Wymiana myśli i doświadczeń - DŻS

W listopadzie 2022 r. mieliśmy ogromną przyjemność gościć w naszym dziale panią Annę Rau.

Sama przedstawia się tak: „Bibliotekarka WBP w Olsztynie, pasjonatka dokumentów życia społecznego, Warmii i Mazur, literatury, muzyki, gołębi, kotów, kłobuków oraz innych form przyrodzonych i nadprzyrodzonych zamieszkujących nasz i inne regiony w Polsce. Zaangażowany praktyk dżs-ów. Chętnie dzieli się wiedzą, chętnie pisze, a jeszcze chętniej czyta. Motto życiowe: Nic bez nas.” A my dodamy, że jej życzliwość, otwartość i sposób dzielenie się doświadczeniem powoduje, że słuchacze, czyli my, po prawie siedmiu wspólnie spędzonych godzinach, ciągle mieliśmy ochotę na jeszcze…

Bibliotekarka omówiła specyfikę dokumentów życia społecznego przechowywanych w WBP w Olsztynie, opowiedziała o doświadczeniach związanych z ich gromadzeniem i opracowywaniem. Sporo czasu poświęciliśmy  omówieniu działań związanych z promowaniem dżs-ów. Pani Anna zaproponowała nam wiele wypróbowanych rozwiązań, które będziemy chcieli przenieść na teren dolnośląski.

 Mamy nadzieję, że uda się nam ponownie zaprosić Annę Rau na szkolenie dla wszystkich chętnych dolnośląskich bibliotekarzy, którzy zajmują się  dokumentami życia społecznego.

 

Polecajka dla osób zajmujących się zbiorami dżs: