Posty

Sprawozdanie z XII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Zasady wprowadzania do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek

Wykaz czasopism - aktualizacja

Sprawozdanie z XI posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opis bibliograficzny artykułów na temat aglomeracji - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opis bibliograficzny artykułów na temat wizyt ważnych osób - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Sprawozdanie z X posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Bibliografia regionalna a współczesny użytkownik - spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej SBP

Opis bibliograficzny artykułu z dostępem elektronicznym

Sprawy bieżące

Sprawozdanie z IX posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opis bibliograficzny artykułów na temat nagród - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Korekta pola 040