Posty

34. Spotkanie Zespołu ds Bibliografii Regionalnej - Kraków 2015 r.

Między_słowami: Serwis informacyjny Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Sprawozdanie z XIV spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska