czwartek, 13 grudnia 2012

Sprawozdanie z IV posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 13.12.2012 r. odbyło się IV posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Małgorzata Fitas,
2. Joanna Gaworska–Wandas,
3. Dorota Kacprzak
4. Ewa Kownacka,
5. Magdalena Nawrocka,
6. Robert Staniszewski.


Program:

1. Przedstawienie potrzeby wyeksponowania zbiorów regionalnych i informacji o nich (w tym bibliografii regionalnej) na stronach domowych poszczególnych bibliotek.
2. Prace nad Kartoteką Haseł Wzorcowych.
3. Ustalenie zagadnień, które zostaną poruszone na ogólnym spotkaniu bibliografów dolnośląskich w dn. 16.01.2013 r.
4. Sprawy różne.
5. Ustalenie terminu V spotkania Komisji oraz tematu obrad.


Ustalenia Komisji:

Ad 1
W nawiązaniu do ustaleń Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP podjętych podczas konferencji w Lublinie w październiku br. stwierdzono, iż konieczne jest lepsze wyeksponowanie bibliografii regionalnej na stronach domowych bibliotek Dolnego Śląska. Bibliografia regionalna jako źródło informacji o publikacjach regionalnych pełni istotną, choć być może niedocenianą rolę w komunikacji społecznej. Konieczne zatem jest, aby jej twórcy, tj. bibliotekarze, postarali się o jej właściwą promocję. Należy zadbać o przejrzystą prezentację bibliografii regionalnej on-line.
Zasadne jest, aby na stronie domowej każdej biblioteki, która współtworzy Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska w ramach Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego, znalazła się osobna zakładka „Bibliografia Regionalna” lub „Regionalia”, gdzie czytelnik znajdzie przejrzystą informację na temat bibliografii regionalnej i sposobu jej wykorzystania. Tą sama zakładkę można wykorzystać także jako miejsce do zareklamowania swoich zbiorów regionalnych, które w każdej bibliotece są unikatowe, a przez to bardzo cenne.
Poniżej prezentujemy przykładowy tekst, który może pojawić się w zakładce „Bibliografia Regionalna” (lub „Regionalia”) na stronie domowej biblioteki:

Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska to baza bibliograficzna, która zawiera informacje o artykułach z czasopism regionalnych i lokalnych, dotyczących Dolnego Śląska (jego historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest to świetne źródło informacji dla osób zainteresowanych regionem, przydatne przy kompletowaniu bibliografii załącznikowej.Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.Baza rejestruje artykuły ukazujące się od roku 1947 do chwili obecnej, przy czym opisy bibliograficzne z lat 1947-1996 są nadal uzupełniane. Materiał nie wprowadzony dotąd do bazy jest dostępny w postaci tradycyjnej Kartoteki Regionalnej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska jest współtworzona przez 24 biblioteki z województwa dolnośląskiego, w tym Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Nadzór merytoryczny nad Bibliografią sprawuje Komisja ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego ŚląskaWyszukiwanie w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska:


Baza zawiera informacje o artykułach z czasopism – czego dotyczą, gdzie i kiedy się ukazały. Pełni funkcję czegoś w rodzaju gigantycznego indeksu lub spisu treści do kilkudziesięciu czasopism i umożliwia szybkie dotarcie do informacji o artykułach na temat Dolnego Śląska – jego historii, kultury, gospodarki, polityki, środowiska geograficznego.Wyszukiwanie można prowadzić wg następujących kryteriów: autora, dokładnego tytułu, słów w tytule, tytułu czasopisma, tematu (hasła przedmiotowego) lub łączyć wszystkie powyższe posługując się kryterium „wszystkie słowa”. Po wybraniu kryterium i wpisaniu odpowiedniego słowa lub frazy klikamy przycisk „Dalej”. W tabeli wyświetla się lista artykułów odpowiadających naszemu zapytaniu. W kolejnych rubrykach od lewej podane są następujące informacje: 

 • autor artykułu,
 • tytuł,
 • rok ukazania się artykułu,
 • źródło artykułu, czyli tytuł i numer gazety, w której wydrukowano artykuł oraz strony, na których się on znajduje.Czasem informacje o lokalizacji artykułu mają postać zbyt długiego zapisu i nie mieszczą się w rubryce. Aby obejrzeć pełny zapis i uzyskać dodatkowe informacje o dokumencie należy kliknąć na tytuł artykułu. Wyświetla się wówczas nie tylko pełna lokalizacja, ale też określenia tematu artykułu, niekiedy także adnotacja przybliżająca jego treść.Problematyka promowania Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na stronach domowych bibliotek będzie szczegółowo omawiana na ogólnym spotkaniu bibliografów dolnośląskich w dniu 16 stycznia 2012 r.

Ad 2
Prace nad Kartoteką Haseł Wzorcowych:
W ramach prac nad Kartoteką Haseł Wzorcowych opracowano i wprowadzono do bazy kilkadziesiąt opisów haseł wzorcowych. Są to hasła wyrażające nazwy wybranych szkół, placówek ochrony zdrowia, przedsiębiorstw, organizacji młodzieżowych i społecznych, stowarzyszeń i urzędów.

Ad 3
Ustalono zagadnienia, które zostaną poruszone na ogólnym spotkaniu bibliografów dolnośląskich w dn. 16.01.2013 r.:
- roczne sprawozdanie z działalności Komisji ds. Bibliografii Dolnego Śląska,
- konieczność wyeksponowania bibliografii regionalnej na stronach domowych bibliotek,
- stan prac nad bibliografią regionalną w poszczególnych bibliotekach: korekta, wpisywanie kartotek w postaci tradycyjnej do bazy w systemie Aleph,
- wykorzystanie materiałów metodycznych i innych pomocy przydatnych przy opracowaniu materiałów do bibliografii regionalnej: SJHP BN, KHW, strona http://bibliografiaregionalna.blogspot.com/, instrukcje, Poradnik SJHP BN.
- stosowanie się do norm bibliograficznych i wytycznych,
- omówienie błędów popełnianych przez poszczególne biblioteki
- przedstawienie harmonogramu szkoleń i warsztatów w 2013 r. dla bibliotekarzy tworzących Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska,
- zgłaszanie potrzeb bibliografów w zakresie pomocy metodycznych - jakie zagadnienia sprawiają szczególną trudność i powinny zostać opracowane przez Komisję oraz opublikowane w postaci materiałów metodycznych.

Ogólne spotkanie bibliografów dolnośląskich odbędzie się w środę, 16 stycznia 2013 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (sala konferencyjna, III piętro) o godz. 9.30.

