Posty

Sprawozdanie z XIII spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich – Wrocław, DBP 25.02.2015 r. - sprawozdanie