piątek, 17 marca 2017

Spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w okresie listopad 2016 – marzec 2017.

Szanowni Państwo.
W okresie od listopada 2016 r. do marca 2017 r. odbyły się kolejne, comiesięczne posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. W tym czasie przygotowano materiały szkoleniowe poświęcone stosowaniu deskryptorów BN w bazie bibliograficznej DZB. Po korekcie zostaną one opublikowane na naszym blogu w zakładce "materiały ze szkoleń".
Ustalono, że kolejne spotkania odbędą się w terminach: 5.04.2017 r., 24.05.2017 r. i 21.06.2017 r.
Tematami obrad będą kolejno: zmiany w instrukcji "Format MARC 21 dla potrzeb Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Artykuły z czasopism i fragmenty książek.", formatka opisu bibliograficznego i dopowiedzenia do nazw osobowych.
Ustalono również, iż Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich zostanie zorganizowane dopiero po zakończeniu prac nad materiałami metodycznymi i po przerwie wakacyjnej w dniu 27.09.2017 r.
O szczegółach dotyczących prac Komisji będziemy informować na bieżąco. Informację dotyczącą ogólnego spotkania bibliografów prześlemy z początkiem września 2017 r. na Państwa adresy mailowe.
Prosimy o systematycznie przeglądanie informacji zamieszczanych na:

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/dbn

czwartek, 19 stycznia 2017

Nowy blog dla bibliografów.

Szanowni Państwo.
W zakładce "polecane strony" umieszczamy nowy link do Mazowieckiego Bibliografa. To kolejny blog dla bibliografów tworzących bazy regionalne. Polecamy wszystkim bibliografom, a twórcom życzymy powodzenia.
http://warsztat.koszykowa.pl/mazowiecki-bibliograf/

czwartek, 27 października 2016

Sprawozdanie z XIX Spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska (26.10.2016 r.)

W spotkaniu uczestniczyły: Anna Gałkowska (Jelenia Góra), Ewa Kownacka (Świdnica), Grażyna Błażejowska (Legnica), Małgorzata Fitas (Zgorzelec), Joanna Gaworska- Wandas (Wrocław), Elżbieta Kapłon (Wrocław).

Tematem wiodącym była zmiana modelu opracowania zbiorów. W pierwszej części spotkania J. Gaworska-Wandas  i E. Kapłon zdały relację z pobytu na Dniu Otwartym Biblioteki Narodowej, który odbył się 21.10.2016 r. i w całości był poświęcony zmianom w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów bibliotecznych. Zmiany te wejdą w życie z dniem 01.01.2017 r.
W kolejnej części spotkania członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska analizowali materiały metodyczne zamieszczone w serwisie „Przepisy Katalogowania BN” (link w poście poniżej) oraz na podstawie tekstów tam zamieszczonych rozpoczęli pracę nad przygotowaniem materiałów na potrzeby szkolenia bibliografów dolnośląskich. Opracowane materiały będą opublikowane na blogu Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w zakładce „Materiały ze szkoleń”.
W związku z powyższym ustalono, że spotkania komisji będą odbywały się raz w miesiącu. Sugerowane terminy: 16 lub 23 listopada, 7 grudnia, 25 stycznia, 15 lutego. Wstępnie ustalono także termin Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich na dzień 22 lutego 2017 r. Zakłada się, że od marca 2017 r. rozpocznie się cykl zajęć warsztatowych w grupach 5-6 osobowych.

Prace nad budową lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych zostaną wznowione w marcu 2017 r.

wtorek, 4 października 2016

Deskryptory Biblioteki Narodowej - materiały metodyczne.

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do korzystania z serwisu "Przepisy katalogowania BN" dostępnym pod adresem:
 http://przepisy.bn.org.pl/.  Materiały metodyczne poświęcone Deskryptorom BN będą tam systematycznie uzupełniane o kolejne elementy.

czwartek, 8 września 2016

Spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Szanowni Państwo.


Kolejne posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się w środę 26.10.2016 r. o godzinie 10.00 w sali 22 (II piętro, budynek A ).
Spotkanie poświęcone będzie opracowaniu i korekcie haseł osobowych do lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych.
Wszystkich bibliografów dolnośląskich prosimy o nadsyłanie uwag, pytań i propozycji, które powinny być rozpatrzone na najbliższym spotkaniu Komisji (jgaworska@wbp.wroc.pl).