelca, Dzień Karpia itp. tworzymy hasło korporatywne – nazwa imprezy w polu 611 z odpowiednimi dopowiedzeniami w podpolach „n”, „d” i „c”.

Opracowanie rzeczowe dotyczące Dnia Ziemi będzie wyglądało w sposób następujący:

611 24|a Dzień Ziemi |d (2014 ; c Wrocław)
650 _4|a Edukacja ekologiczna |x  popularyzacja
650 _4|a Zgromadzenia i imprezy masowe |y 2014 r.
651 _4|a Wrocław (woj. dolnośląskie) |x imprezy

Święta lokalne, przy okazji których promuje się produkty regionalne należy opracować stosując hasło przedmiotowe ogólne: 

650_4|a Produkt regionalny |x popularyzacja
lub
650_4|a Marketing regionalny

wtorek, 31 marca 2015

Sprawozdanie z XIII spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 25.03.2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyli w nim: Eliza Furmanek (Wałbrzych), Ewa Kownacka (Świdnica), Grażyna Błażejowska (Legnica), Małgorzata Fitas (Zgorzelec), Kamila Wilk (Jelenia Góra), Joanna Gaworska-Wandas (Wrocław).
Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat ujednolicenia opisów artykułów dotyczących obchodów świąt oraz konsekwentnego stosowania tematów formalnych. Ustalenia Komisji wraz z przykładami pojawią się wkrótce w nowym poście.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 03 czerwca 2015 r. 

sobota, 7 marca 2015

Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich – Wrocław, DBP 25.02.2015 r. - sprawozdanie


Program spotkania:
1.  Powitanie uczestników spotkania i przedstawienie programu.
2.  Podsumowanie prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2014 r.
3.  Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalną w 2014 r. w odniesieniu do podpisanego w 2014 r. porozumienia bibliotek dolnośląskich w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
4.  Wprowadzanie do bazy bibliograficznej fragmentów książek.
5.  Przyjmowanie propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł do lokalnej KHW.
6.  Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń warsztatowych na 2015 r. oraz ich tematyki.
7.  Omówienie błędów, które pojawiły się w bazie w 2014 roku.
8.  Pytania w sprawie dżs.
9.  Sprawy różne i/lub dyskusja.
10.      Zakończenie spotkania.

Podsumowanie prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2014 r.
Członkowie Komisji spotkali się czterokrotnie w ciągu 2014 r. Posiedzenia odbywały się kolejno: 12.03.2014, 18.06.2014, 17.09.2014, 03.12.2014. Pierwsze spotkanie w roku 2014 miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Uczestniczyło w nim 11 osób. W trakcie spotkania dokonano podsumowania działalności Komisji oraz wybrano Zarząd na kolejne lata działalności w składzie: Joanna Gaworska – Wandas (DBP we Wrocławiu) – przewodnicząca; Kamila Wilk (KK Jelenia Góra) – wiceprzewodnicząca oraz Magdalena Nawrocka (DBP we Wrocławiu) – sekretarz. W 2014 r. z Komisji odszedł pan Robert  Staniszewski ze Świdnicy a na początku 2015 roku pani Magdalena Nawrocka z Wrocławia. Pana Staniszewskiego zastąpiła pani Agnieszka Rabka.
Prace Komisji w ciągu całego roku obejmowały między innymi:      
·        tworzenie materiałów metodycznych: opracowanie artykułów poświęconych nagrodom, odznaczeniom, plebiscytom, wizytom ważnych osób, aglomeracjom;
·        opracowanie zasad wprowadzania do bazy bibliograficznej fragmentów książek;
·        opracowanie i wprowadzanie do bazy KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska wzorcowych haseł korporatywnych (stan na d. 15.01.2015 r. – 629 haseł);
·        opracowanie ankiety na temat archiwizowania materiałów na podstawie których tworzona jest baza bibliograficzna;
·        podział obowiązku opracowania materiału bibliograficznego z terenów województwa, z którego biblioteki nie podjęły współpracy przy tworzeniu bibliografii regionalnej;
·        ustalenie terminu i tematyki dorocznego spotkania bibliografów dolnośląskich w 2015 r.

Postulowane przez Komisję ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska sformalizowanie współpracy bibliotek dolnośląskich nad bazą bibliografii terytorialnej oraz podjęte starania o rozszerzenie promocji tego źródła informacji o regionie zaowocowały w II kwartale 2014 r. podpisaniem dwustronnych porozumień między Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu  a 27 bibliotekami dolnośląskimi oraz umieszczeniem linku do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalną w 2014 r. w odniesieniu do podpisanego  porozumienia bibliotek dolnośląskich w sprawie tworzenia bazy bibliograficznej w ramach DZB.