Prosimy wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu o zgłoszenia do 11.01.2013 - mailowo: jgaworska@wbp.wroc.pl lub telefonicznie: (71) 335 22 23

Ad 4
Sprawy różne:
W związku z powtarzającymi się niekonsekwencjami w opisach, ustalono, że hasło Cała Polska Czyta Dzieciom będzie zapisywane w polu 611 wraz z dopowiedzeniem chronologicznym w podpolu d i lokalizującym w podpolu c. Zasada powyższa stosuje się do artykułów dotyczących imprez czytelniczych organizowanych w poszczególnych miejscowościach w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Przykład:
090 |r 2007
1000 |a Ag.
24510 |a Cała gmina czyta dzieciom / |c Ag.
61124 |a Cała Polska Czyta Dzieciom |d (2007 ; |c Pszenno)
650 4 |a Czytelnictwo |x popularyzacja
650 4 |a Przedszkola
650 4 |a Samorząd gminny
651 4 |a Pszenno (woj. dolnośląskie) |x szkolnictwo i oświata
651 4 |a Świdnica (woj. dolnośląskie; okręg) |x samorząd
693 |a 16.03
699 |b 08.02
7730 |i // |t Tygodnik Świdnicki |g 2007, nr 46, s. 16
852 |a SWD |b C |j R

Ad 5
Ustalono termin V spotkania Komisji oraz temat obrad:
V spotkanie Komisji ds Bibliografii Dolnego Śląska odbędzie się 21 marca 2013 roku, o godz. 9.30 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej (sala 22, II piętro). Spotkanie będzie poświęcone pracom nad Kartoteką Haseł Wzorcowych. 

Oprac. Magdalena Nawrocka, DBP Wrocław 

środa, 24 października 2012

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. 30 Spotkanie Komisji do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Lublin 18–19.10.2012 r.

W dniach 18 – 19 października 2012 r. odbyło się 30. Spotkanie Komisji do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Członków Komisji gościła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie. W spotkaniu jubileuszowym uczestniczyli także bibliografowie dolnośląscy: Joanna Gaworska-Wandas, Damian Tyws i Kamila Wilk.

Program
I dzień obrad – 18 października 2012 r.
 • 10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
 • 10.30 – 11.00 Powitanie uczestników
 • 11.00 – 11.45 Bibliografie specjalne – refleksje na początek wieku – dr hab. Jadwiga Sadowska (kierownik Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku)
 • 11.45 – 12.30 Retrospektywna Bibliografia Lubelszczyzny 1801-1944 – Tomasz Dąbrowski (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie).
 • 12.30-13.00 Przerwa kawowa
 • 13.00-13.20 Bibliografie regionalne w Internecie – przegląd stron www bibliotek publicznych w Polsce – Hanna Jamry (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu).
 • 13.20 – 13.40 MAK+ – moduł dla bibliografii regionalnej – Krystyna Szubka (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie; Instytut Książki).
 • 13.40 – 14.00 Dyskusja.
 • 14.00 – 15.30 Obiad
 • 15.30 – Zwiedzanie Starego Miasta
 • 17.00 Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Nestorowiczem
 • 19.00 Uroczysta kolacja
II dzień obrad – 19 października 2012 r.
 • 9.00 – 10.30 Zwiedzanie WBP w Lublinie oraz wystawy „Dziedzictwo bibliograficzne Ziemi Lubelskiej”
 • 10.30 – 10.50 Dział Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej i jego działalność dokumentacyjno-bibliograficzna – Marzena Kretowicz (Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej)
 • 10.50 – 11.10 Bibliografia Zamojszczyzny – tworzenie – udostępnianie – odbiorcy – Anna Rychter (Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu)
 • 11.10 – 11.40 Przerwa kawowa
 • 11.40 – 12.00 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu – co może wnieść do Bibliografii Lubelszczyzny? – Alina Kierepka (BP w Zamościu)
 • 12.00 – 12.20 Bibliografia regionalna powiatu łęczyńskiego – dr Monika Bogusz (Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej)
 • 12.20 – 13.00 Sprawy bieżące Zespołu, dyskusja, podsumowanie, zakończenie obrad
Obszerna relacja oraz materiały pokonferencyjne dostępne będą na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury. Informujemy jednocześnie, że w dniach 07-08 listopada 2012 w Warszawie odbędzie się 10. Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja Bibliotek Publicznych” pt. „Modele współpracy bibliotek publicznych – czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej?”. Poruszana tam będzie również problematyka bibliografii regionalnych: Hanna Jamry (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu; wiceprzewodnicząca Komisji do spraw Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP) Bibliografia regionalna w Internecie.
Joanna Gaworska-Wandas

piątek, 21 września 2012

Trzecie posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 20.09.2012r. odbyło się III posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Agnieszka Heidinger,
2. Robert Staniszewski,
3. Ewa Kownacka,
4. Dorota Kacprzak
5. Małgorzata Fitas,
6. Grażyna Błażejowska,
7. Magdalena Nawrocka,
8. Joanna Gaworska–Wandas.


Program:

1. Przedstawienie stanu prac nad melioracją bazy regionalnej.
2. Opracowanie materiałów metodycznych dotyczących opisów bibliograficznych na temat specjalnych stref i podstref ekonomicznych (konstrukcja hasła).
3. Odniesienie do wykazu haseł korporatywnych stworzonego na potrzeby budowy kartoteki haseł wzorcowych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
4. Ustalenia dotyczące Kartoteki :
zasady tworzenia i nadzoru (osoby opracowujące hasła, wprowadzające, korekta),
zapoznanie z roboczą wersją bazy KHW w odniesieniu do instrukcji Anny Paluszkiewicz: FORMAT MARC 21 REKORDU KARTOTEKI HASEŁ WZORCOWYCH,
opracowanie wzorcowych haseł korporatywnych i wprowadzenie do KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska – warsztaty
5. Sprawy różne.
6. Ustalenie terminu IV spotkania Komisji oraz tematu obrad.


Ustalenia Komisji:

Ad. 1. DBP we Wrocławiu: w dalszym ciągu korekta za lata 2006 – 2011 oraz ujednolicanie tematów osobowych. Systematycznie poprawiane są opisy z wielokrotnym polem 693 oraz rekordy w których brak pola 773. Zakończenie tych prac korektorskich planuje się na koniec 2012 roku.
KARTOTEKA HASEŁ WZORCOWYCH – od połowy września bieżącego roku istnieje robocza wersja bazy kartoteki.

Ad. 2. Na podstawie zgromadzonego materiału źródłowego ustalono poprawność nazw SSE stosowanych w bazie regionalnej. Na terenie województwa funkcjonują trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST - PARK", Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE).

