Komisja

 
W dniu 08.02.2012 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie poświęcone bibliografii regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyło w nim 32 bibliografów regionalnych reprezentujących 21 bibliotek stopnia powiatowego. W trakcie zjazdu powołano do życia Komisję do spraw Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Skład Komisji:
 1. Jolanta Poważyńska - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
 2. Eliza Furmanek - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
 3. Agnieszka Heidinger PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
 4. Ewa Kownacka - MBP w Świdnicy
 5. Agnieszka Rabka - MBP w Świdnicy
 6. Grażyna Błażejowska - Legnicka Biblioteka Publiczna 
 7. Jolanta Kaszewska - Legnicka Biblioteka Publiczna 
 8. Małgorzata Fitas - MBP w Zgorzelcu
 9. Kamila Wilk - JCIiER "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze
 10. Dorota Kacprzak - JCIiER "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze
 11. Joanna Gaworska-Wandas - DBP we Wrocławiu

Cel powstania:

Zintensyfikowanie prac nad bibliografią regionalną DZB i pozyskanie kolejnych partnerów współodpowiedzialnych za pełną, jednolitą i rzetelną informację bibliograficzną o regionie dolnośląskim.

Plan współpracy:
 • opracowywanie materiałów metodycznych, niezbędnych w pracach nad ujednoliceniem opisów w bibliografii terytorialnej,
 • stworzenie kartoteki haseł wzorcowych,
 • podział opracowywanych dokumentów, który zapobiegnie powielaniu się opisów lub pomijaniu artykułów związanych z regionem,
 • koordynacja prac bibliograficznych,
 • pomoc merytoryczna nad opracowaniem bibliografii lokalnej,
 • współpraca z bibliotekami powiatowymi i współorganizacja szkoleń z zakresu bibliografii regionalnej.
 • bieżące uzupełnianie i przekazywanie na stronę internetową Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska informacji dotyczących prac Komisji.
Posiedzenia Komisji będą się odbywać przynajmniej raz na kwartał lub częściej – w miarę potrzeb. Pierwsze spotkanie zaplanowano na marzec 2012 r. Tematem prac członków Komisji będzie modernizacja klasyfikacji stosowanej w bibliografii terytorialnej DZB oraz podział opracowywanych dokumentów w poszczególnych placówkach.