sobota, 10 marca 2012

Szkolenia


W marcu bieżącego roku Dział Informacji DBP we Wrocławiu rozpoczyna cykl szkoleń w formie indywidualnych warsztatów dla pracowników dolnośląskich bibliotek stopnia powiatowego. Teriny poszczególnych zajęć podano TU.

Warsztaty poświęcone będą metodyce pracy bibliograficznej, zasadom selekcji dokumentów, opracowaniu formalnemu i rzeczowemu oraz poprawnemu wprowadzaniu rekordów bibliograficznych do bazy DZB w systemie ALEPH.

Proponujemy, aby osoby biorące udział w szkoleniach przywiozły ze sobą materiały, których opracowanie nastręcza problemy lub wątpliwości.

Wszystkich zainteresowanych taką forma doskonalenia warsztatu bibliograficznego prosimy o kontakt.
Jednocześnie ponawiamy apel o zgłaszanie wszelkich zapytań i uwag dotyczących tworzenia bibliografii terytorialnej oraz propozycji najpilniejszych tematów, którymi powinna zająć się powołana przez Państwa Komisja ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.