Na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK funkcjonują następujące podstrefy: Bielawa, Bolesławiec, Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Góra, Jarocin, Jelcz Laskowice, Kalisz, Kluczbork, Kłodzko, Kościan, Krotoszyn, Kudowa Zdrój, Leszno, Namysłów, Nowa Ruda, Nysa, Oleśnica, Oława, Opole, Piława Górna, Praszka, Prudnik, Rawicz, Skarbimierz, Strzegom, Strzeln, Twardogóra, Syców, Szprotawa, Śrem, Świebodzice, Świdnica, Wałbrzych, Wiązów, Wołów, Wrocław, Września, Ząbkowice Śląskie, Żarów.

Na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości funkcjonują następujące podstrefy: Dobroszyce, Gryfów Śląski, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Krzeszów, Lubań, Lubawka, Nowogrodziec-Wykroty, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Prusice, Zgorzelec, Żmigród.
Na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonują następujące podstrefy: Chojnów, Głogów, Krzywa, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Okmiany, Polkowice, Prochowice, Przemków, Środa Śląska, Środa Śląska – Miękinia, Złotoryja.

BUDOWA HASŁA PRZEDMIOTOWEGO
610 24 a Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
610 24 a Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST – PARK.
b Podstrefa Ząbkowice Śląskie

NIE STOSUJEMY
610 24 a Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (Kamienna Góra)
610 24 a Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Legnica)
b Podstrefa (Legnickie Pole)
610 24 a Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej i Średniej Przedsiębiorczości S. A.

W przypadku gdy w treści artykułu pojawia się nazwa miejscowości w której działa zakład wykonujący usługę na rzecz strefy czy podstrefy:
610 24 a Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST – PARK.
b Podstrefa Ząbkowice Śląskie
650 4 a Przemysł elektrotechniczny
x inwestycje
x planowanie
651 4 a Srebrna Góra (woj. dolnośląskie)
x przemysł

NIE STOSUJEMY
610 24 a Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST – PARK.
b Podstrefa Ząbkowice Śląskie
b Podstrefa Srebrna Góra
Ad. 3. Członkowie Komisji nie ustosunkowali się wykazu haseł korporatywnych stworzonego na potrzeby budowy kartoteki haseł wzorcowych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Lista haseł będzie weryfikowana w trakcie kolejnych posiedzeń i sukcesywnie wprowadzana do KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Ad. 4. Ustalenia dotyczące kartoteki haseł wzorcowych:
Dolnośląska KHW zawierać będzie wyłącznie hasła korporatywne, których nie można odnaleźć w SJHP BN.
Nie będą przejmowane do DKHW hasła znajdujące się w innych bazach wzorcowych.
Hasła tworzone będą komisyjnie zgodnie z zasadami JHP.
Rekordy haseł wzorcowych będą wprowadzane do bazy przez członków komisji.
Kartoteka będzie aktualizowana raz na kwartał.
Członkowie komisji zapoznali się z roboczą wersją bazy KHW w odniesieniu do instrukcji Anny Paluszkiewicz: FORMAT MARC 21 REKORDU KARTOTEKI HASEŁ WZORCOWYCH. Opracowano i wprowadzono do bazy kilkanaście opisów wzorcowych dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W związku z powyższym prosimy osoby opracowujące Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska o zwrócenie się do zatrudnionych w poszczególnych placówkach bibliotekarzy systemowych i/lub informatyków w celu podwiązania do bazy regionalnej KHW. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem Działu Automatyzacji Biblioteki M. Gabrysiakiem – tel. 71/ 3352248; mail. mgabrysiak@wbp.wroc.pl

Ad. 5. Sprawy różne.
- Na wniosek członków Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska do schematu układu bibliografii terytorialnej dodano do działu 06 ZAGADNIENIA GOSPODARCZE podział 06.05.07. Agroturystyka. Działalność pozarolnicza.
Cały zaktualizowany schemat bibliografii jest dostępny TUTAJ

- Ustalono terminarz indywidualnych warsztatów dla bibliotekarzy współtworzących Bibliografię Regionalną z zakresu formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów oraz wprowadzania ich do DZB.
11 X (czw.)
17 X (śr.)
18 X (czw.)
23 X (wt.)
24 X (śr.)
8 XI (czw.)
14 XI (śr)
21 XI (śr.)
28 XI (śr.)
5 XII (śr.)
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w sali 22 na II piętrze w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Godziny rozpoczęcia szkoleń do indywidualnego uzgodnienia. Prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach.
Zgłoszenia przyjmują: Joanna Gaworska – Wandas : tel . 71/ 3352223; mail. jgaworska@wbp.wroc.pl oraz Magdalena Nawrocka: tel. 71/ 3352236; mail. mnawrocka@wbp.wroc.pl

W dniu 16.01.2013 r. planuje się ogólne spotkanie bibliografów dolnośląskich, którego tematem będzie omówienie stanu prac nad bibliografią w poszczególnych bibliotekach w 2012 r. O szczegółach poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

Ad. 6. Ustalenie terminu IV spotkania Komisji oraz tematu obrad. Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 13.12. 2012r. o godzinie 9.30 w sali 22 DBP we Wrocławiu.
Tematem spotkania będzie opracowanie kolejnych haseł wzorcowych i wprowadzanie ich do Kartoteki Haseł Wzorcowych Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska oraz testowanie bazy.

Joanna Gaworska–Wandas
DBP we Wrocławiuponiedziałek, 13 sierpnia 2012

Oznaczenie mutacji

Szanowni Państwo!
Ponieważ mnożą się pytania dotyczące oznaczenia mutacji czasopism w rekordzie bibliograficznym bibliografii dolnośląskiej wyjaśniam:
Opis bibliograficzny opracowujemy zgodnie z instrukcją Format MARC 21 dla potrzeb Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Artykuły z czasopism – materiały metodyczne. Wrocław 2012.
W przypadku mutacji czasopisma zgodnie z normą PN-N-01152-02 oraz zaleceniami opracowanymi przez G. Jaroszewicz, M. Krynicką i B. Wieczorkowską w „Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla artykułów z czasopisma. Wersja 2008” po tytule czasopisma (w podpolu t pola 773) należy podać w nawiasach okrągłych numer wydania mutacji przejęty ze stopki redakcyjnej czasopisma. Sugeruję także wpisanie nazwy miejscowości dla której została wydana mutacja. Taki zapis wydaje się być czytelny zarówno dla bibliotekarzy jak i czytelników, szczególnie w przypadku braku odrębnej numeracji.

