Posty

IX Konferencja Bibliotek Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego

Nowy blog bibliograficzny.

34. Spotkanie Zespołu ds Bibliografii Regionalnej - Kraków 2015 r.

Między_słowami: Serwis informacyjny Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Sprawozdanie z XIV spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

UWAGA! Zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym…

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących świąt – ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Sprawozdanie z XIII spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich – Wrocław, DBP 25.02.2015 r. - sprawozdanie

Spotkanie bibliografów dolnośląskich