Posty

Sprawozdanie z VIII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących wystaw - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących spotkań autorskich - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska