Posty

Sprawozdanie z XII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Zasady wprowadzania do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek