Posty

Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich – Wrocław, DBP 26.02.2014 r. - sprawozdanie

Wyniki ankiety dotyczącej tendencji organizacyjnych w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Sigla bibliotek stosowane w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Zapraszamy na doroczne spotkanie bibliografów!