Przykłady:

773 0_ i| //
               t| Dolnośląski Przegląd Gospodarczy (Wyd. 2 ; Wrocław)
               g| 1969, nr 18, s. 10, 14 
 
773 0_i| //
           t| Polska Gazeta Wrocławska (Wyd. 1 ; Wrocław)
           g| 2012, nr 186, s. 5


Bardzo proszę o zaprzestanie stosowania podpola b, które było zalecane w naszych materiałach metodycznych w instrukcji z 2006 roku.
Przyjmujemy iż powyższe wskazówki stosowane będą z chwilą umieszczenia wiadomości na stronie.
Wcześniejszy materiał bibliograficzny proszę pozostawić bez zmian.

Joanna Gaworska-Wandas

piątek, 15 czerwca 2012

Ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska dotyczące opisu artykułów dot. zagadnień administracyjnych


 • hasła przedmiotowe osobowe: w przypadku artykułów z zakresu zagadnień prawno-administracyjnych i samorządowych bardzo często mamy do czynienia z tekstami na temat funkcjonariuszy publicznych, urzędników administracji lokalnej, posłów, senatorów itd. Tworząc hasła przedmiotowe osobowe wyrażające nazwę tych osób należy pamiętać o tym, że nie stosujemy dopowiedzeń identyfikujących wyrażających funkcję (np. prezydent, radny, wójt itp.). 

  Dopowiedzeniem obligatoryjnym są daty biograficzne, o ile można je ustalić. Zapisujemy je w następujący sposób:

  dla osób nieżyjących:
  600 14 a| Iwaszkiewicz, Bolesław d| (1900-1983) 

  dla osób żyjących:
  600 14 |a Herbowski, Antoni |d (1951- ) 

  jeśli zależy nam na zaznaczeniu w opisie przedmiotowym tego, jaką funkcję sprawuje dana osoba, prócz hasła osobowego tworzymy hasło przedmiotowe ogólne wyrażające kategorię osób, np.:

  650 _4 a| Prezydent miasta
  650 _4 a| Parlamentarzyści
  650 _4 a| Sołtys
    
  w związku z powyższymi ustaleniami prosimy o korektę opisów bibliograficznych zawierających hasła osobowe.

 • wyrażanie chronologii:
  w przypadku artykułów dotyczących wyborów samorządowych przy hasłach przedmiotowych ogólnych i geograficznych stosujemy określniki chronologiczne zawierające datę roczną, np.:
  650 _4 a| Wybory samorządowe y| 2010 r.
  651 _4 a| Świdnica (woj. dolnośląskie) x| wybory samorządowe y| 2010 r.
  dla artykułów poświęconych całym kadencjom sejmików, rad miejskich itp. można stosować określnik chronologiczny wyrażający przedział czasu, przy czym należy używać określników znajdujących się w SJHP BN, np.
  artykuł dotyczący kadencji 2006-2010 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego powinien otrzymać hasło:
  651 _4 a| Dolnośląskie, województwo x| samorząd y| od 2001 r. 
   
  w przypadku instytucjonalnych organów samorządowych możemy stworzyć hasło korporatywne z dopowiedzeniem chronologicznym wyrażającym kadencję, analogicznie jak tworzone są hasła korporatywne dla sejmu i senatu:
  610 24 a| Sejm (2001-2005)
  610 24 a| Senat RP (2011- )
  i analogicznie:
  610 24 a| Sejmik Województwa Dolnośląskiego (2006-2010)
   
  Więcej o wyrażaniu chronologii w JHP BN mozna przeczytać na stronach:

czwartek, 14 czerwca 2012

Sprawozdanie z II posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 14.06.2012r. odbyło się II posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Agnieszka Heidinger,
2. Elwira Brzezińska,
3. Ewa Kownacka,
4. Kamila Wilk,
5. Małgorzata Fitas,
6. Grażyna Błażejowska,
7. Jolanta Kaszewska,
8. Magdalena Nawrocka,
9. Joanna Gaworska–Wandas.
W spotkaniu uczestniczyła także wicedyrektor DBP we Wrocławiu Jolanta Ubowska.

Program:
 1. Przedstawienie członkom komisji sugestii dotyczących nowego schematu układu bibliografii regionalnej i ustosunkowanie się do nadesłanych propozycji.

 2. Sprawdzenie oznakowań mutacji Polski Gazety Wrocławskiej w celu właściwego wprowadzania do bazy regionalnej z odniesieniem do wskazań pana Jacka Korchańca dyrektora działu kolportażu „Polska Gazeta Wrocławska”.

 3. Przedstawienie stanu prac nad melioracją bazy regionalnej:
- DBP we Wrocławiu - w dalszym ciągu korekta za lata 2006 – 2011 oraz ujednolicanie tematów osobowych i korporatywnych,
- wydzielenie opisów z wielokrotnym polem 693 – rozesłane do właściwych placówek,
- wydzielenie opisów w których brak cytaty pole 773 – są to albo książki, albo dżs, albo też recenzje tworzone według starych przepisów które także należy poprawić. Wykaz zostanie przesłany do bibliotek zainteresowanych w piątek 15.06.2012 r. ,
- od 12.06. funkcjonuje podział bazy regionalnej na poszczególne biblioteki,
- KARTOTEKA HASEŁ WZORCOWYCH nadal w formie papierowej – trwają ustalenia. Efekty pracy będą widoczne w III kwartale bieżącego roku.

  4. Wstępne ustalenia dotyczące kartoteki : zasady tworzenia i nadzoru.

  5. Ustalenia dotyczące opisów z zakresu zagadnień prawno – administracyjnych w tym wyborów      
       samorządowych.
  6. Ustalenie terminu III spotkania Komisji oraz tematu obrad.


Ustalenia Komisji:

Ad. 1. Po analizie nadesłanych sugestii i propozycji Komisja postanowiła dodać i/ lub wyodrębnić w schemacie układu bibliografii dolnośląskiej następujące zagadnienia: opracowania dotyczące powiatu, produkt regionalny, konkursy szkolne, Internet, specjalne strefy ekonomiczne oraz parki przemysłowe i technologiczne.
Aktualna wersja schematu, obowiązująca od czerwca br. jest dostępna na niniejszym blogu

Ad. 2. Sprawdzenie oznakowań mutacji Polski Gazety Wrocławskiej w celu właściwego wprowadzania do bazy regionalnej z odniesieniem do wskazań pana Jacka Korchańca dyrektora działu kolportażu „Polska Gazeta Wrocławska”.
W opisie bibliograficznym zamieszczanym w bazie Bibliografii Dolnego Śląska należy bezwzględnie podać oznaczenie wydania zamieszczone w cytacie wydawniczej oraz stosować się do uwagi zamieszczonej w instrukcji Format Marc 21 dla potrzeb Bibliografii RegionalnejDolnego Śląska . Artykuły z czasopism - str. 35.

