Bibliografia w liczbach

Liczba rekordów w bazie bibliograficznej z podziałem na poszczególne biblioteki (dane opracowane na podstawie Raportu Aleph z dnia 16.02.2023 r. za okres 01.01.2016 – 31.12.2022 r., gdzie ilość opisów wprowadzonych ogółem na dzień wykonania raportu wyniosła 482 553).

Liczba opisów wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniosła 95 133, w tym 137 (0,14%) nie można przypisać do konkretnej biblioteki ze względu na błędnie wypełnione pole 852.

L.p.Nazwa bibliotekiIlość opisów wprowadzonych (2016-2022)Opisy w %
1.BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY im. Polskich Noblistów
w Bogatyni
s. BOG
9360,98
2.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Cypriana Kamila Norwida
w Bolesławcu
s. BOL
220,02
3.MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie
s. DZE
13491,41
4.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Galla Anonima w Głogowie
s. GLO
6430,67
5.BIBLIOTEKA MIEJSKA im. Henryka Sienkiewicza w Górze
s. GOR
13931,46
6.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Jaworze
s. JAW
37673,95
7.JELENIOGÓRSKIE CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI REGIONALNEJ KSIĄŻNICA KARKONOSKA
s. JEL
83368,76
8.POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku
s. KLO
36473,83
9.LEGNICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
s. LBP
1071611,26
10.MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
s. LUB
11411,19
11.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Stanisława Staszica w Lubinie s. LBN00
12.POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Lwówku Śląskim
s. LWS
5330,56
13.BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Miliczu
s. MIL
38124
14.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Nowej Rudzie
s. BNR
24402,56
15.POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Mikołaja Reja w Oleśnicy
s. OLE
44794,70
16.POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Oławie
s. OLA
18901,98
17.MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Polkowicach
s. POL
23652,48
18.MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Strzelinie
s. STR
6020,63
19.BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Środzie Śląskiej
s. SRO
100,01
20.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. C.K. Norwida w Świdnicy
s. SWI
82088,62
21.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Dąbrowskiej
w Świebodzicach
s. SWB
10,001
22.TRZEBNICKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Jana Kasprowicza
s. TRZ
00
23.POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA “BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
w Wałbrzychu
s. WAL
74977,88
24.MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Wołowie
s. WOL
3040,31
25.DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
s. WR M
2855130
26.BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich
s. ZSL
2420,25
27.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Zgorzelcu
s. ZGO
18391,93
28.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Złotoryi
s. ZLO
2730,24
Dostęp do poprzedniej statystyki (lata 1998-2016): statystyka