Raport Aleph wykonany w dniu 02.02.2015 wykazywał, iż łączna ilość rekordów w bazie bibliograficznej wynosiła 416 166 . Jak się okazało, uwzględniał on również rekordy puste. Raport wykonany po poprawkach w dniu  05.02 2015 r. wykazuje 366 614 rekordów czyli mniej o  49 552 rekordy. Roczny przyrost rekordów w bazie bibliograficznej w 2014 roku to 17 173 opisy, czyli mniej o 2 870 niż w roku 2013 (20 050). Różnica między sumą rekordów wprowadzonych przez poszczególne biblioteki (17 168), a raportem (17 173) wynosi 5 opisów. Błąd ten jest prawdopodobnie spowodowany niewłaściwym wypełnieniem pola 040. Niepoprawnie podane siglum nie przypisuje rekordu do biblioteki, która go opracowała.

Szczegółowe dane statystyczne zamieszczono w zakładce Bibliografia Regionalna w liczbach.

Postulowane przez Komisję ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska porozumienie bibliotek dolnośląskich w sprawie tworzenia bazy bibliograficznej w ramach DZB  miało na celu  zacieśnienie współpracy bibliograficznej bibliotek dolnośląskich, zaangażowanie w nią bibliotek, które dotychczas nie podjęły współpracy w tym zakresie, podjęcie działań promujących bibliografię regionalną jako źródło informacji o Dolnym Śląsku, a także poprawę warunków pracy bibliografów . Z badań ankietowych przeprowadzonych w 2014 r. na temat tendencji organizacyjnych bibliografii regionalnej, w której uczestniczyły 34 biblioteki wynikało, iż najczęściej wskazywany problem w pracy bibliograficznej to bark gwarantowanego czasu pracy na prace bibliograficzne.
Brak danych uniemożliwia odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób zmieniły się warunki pracy bibliografów dolnośląskich po podpisaniu porozumienia przez dyrektorów 28 bibliotek w czerwcu ubiegłego roku. W tym celu należy ponownie przeprowadzić badania ankietowe.
Zauważalny jest proces zacieśnienia współpracy bibliografów dolnośląskich. Świadczy o tym między innymi: stały kontakt telefoniczny i mailowy z większością bibliotek tworzących bazę regionalną, do współpracy przystąpiły cztery biblioteki, które dotychczas nie wprowadzały opisów bibliograficznych do bazy regionalnej (Góra, Lubań, Lubin i Milicz), bibliografowie dolnośląscy uczestniczyli w 11 szkoleniach indywidualnych. Na podstawie danych statystycznych widać większą aktywność bibliografów szczególnie tam, gdzie dotychczas panował zastój w pracach bibliograficznych. Jednocześnie w bibliotekach, gdzie rokrocznie następował duży przyrost materiału bibliograficznego zaznaczył się w ubiegłym roku wyraźny regres. Powodowane to było głównie realizacją innych zadań wynikających z zakresów obowiązków bibliografów.
Promocja efektu pracy bibliograficznej zaczyna być widoczna. Informacja o Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska umieszczona jest na stronach prawie wszystkich bibliotek współtworzących bazę, link do bazy pojawił się również na stronie Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska. Problematyka pracy bibliograficznej na rzecz regionu dolnośląskiego poruszona została na łamach prasy fachowej: Współpraca bibliotek publicznych w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej/ Joanna Gaworska – Wandas, Magdalena Nawrocka// Poradnik Bibliotekarza 2014, dod. Regionalizm w Bibliotece, s. 27-29 (wersja elektroniczna); Oblicza regionalizmu/Eliza Furmanek, Agnieszka Heidinger// Poradnik Bibliotekarza  2014, dod. Regionalizm w Bibliotece, s. 8-11 (wersja elektroniczna). Dużą popularnością cieszy się blog Bibliografa Regionalna Dolnego Śląska – materiały metodyczne. Do końca lutego 2015 r. odnotowano ponad 12 tysięcy wejść na stronę.
Przy okazji omawiania stanu prac nad Bibliografią Regionalną Dolnego Śląska warto dodać, że pracownicy Działu Informacji DBP sukcesywnie wprowadzają do bazy bibliografię regionalną za lata 1945 – 1985, pozostającą dotychczas w formie kartoteki kartkowej. Opracowano opisy z zakresu: zagadnień ogólnych, środowiska geograficznego, ludności, zagadnień gospodarczych, kultury i sztuki, rolnictwa, historii, zagadnień politycznych i społecznych oraz prawno - administracyjnych. Do końca 2014 roku wprowadzono do bazy ok. 85% materiału bibliograficznego.  Planuje się, iż z końcem 2015 roku prace nad retrospektywnym wprowadzaniem opisów za lata 45-85 zostaną zakończone co spowoduje, że bibliografia dolnośląska będzie jedną z najpełniejszych bibliografii terytorialnych opracowanych na podstawie artykułów z prasy regionalnej.