Ad. 3. Przedstawienie stanu prac nad melioracją bazy regionalnej:
- DBP we Wrocławiu - w dalszym ciągu korekta za lata 2006 – 2011 oraz ujednolicanie tematów osobowych i korporatywnych,
- wydzielenie opisów z wielokrotnym polem 693 – rozesłane do właściwych placówek,
- wydzielenie opisów w których brak cytaty pole 773 – są to albo książki, albo dżs, albo też recenzje tworzone według starych przepisów które także należy poprawić. Wykaz zostanie przesłany do bibliotek zainteresowanych w piątek 15.06.2012 r. ,
- od 12.06. funkcjonuje podział bazy regionalnej na poszczególne biblioteki,
- KARTOTEKA HASEŁ WZORCOWYCH nadal w formie papierowej – trwają ustalenia. Efekty pracy będą widoczne w III kwartale bieżącego roku.
Członkowie Komisji postanowili, iż od lipca bieżącego roku pracownicy poszczególnych bibliotek współtworzących bazę regionalną rozpoczną korektę opisów bibliograficznych zawierających hasła osobowe (usuwanie wszelkich dopowiedzeń z wyjątkiem haseł pobranych ze Słownika JHP BN oraz dopowiedzeń chronologicznych). W razie wątpliwości prosimy o skorzystanie z Poradnika JHP BN rozdział III.Hasło osobowe (Małgorzata Witkowska) lub kontakt z członkami Komisji.
Zwracamy się z prośbą do bibliografów dolnośląskich o terminowe rozpoczęcie prac korektorskich.

Ad. 4. Wstępne ustalenia dotyczące kartoteki : zasady tworzenia i nadzoru. Hasła korporatywne przejmowane są ze Słownika JHP BN. W przypadku braku hasła w słowniku bibliografowie tworzą własne hasła zgodnie z zasadami JHP. Nad ich poprawnością czuwają członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Pozostałe ustalenia dotyczące zasad tworzenia poszczególnych typów haseł korporatywnych do zapoznania w poście poniżej.

Ad. 5. Ustalenia dotyczące opisów z zakresu zagadnień prawno – administracyjnych w tym wyborów samorządowych. Dyskusja dotyczyła wyrażenia chronologii w opisach bibliograficznych oraz stosowania (zamiast dopowiedzeń do hasła osobowego) tematów rzeczowych wyrażających kategorię osób takich jak np. : Parlamentarzyści, Prezydent miasta itp. Szczegóły w poście powyżej.

Ad. 6. Ustalenie terminu III spotkania Komisji oraz tematu obrad. 
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 20.09. 2012r. o godzinie 9.30 w sali 22 DBP we Wrocławiu.
Tematem spotkania będzie opracowanie materiałów metodycznych dotyczących opisów bibliograficznych na temat specjalnych stref i podstref ekonomicznych (konstrukcja hasła) oraz odniesienie do wykazu haseł korporatywnych stworzonego na potrzeby budowy kartoteki haseł wzorcowych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Członków Komisji prosimy o zapoznanie się z rozdziałem „Hasło korporatywne” Poradnika JHP BN, dostępnego na stronie: http://bn.org.pl/download/document/1326887603.pdf

Joanna Gaworska–Wandas
DBP we WrocławiuZasady tworzenia haseł przedmiotowych korporatywnych w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska


Poniższy materiał opracowała Magdalena Nawrocka na podstawie Poradnika JHP BN - Hasło korporatywne autorstwa Justyny Wilk-Żmigrodzkiej oraz w oparciu o ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska z dn. 14.06.2012 r. 

Hasło korporatywne jest to hasło przedmiotowe będące nazwą ciała zbiorowego. Ciało zbiorowe to instytucja, organizacja, grupa osób lub organizacji występująca pod własną nazwą, jednoznacznie ją identyfikującą.

Hasło korporatywne tworzymy zawsze wtedy, gdy opracowywany artykuł dotyczy ciała zbiorowego - jego organizacji, administracji, działalności, historii, pracowników itd.

Nazwę ciała zbiorowego przejmujemy ze Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Jeśli nazwa nie występuje w SJHP, tworzymy hasło korporatywne zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

 • Nazwę ciała zbiorowego podaje się w formie oficjalnie przyjętej i używanej przez to ciało. Nazwa ta powinna być przejęta ze statutu, pieczęci, oficjalnych dokumentów danej instytucji lub jej oficjalnej strony internetowej. Jeśli przypuszczamy, że oficjalna nazwa nie jest wystarczająca, a użytkownicy bibliografii mogą posługiwać się podczas wyszukiwania nazwą potoczną, wówczas nazwę oficjalną przejmujemy do hasła korporatywnego w polu 610, a nazwę potoczną umieszczamy w polu 653.

 • Jeśli ciało zbiorowe zmieniało nazwę, w haśle stosujemy nazwę obowiązującą w czasie, z którego pochodzi opracowywany artykuł. Pozostałe nazwy traktujemy jako formy odsyłaczowe i umieszczamy w polu 653.

Przykład:
Spółka Poltegor-projekt z Wrocławia pod obecną nazwą funkcjonuje od 1991 roku. Wcześniej nosiła następujące nazwy: Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych (od 1955 roku) i Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor (od 1971 roku).
Artykuł dotyczący firmy, który ukazał się w roku 2000 otrzymuje hasło korporatywne w polu 610 zawierające obecną nazwę. Nazwy poprzednie podaje się w polach 653. 

Artykuł dotyczący tej samej firmy, który ukazał się w roku 1968, otrzymuje hasło korporatywne zawierające nazwę, która wówczas obowiązywała. Pozostałe nazwy występują w polach 653.


 • Jeśli ciało zbiorowe występuje zarówno pod pełną nazwą, jak i akronimem, skrót należy rozwiązać i przejąć do hasła pełną nazwę. Akronimy lub inne skróty przejmujemy do hasła wówczas, gdy są one bardziej znane i powszechniej używane niż pełna nazwa.


 • Akronimy i inne skróty występujące w obrębie nazwy ciała zbiorowego należy przejąć do hasła bez rozwiązywania

 • Pomijamy określenie stanu prawnego ciała zbiorowego - np. sp. z o.o., SA, s.c., GmbH.

 • W nazwach ciał zbiorowych wszystkie wyrazy z wyjątkiem przyimków, spójników i wyrażeń typu „imienia”, „na rzecz”, „do spraw” piszemy z wielkich liter. Zasada ta stosuje się do nazw w języku polskim.

 • Nie stosujemy cudzysłowów w nazwach ciał zbiorowych.

