Propozycje zmian

W tym miejscu chcemy zamieścić listę rzeczy, które należy poprawić/zmienić w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Czekamy na propozycje - prosimy o e-maile na adres jgaworska@wbp.wroc.pl