Posty

Sprawozdanie z IV posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. 30 Spotkanie Komisji do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Lublin 18–19.10.2012 r.

Trzecie posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Oznaczenie mutacji

Ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska dotyczące opisu artykułów dot. zagadnień administracyjnych

Sprawozdanie z II posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

Zasady tworzenia haseł przedmiotowych korporatywnych w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Wykaz czasopism - aktualizacja cd.

Określniki stosowane po tematach geograficznych