 • Dopowiedzenia z nazwą siedziby (dopowiedzenia lokalizujące) stosujemy obligatoryjnie, gdy na końcu nazwy ciała zbiorowego występuje jako element dający się oddzielić nazwa jego siedziby, np:

  hasło: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza (Świdnica)
  nazwa: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy 

  hasło: Sąd Okręgowy (Wrocław)
  nazwa: Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  hasło: Urząd Miejski (Wrocław)
  nazwa: Urząd Miejski Wrocławia

  Nie uważa się za nazwę siedziby obiektu fizjograficznego, np. 

  hasło: Obserwatorium Wysokogórskie na Śnieżce im. Tadeusza Hołdysa
  a nie Obserwatorium Wysokogórskie im. Tadeusza Hołdysa (Śnieżka)


  Nie stosuje się dopowiedzenia lokalizującego, gdy w nazwie danego ciała zbiorowego występuje przymiotnik utworzony od nazwy tej miejscowości, np:

  Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska
  a nie Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska (Jelenia Góra)
 • Dopowiedzenia identyfikujące - stosujemy wówczas, gdy nazwa danego ciała zbiorowego nie jest wystarczające do jego identyfikacji, np:

  Hurt (zespół muz.) 

 • Ciała zbiorowe podrzędne:
  jeśli nazwa ciała podrzędnego wystarcza do jego identyfikacji, do hasła przejmuje się nazwę ciała podrzędnego

  gdy nazwa ciała podrzędnego zawiera nazwę ciała zbiorowego nadrzędnego, wówczas na pierwszym miejscu wystąpi ciało nadrzędne, np. 

  dla Wydziału Hutniczego Politechniki Wrocławskiej tworzymy hasło w postaci:
  610 24 a| Politechnika Wrocławska.
              b| Wydział Hutniczy
  dla lokalnych oddziałów i kół organizacji o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym ciałem nadrzędnym jest odpowiednia organizacja


  przy podawaniu nazw ciał zbiorowych podrzędnych należy uwzględniać tylko te szczeble hierarchii, które są niezbędne dla identyfikacji danego ciała zbiorowego. W praktyce oznacza to, że pomijamy szczeble pośrednie:


 • Nazwy drużyn sportowych - w hasłach korporatywnych stosujemy nazwy popularne, obiegowe, te które są najbardziej znane (np. Śląsk Wrocław, Miedź Legnica). Nazwę miejscowości traktujemy jako integralną część nazwy klubu i nie przenosimy nazwy siedziby do dopowiedzenia.

środa, 18 kwietnia 2012

Wykaz czasopism - aktualizacja cd.

Zamieszczamy wykaz tytułów czasopism opracowywanych na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska przez Bibliotekę pod Atlantami w Wałbrzychu. Zestawienie opracowały Eliza Furmanek i Agnieszka Heidinger.Określniki stosowane po tematach geograficznych

W opracowaniu materiałów do bibliografii regionalnej większości z nas największą trudność sprawia  tworzenie haseł przedmiotowych. W bibliografii regionalnej najistotniejsze znaczenie mają prawidłowo sformułowane i szczegółowe, w pełni oddające treść dokumentu, hasła geograficzne. O ile dobór tematów geograficznych nie stanowi większego problemu, to dobór określników po nich stosowanych niejednokrotnie nastręcza trudności.
 Aby ułatwić tworzenie haseł przedmiotowych geograficznych publikujemy listę określników stosowanych po tematach geograficznych.
Poniższa lista grupuje określniki według grup zagadnień, których dotyczą opracowywane dokumenty.
Określniki wyróżniono pogrubioną czcionką.

Całość opracowała Magdalena Nawrocka na podstawie Poradnika JHP BN - Hasło geograficzne autorstwa Anny Stolarczyk.Warunki naturalne:
 1. Położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni:
  - geografia
  - geografia fizyczna (ukształtowanie powierzchni; środowisko przyrodnicze jako całość)
  - w kartografii (dla dokumentów nt. map)
 2. Środowisko człowieka (fizyczne i biologiczne otoczenie człowieka, zarówno naturalne, jak i będące wynikiem jego działalności):
  - klęski elementarne
  - obszary chronione
  - środowisko (dla dokumentów nt. środowiska w ogólności)
  - renaturyzacja (tylko po nazwach obiektów fizjograficznych)
  - degradacja
  - ochrona
 3. Świat roślinny i zwierzęcy:
  - fauna
  - flora
  - leśnictwo (dla dokumentów dot. zespołów leśnych lub leśnictwa jako dziedziny gospodarki)
  - paleontologia (dla dokumentów nt. organizmów kopalnych na danym terenie)
 4. Budowa geologiczna i bogactwa naturalne:
  - geologia (dla dokumentów nt budowy geologicznej danego obszaru i jego bogactw naturalnych)
  - geofizyka (dla dokumentów nt. zjawisk fizycznych zachodzących w Ziemi - np. fale sejsmiczne)
 5. Gleby:
  - gleba
 6. Wody:
  - hydrologia (dla dokumentów dot. obiegu i stosunków wodnych na danym terenie)
  - hydrografia (dla dokumentów dot. rejestracji kartograficznej wód)
 7. Klimat:
  - klęski elementarne (dla dokumentów dot. klęsk żywiołowych)
  - meteorologia
  - mikroklimat

Administracja:
 1. Zagadnienia administracyjne i samorządowe:
  - administracja (dla dokumentów dot. administracji jako działalności organizacyjnej na danym terenie oraz władzy wykonawczej i samorządowej w ogólności)
  - samorząd (dla dokumentów dot. władz samorządowych, urzędników i pracowników administracji terenowej)
  - wybory samorządowe (dla materiałów dot. wyborów samorządowych; po tym określniku stosuje się określniki chronologiczne, w tym daty roczne wskazujące na konkretne wybory)
 2. Parlament:
  - parlament
 3. Ustrój:
  - konstytucja + rok
  - konstytucje
  - ustrój
 4. Granice i podział administracyjny:
  - granice
  - podział administracyjny
 5. Godła i pieczęcie:
  - godła (dla materiałów poświęconych godłom i herbom)
  - pieczęcie
 6. Obywatele honorowi:
  - obywatele honorowi
 7. Miasta i regiony partnerskie:
  - miasta partnerskie
  - regiony partnerskie
 8. Archiwistyka:
  - archiwistyka (dla dokumentów dot. działalności archiwów na danym obszarze)
 9. Informacja:
  - informacja (jeśli problematyka informacyjna dotyczy pewnej dziedziny, określnik „- informacja” poprzedzamy określnikiem wyrażającym tę dziedzinę)

Polityka:
  - polityka (dla dokumentów nt. życia politycznego na danym obszarze)
  - polityka międzynarodowa (dla dokumentów traktujących o danym terytorium jako przedmiocie polityki innych państw)
  - wybory samorządowe

Bezpieczeństwo i porządek publiczny:
 1. Bezpieczeństwo publiczne:
  - bezpieczeństwo publiczne (dla dokumentów dot. bezpieczeństwa na danym terenie lub służb, których zadaniem jest pilnowanie porządku - milicji, policji, straży miejskiej/gminnej, służb ratowniczych)
  - dokumenty dot. wypadków komunikacyjnych opisujemy podając po temacie geograficznym określniki „-komunikacja” i „-wypadki” oraz fakultatywnie określnik chronologiczny
 2. Pożarnictwo:
  - pożarnictwo (dla dokumentów dot. służb pożarniczych na danym terytorium)
  - klęski elementarne (dla dokumentów dot. pożarów)
 3. Ewakuacja:
  - ewakuacja (dla dokumentów dot. ewakuacji ludności w sytuacjach kryzysowych)
 4. Patologia społeczna:
  - patologia społeczna (dla dokumentów dot. przestępczości, alkoholizmu, narkomanii, sieroctwa społecznego, przemocy, prostytucji itp.)

Prawo i wymiar sprawiedliwości:
  - prawo (dla dokumentów nt. prawa obowiązującego na danym obszarze)
  - prawo międzynarodowe (gdy dokument traktuje o danym terytorium jako przedmiocie prawa międzynarodowego)
  - prawo wojenne (dla materiałów nt. prawa obowiązującego podczas wojny)
  - sądownictwo
  - więziennictwo
  - ustrój

Społeczeństwo:
 1. Zagadnienia ludnościowe i stosunki etniczne:
  - ludność (dla dokumentów dot. historii ludności i zagadnień demograficznych na danym terenie)
  - stosunki etniczne (dla dokumentów dot. mniejszości narodowych i relacji między grupami etnicznymi zamieszkującymi dany teren)
  - getto (dla dokumentów dot. gett tworzonych przez władze niemieckie na okupowanych terytoriach)
  - migracje (dla opisu zagadnień migracyjnych; określnik „-migracje” dodaje się po określniku „-ludność”)
 2. Antropologia:
  - antropologia (dla prac dot. zmienności cech anatomicznych i fizjologicznych)
 3. Biografie:
  - biografie (dla dokumentów dot. osób związanych z daną miejscowością lub regionem; jeśli dana osoba lub grupa osób działała w określonej dziedzinie, określnik „-biografie” można poprzedzić określnikiem wyrażającym obszar działalności - np. „-nauka”, „-sport”)
 4. Cmentarze:
  - cmentarze lub określnik jednostkowy zawierający nazwę cmentarza (dla dokumentów dot. cmentarzy jako miejsc pamięci, osób tam pochowanych, materiałów z zakr. historii sztuki funeralnej i dotyczących zagadnień administracyjnych)
 5. Heraldyka i pieczęcie:
  - heraldyka (dla opisu zagadnień heraldycznych różnych grup ludności, np. szlachta, biskupi; heraldyka terytorialna opisywana jest przy pomocy określnika „-godła”)
  - pieczęcie (dla dokumentów dot. pieczęci stosowanych na danym obszarze zarówno przez osoby prywatne jak i urzędy)
 6. Martyrologia
  - martyrologia (dla dokumentów nt. prześladowań, cierpień, męczeństwa ludności na danym terenie)
 7. Polityka i opieka społeczna
  - polityka społeczna (dla dokumentów dot. działalności władz i innych organizacji terenowych w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludzi oraz stosunków społecznych)
  - opieka społeczna (dla dokumentów dot. działalności mającej na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz dokumentów nt. dobroczynności)
 8. Wolontariat:
  - wolontariat (jeśli dokument dot. wolontariatu w określonej dziedzinie, określnik ten należy poprzedzić określnikiem wyrażającym tę dziedzinę, np. „-bibliotekarstwo”, „-służba zdrowia”)
 9. Osadnictwo:
  - osadnictwo
 10. Zagadnienia społeczne:
  - socjologia (dla dokumentów o warunkach życia ludności, stosunkach społecznych, procesach społecznych, jakie zachodzą na danym obszarze)
  - imprezy (dla opisu materiałów traktujących ogólnie o imprezach organizowanych na danym obszarze;
  jeśli dana impreza ma określony profil, należy go wyrazić przy pomocy odpowiedniego określnika i dopiero po nim użyć określnik „- imprezy”;
  w opisie dokumentów o imprezach sportowych zamiast określnika „- imprezy” stosujemy określnik „- zawody” po określniku „- sport”;
  w opisie dokumentów na temat konkursów lub festiwali należy stosować określnik „- konkursy i festiwale” po określniku wyrażającym obszar kultury lub dziedzinę sztuki, np.: poprawna forma: Kraków (woj. małopolskie) – teatr – konkursy i festiwale, forma niepoprawna: Kraków (woj. małopolskie) – konkursy i festiwale)
  - jakość życia (dla dokumentów dot. poziomu życia ludności na danym obszarze)
  - organizacje (dla materiałów o organizacjach działających na danym obszarze; tam, gdzie można przy pomocy odpowiedniego określnika wyrazić profil danej organizacji, określnik „- organizacje” powinien wystąpić po tym właśnie określniku)
  - życie codzienne (dla dokumentów dot. życia codziennego - całokształtu kultury materialnej, warunków życia, życia rodzinnego, zwyczajów, warunków pracy, sposobu spędzania wolnego czasu; poszczególne elementy życia codziennego opisuje się przy pomocy takich określników jak np. „- kultura”, „- kultura fizyczna”, „- imprezy”, „- mieszkania”)
  - zwierzęta domowe (dla dokumentów dot. zwierząt hodowanych na danym terenie w celach nie gospodarczych; prace na temat zwierząt żyjących dziko na danym terenie opisujemy stosując określnik „- fauna”)

Religia:
  - religia
  - pielgrzymki (stosuje sie po nazwach sanktuariów, np. „Wambierzyce (woj. dolnośląskie) - kościół Nawiedzenia NMP - pielgrzymki”)

Język:
  - język (dla dokumentów nt. języka/języków używanych w danym regionie)
  - onomastyka (dla dokumentów dot. nazw miejscowych i osobowych)