Wprowadzanie do bazy bibliograficznej fragmentów książek.
Podstawowe informacje dotyczące wprowadzania do bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek umieszczone zostały na blogu bibliografii regionalnej. Temat został omówiony i zilustrowany przykładami przez panią Kamilę Wilk z Jeleniej Góry.

Przyjmowanie propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł do lokalnej KHW. 
Postulowano opracowanie materiałów metodycznych na temat opracowania artykułów poświęconych obchodom świąt. Pozostałe propozycje odnośnie materiałów metodycznych i haseł do kartoteki wzorcowej mają zostać nadesłane mailowo do dnia 23.03.2015 r. na adres jgaworska@wbp.wroc.pl

Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń warsztatowych na 2015 r. oraz ich tematyki.
Akces udziału w indywidualnych warsztatach poświęconych rzeczowemu i formalnemu opracowaniu materiałów do bibliografii regionalnej zgłosiło 9 bibliografów (Kłodzko, Trzebnica, Oleśnica, Strzelin, Jawor, Świebodzice, Polkowice, Wołów, Lubin). Szkolenia będą przeprowadzone w I, III i IV kwartale bieżącego roku. Terminy zostaną ustalone indywidualnie z zainteresowanymi.

Omówienie błędów pojawiających się w bazie bibliograficznej w 2014 roku
Prezentację przygotowała pani Magdalena Nawrocka. Dostępna jest pod adresem:

Opracowanie dokumentów życia społecznego.
Kierownik Sekcji Regionalnej pani Teresa Smaga omówiła błędy pojawiające się w bazie DŻS.

Sprawy różne i/lub dyskusja.
·        Bibliografowie będą nadal prowadzić prace korektorskie opisów z błędnie wypełnionym polem 040 oraz ujednolicać hasła osobowe poprzez dodanie właściwych dopowiedzeń.
·        W celu ujednolicenia i poprawności opisów bibliograficznych zamieszczanych w bazie regionalnej apelujemy o korzystanie z materiałów metodycznych umieszczonych na blogu oraz bezwzględnego stosowania JHP BN.
·        Link do strony poświęconej bibliografii regionalnej zostanie umieszczony na stronie DBP w zakładce dla bibliotekarzy.
·        Korekta opisów bibliograficznych wprowadzanych przez początkujących bibliografów będzie prowadzona przez pracowników Działu Informacji DBP.
·        Z powodu złej kondycji finansowej DBP nie będzie organizatorem planowanego na czerwiec 2015 r. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy SBP . Z tego samego powodu nie odbędą się również Targi Książki Regionalnej -  Silesiana.
·        Spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska dobędzie się 25.03.2015 r.
Zakończenie spotkania.


W spotkaniu uczestniczyło 25 osób reprezentujących 18 bibliotek spośród 28 współtworzących bibliografię regionalną oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu.

piątek, 23 stycznia 2015

Spotkanie bibliografów dolnośląskich

Zapraszamy wszystkie osoby, które wprowadzają lub planują wprowadzać opisy do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na doroczne spotkanie bibliografów.

Rozumiejąc istotną rolę Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w ogólnopolskim systemie bibliografii chcielibyśmy wspólnie z państwem pracować nad jej ulepszaniem i podnoszeniem jej funkcjonalności dla użytkowników, a także zadbać o wysoki poziom merytoryczny i formalny bazy bibliograficznej, którą wspólnie tworzymy.

Spotkanie odbędzie się w środę, 25 lutego 2015 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (sala konferencyjna, III piętro) o godz. 10.00

Prosimy wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu o zgłoszenia do 17.02.2015 r. - mailowo: jgaworska@wbp.wroc.pl lub telefonicznie: (71) 335 22 23, (71) 335 22 36.

Program spotkania będzie obejmował miedzy innymi: krótkie podsumowanie działalności Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2014 r., stan prac nad bibliografią regionalną w poszczególnych bibliotekach w odniesieniu do podpisanych w 2014 r. „Porozumień w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska”, omówienie błędów pojawiających się i dotychczas nie poprawionych w bazie bibliograficznej oraz wprowadzenie do opracowania fragmentów książek na potrzeby bibliografii regionalnej, zgłaszanie potrzeb bibliografów z zakresie pomocy metodycznych i ustalenie terminów indywidualnych warsztatów oraz ich tematyki (lista). Kierownik Sekcji Regionalnej DBP będzie odpowiadał na pytania związane z problematyką gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego.