Posty

Opis bibliograficzny artykułów na temat aglomeracji - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opis bibliograficzny artykułów na temat wizyt ważnych osób - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Sprawozdanie z X posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Bibliografia regionalna a współczesny użytkownik - spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej SBP