Posty

Opis bibliograficzny artykułów na temat wybranych imprez ogólnopolskich w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opis bibliograficzny recenzji w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Sprawozdanie z VI posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej oraz 31. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP