Posty

Porozumienie bibliotek dolnośląskich wchodzących w skład DZB w sprawie tworzenia Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Sprawozdanie z VIII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących wystaw - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących spotkań autorskich - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

32. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Nowa zakładka - Materiały ze szkoleń

UWAGA! Zmiana terminu spotkania!

Sprawozdanie z VII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

Opis bibliograficzny artykułów na temat wybranych imprez ogólnopolskich w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opis bibliograficzny recenzji w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Sprawozdanie z VI posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej oraz 31. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

Sprawozdanie z V posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich – Wrocław, DBP 27.02.2013 r.