Gospodarka:
 1. Całokształt działalności gospodarczej:
  - gospodarka
 2. Finanse i bankowość:
  - finanse (dla dokumentów nt. finansów danej miejscowości lub regionu)
  - banki (dla dokumentów dot. instytucji bankowych działających na danym obszarze)
 3. Gospodarka komunalna:
  - gospodarka komunalna (dla dokumentów dotyczących gosp. komunalnej w ogólności)
  - cmentarze (po tym określników można użyć określników takich jak „- zarządzanie”, „- administracja”, „- planowanie przestrzenne”, „- projekty”)
  - energetyka (dla dokumentów dot. elektroenergetyki, ciepłownictwa, gazownictwa na danym terenie)
  - infrastruktura (dla dokumentów dot. wodociągów i kanalizacji, oświetlenia dróg itp.)
  - higiena (dla materiałów nt. gospodarki odpadami)
  - komunikacja (dla dokumentów dot. transportu drogowego, kolejowego, lotniczego itd.)
  - żegluga (dla dokumentów nt. transportu wodnego, określnik ten stosujemy po nazwach akwenów i rzek)
  - łączność (dla materiałów nt. poczty, telekomunikacji)
 4. Handel i usługi:
  - handel i usługi (dla dokumentów nt. całokształtu działalności handlowej i usługowej na danym terenie)
  - aptekarstwo
  - drukarstwo i edytorstwo
  - księgarstwo i antykwarstwo
  - gastronomia
  - hotelarstwo
  - rzemiosło
  - turystyka
  - agroturystyka
 5. Mieszkalnictwo
  - mieszkania
 6. Nieruchomości
  - nieruchomości
 7. Budownictwo
  - budownictwo
  - odbudowa
  - rewitalizacja
 8. Urbanistyka
  - planowanie przestrzenne
  - miasta (określnik stosuje się po nazwach regionów)
  - ulice i place lub określnik jednostkowy zawierający nazwę konkretnej ulicy, alei, placu
  - parki i ogrody lub określnik jednostkowy zawierający nazwę konkretnego parku
 9. Programy i fundusze europejskie:
  - programy i fundusze wspólnotowe (dla dokumentów nt. pozyskiwania i użytkowania funduszy UE na danym obszarze)
 10. Przemysł:
  - przemysł (dla dokumentów dotyczących przemysłu w ogólności lub poszczególnych gałęzi przemysłu oprócz górnictwa)
  - górnictwo
 11. Rolnictwo:
  - leśnictwo
  - łowiectwo
  - rolnictwo
  - rybołówstwo
 12. Ruch spółdzielczy:
  - spółdzielczość
 13. Rynek pracy:
  - bezrobocie
  - rynek pracy
  - zatrudnienie
 14. Strategia rozwoju:
  - strategia rozwoju (dla dokumentów dot. rozwoju danej miejscowości lub regionu; dla prac dotyczących rozwoju poszczególnych dziedzin stosujemy określnik wyrażający tą dziedzinę i dodajemy określnik „- planowanie” lub „- polityka”)

Historia:
  - historia (dla dokumentów dot. całokształtu historii danej miejscowości lub regionu; materiały o poszczególnych okresach historycznych wyraża się przy pomocy określnika chronologicznego)
  - historiografia (dla dokumentów nt. piśmiennictwa historycznego dotyczącego danego obszaru)
  - archeologia (dla dokumentów nt. wykopalisk archeologicznych oraz zabytków archeologicznych na danym terenie)
  - bitwy
  - miejsca pamięci
  - tablice pamiątkowe
  - pamiątki (dla dokumentów nt. pamiątek historycznych, określnik ten stosujemy po określniku „- historia”)
  - obozy hitlerowskie
  - obozy jenieckie
  - obozy pracy
  - więziennictwo
  - straty wojenne (dla dokumentów nt. strat materialnych poniesionych w wyniku działań wojennych; straty ludzkie opisuje się przy pomocy określnika „- martyrologia”)

Kultura:
  - kultura (dla materiałów nt. kultury na danym obszarze w ogólności oraz tych zagadnień szczegółowych, które nie maja swej reprezentacji w postaci odrębnych określników)
  - etnografia (dla dokumentów nt. kultury ludowej danego obszaru)
  - bibliotekarstwo
  - sztuka
  - muzyka
  - teatr
  - film
  - imprezy; konkursy i festiwale (zob. dział „Społeczeństwo”, pkt 10)
  - budownictwo (dla dokumentów nt. architektury i budownictwa; jeśli dokument dotyczy konkretnego obiektu, należy zastosować określnik jednostkowy zawierający jego nazwę)
  - pomniki lub określnik jednostkowy zawierający nazwę konkretnego pomnika
  - kolekcjonerstwo (dla dokumentów nt. kolekcjonowania różnych przedmiotów przez osoby prywatne)
  - numizmatyka (dla dokumentów nt. numizmatów związanych z danym terytorium, traktowanych jako pamiątki, dzieła sztuki, obiekty kolekcjonerskie; materiały o numizmatach opisywanych w aspekcie polityki pieniężnej opisujemy przy pomocy określnika „- finanse”)
  - media (dla materiałów nt. środków masowego przekazu na danym obszarze)
  - muzealnictwo (dla dokumentów nt. muzeów na danym obszarze)
  - wystawy (dla dokumentów nt. wystaw, w tym organizowanych w muzeach)
  - zabytki (po tematach geograficznych określnik ten stosuje się tylko wówczas, gdy dokument dotyczy ochrony i konserwacji lub dokumentacji zabytków (katalogi, inwentarze). Można go stosować po temacie geograficznym jako drugi określnik, poprzedzony określnikiem spoza dziedziny sztuki, np.: „- hydrotechnika”, „- przemysł”.
  Dla dokumentów dot. zabytków sztuki należy stosować po temacie geograficznym określnik „- sztuka”, dla dokumentów dot. zabytków architektury określnik „- budownictwo”. Po obu tych określnikach nie stosuje się określnika „- zabytki”.
  Jeśli dokument traktuje o konkretnym zabytku, należy stosować określnik jednostkowy zawierający jego nazwę)

Sport, kultura fizyczna, turystyka:
  - kultura fizyczna
  - sport
  - alpinizm
  - agroturystyka
  - turystyka
  - podróżnictwo
  - wędkarstwo

Nauka, szkolnictwo i oświata:
  - nauka (dla dokumentów dot. życia naukowego na danym obszarze)
  - szkolnictwo wyższe (dla dokumentów nt. poszczególnych szkół wyższych)
  - szkolnictwo i oświata (dla dokumentów nt. szkolnictwa i oświaty na danym obszarze w ogólności lub poszczególnych placówek oświatowych wszystkich szczebli)

Zdrowie, higiena, służba zdrowia:
  - higiena
  - służba zdrowia (dla dokumentów dot. opieki zdrowotnej na danym obszarze)
  - zdrowotność (dla dokumentów o stanie zdrowia ludności na danym terytorium)