poniedziałek, 15 lutego 2016

Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich

Zapraszamy wszystkie osoby, które wprowadzają lub planują wprowadzać opisy do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich.

Spotkanie odbędzie się w środę, 2. marca 2016 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (sala konferencyjna, III piętro) o godz. 10.00


Program spotkania:
1.   Podsumowanie prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2015 r. Przyjmowanie uwag dotyczących prac Komisji i propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł osobowych do lokalnej KHW.
2.   Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalna w 2015 r.
3.   Co nas czeka w najbliższych latach? – Zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym wprowadzane przez BN - (prezentacja)
4.   Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń na rok 2016 r. (tylko dla początkujących bibliografów).
5.   Sprawy różne i/lub dyskusja.


Prosimy wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu o zgłoszenia do 26.02.2016 r. - mailowo: jgaworska@wbp.wroc.pl lub telefonicznie: (71) 335 22 23, (71) 335 22 36.

czwartek, 11 lutego 2016

Sprawozdanie ze Spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska (03.02.2016 r.)

W spotkaniu uczestniczyli:

Kamila Wilk, Małgorzata Fitas, Ewa Kownacka, Grażyna Błażejowska, Jolanta Kaszewska, Elwira Furmanek, Joanna Gaworska-Wandas

Program spotkania:

1. Podsumowanie pracy Komisji w 2015 r.
2. Deskryptory BN w bazie bibliografii regionalnej (dyskusja).
3. Określenie terminu i tematu Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich.
4. Wprowadzanie haseł do lokalnej KHW.

Przebieg spotkania:

1.   Podsumowano pracę Komisji ds. Bibliografii Regionalnej w roku 2015, w którym to spotkania odbyły się trzykrotnie.
Spotkanie w dniu 25.03.2015 r. poświęcone było ujednoliceniu opisów artykułów dotyczących obchodów świąt oraz konsekwentnego stosowania tematów formalnych. W dniu 03.06.2015 r. dyskutowano o zmianach w opracowaniu formalnym i rzeczowym proponowanych przez Bibliotekę Narodową. W kolejnej części spotkania odpowiadano na pytania bibliografów dotyczące między innymi:  stosowania w haśle korporatywnym skrótów określających stan prawny instytucji oraz cudzysłowu, stosowania dopowiedzeń do hasła osobowego, kryptonimy, pseudonimy i inicjały w opracowaniu formalnym, opracowanie obszernych streszczeń w języku polskim w książkach obcojęzycznych. Kolejne spotkanie członków Komisji odbyło się  30.09.2015 r. W wyniku dyskusji ustalono, iż do czasu opublikowania szczegółowych wytycznych dotyczących zmian w opracowaniu formalnym  i rzeczowym Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska będzie opracowywana w oparciu o JHP BN.

2.   Porównano zmiany zachodzące w bazach bibliograficznych BN oraz w Słowniku JHP BN z materiałami szkoleniowymi prezentowanymi na blogu Między Słowami Pracowni Deskryptorów BN oraz materiałami towarzyszącymi wystąpieniom pana Kacpra Trzaski. Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych o przeprowadzonych rozmowach telefonicznych dotyczących stanu prac nad wdrażaniem zmian w bibliografiach regionalnych w innych województwach – Lublin, Szczecin, Kraków. Z rozmów tych wynika, że jedynie w bibliografii małopolskiej zaszła zmiana polegająca na wprowadzeniu do rekordu bibliograficznego pola 648.
Dyskutowano nad wprowadzeniem zmian dotyczących opracowania hasła osobowego, rozwiązywania skrótów w dopowiedzeniach stosowanych do hasła geograficznego, wydzieleniem ze złożonego hasła geograficznego obiektów traktowanych dotychczas jako określniki ogólne i tworzenia z nich tematu ogólnego, a także o zmianach dotyczących budowy hasła korporatywnego.

W wyniku dyskusji ustalono:

·        wstrzymujemy się z wprowadzaniem zmian w opracowaniu rekordów bibliograficznych do czasu pojawienia się obligatoryjnych ustaleń BN (materiały metodyczne, instrukcje, szkolenia),
·        pracujemy w oparciu o Słownik JHP BN,
·        korekcie podlegają tylko bieżące opisy,
·        konstruując hasło przedmiotowe staramy się w miarę możliwości ograniczać stosowanie określników (zwiększamy ilość tematów, zmniejszamy ilość określników)
·        w przypadku opracowania artykułów poświęconych osobom należy pamiętać o stosowaniu w haśle osobowym dopowiedzenia (daty biograficzne) oraz tematów ogólnych dookreślających hasło osobowe (np. Dyrektorzy bibliotek, Chemicy, Aktorzy, Pracownicy naukowi itp.)

3.   Termin Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich ustalono na dzień 02.03.2016 r. (środa) godzina 10.00. Spotkanie odbędzie się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu w sali 35 (III piętro budynku A).

Program będzie się przedstawiał następująco:

·        Podsumowanie prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2015 r. Przyjmowanie uwag dotyczących prac Komisji i propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł osobowych do lokalnej KHW.
·        Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalna w 2015 r.
·        Co nas czeka w najbliższych latach? – Zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym wprowadzane BN - (prezentacja)
·        Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń na rok 2016 r. (tylko dla początkujących bibliografów).
·        Sprawy różne i/lub dyskusja.
Informacje o spotkaniu zostaną rozesłane do bibliotek publicznych Dolnego Śląska mailowo.

4.   Ponieważ dyskusja dotycząca zmian w opracowaniu rzeczowym  przedłużyła się nie wprowadzano haseł do lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. Zwrócono jedynie uwagę, że dotychczas wprowadzone hasła wymagają korekty ze względu zmiany, o których wcześniej dyskutowano.