Posty

Ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska dotyczące opisu artykułów dot. zagadnień administracyjnych

Sprawozdanie z II posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

Zasady tworzenia haseł przedmiotowych korporatywnych w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska