piątek, 21 września 2012

Trzecie posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 20.09.2012r. odbyło się III posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Agnieszka Heidinger,
2. Robert Staniszewski,
3. Ewa Kownacka,
4. Dorota Kacprzak
5. Małgorzata Fitas,
6. Grażyna Błażejowska,
7. Magdalena Nawrocka,
8. Joanna Gaworska–Wandas.


Program:

1. Przedstawienie stanu prac nad melioracją bazy regionalnej.
2. Opracowanie materiałów metodycznych dotyczących opisów bibliograficznych na temat specjalnych stref i podstref ekonomicznych (konstrukcja hasła).
3. Odniesienie do wykazu haseł korporatywnych stworzonego na potrzeby budowy kartoteki haseł wzorcowych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
4. Ustalenia dotyczące Kartoteki :
zasady tworzenia i nadzoru (osoby opracowujące hasła, wprowadzające, korekta),
zapoznanie z roboczą wersją bazy KHW w odniesieniu do instrukcji Anny Paluszkiewicz: FORMAT MARC 21 REKORDU KARTOTEKI HASEŁ WZORCOWYCH,
opracowanie wzorcowych haseł korporatywnych i wprowadzenie do KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska – warsztaty
5. Sprawy różne.
6. Ustalenie terminu IV spotkania Komisji oraz tematu obrad.


Ustalenia Komisji:

Ad. 1. DBP we Wrocławiu: w dalszym ciągu korekta za lata 2006 – 2011 oraz ujednolicanie tematów osobowych. Systematycznie poprawiane są opisy z wielokrotnym polem 693 oraz rekordy w których brak pola 773. Zakończenie tych prac korektorskich planuje się na koniec 2012 roku.
KARTOTEKA HASEŁ WZORCOWYCH – od połowy września bieżącego roku istnieje robocza wersja bazy kartoteki.

Ad. 2. Na podstawie zgromadzonego materiału źródłowego ustalono poprawność nazw SSE stosowanych w bazie regionalnej. Na terenie województwa funkcjonują trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST - PARK", Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE).

Na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK funkcjonują następujące podstrefy: Bielawa, Bolesławiec, Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Góra, Jarocin, Jelcz Laskowice, Kalisz, Kluczbork, Kłodzko, Kościan, Krotoszyn, Kudowa Zdrój, Leszno, Namysłów, Nowa Ruda, Nysa, Oleśnica, Oława, Opole, Piława Górna, Praszka, Prudnik, Rawicz, Skarbimierz, Strzegom, Strzeln, Twardogóra, Syców, Szprotawa, Śrem, Świebodzice, Świdnica, Wałbrzych, Wiązów, Wołów, Wrocław, Września, Ząbkowice Śląskie, Żarów.

Na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości funkcjonują następujące podstrefy: Dobroszyce, Gryfów Śląski, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Krzeszów, Lubań, Lubawka, Nowogrodziec-Wykroty, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Prusice, Zgorzelec, Żmigród.
Na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonują następujące podstrefy: Chojnów, Głogów, Krzywa, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Okmiany, Polkowice, Prochowice, Przemków, Środa Śląska, Środa Śląska – Miękinia, Złotoryja.

BUDOWA HASŁA PRZEDMIOTOWEGO
610 24 a Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
610 24 a Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST – PARK.
b Podstrefa Ząbkowice Śląskie

NIE STOSUJEMY
610 24 a Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (Kamienna Góra)
610 24 a Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Legnica)
b Podstrefa (Legnickie Pole)
610 24 a Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej i Średniej Przedsiębiorczości S. A.

W przypadku gdy w treści artykułu pojawia się nazwa miejscowości w której działa zakład wykonujący usługę na rzecz strefy czy podstrefy:
610 24 a Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST – PARK.
b Podstrefa Ząbkowice Śląskie
650 4 a Przemysł elektrotechniczny
x inwestycje
x planowanie
651 4 a Srebrna Góra (woj. dolnośląskie)
x przemysł

NIE STOSUJEMY
610 24 a Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST – PARK.
b Podstrefa Ząbkowice Śląskie
b Podstrefa Srebrna Góra
Ad. 3. Członkowie Komisji nie ustosunkowali się wykazu haseł korporatywnych stworzonego na potrzeby budowy kartoteki haseł wzorcowych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Lista haseł będzie weryfikowana w trakcie kolejnych posiedzeń i sukcesywnie wprowadzana do KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Ad. 4. Ustalenia dotyczące kartoteki haseł wzorcowych:
Dolnośląska KHW zawierać będzie wyłącznie hasła korporatywne, których nie można odnaleźć w SJHP BN.
Nie będą przejmowane do DKHW hasła znajdujące się w innych bazach wzorcowych.
Hasła tworzone będą komisyjnie zgodnie z zasadami JHP.
Rekordy haseł wzorcowych będą wprowadzane do bazy przez członków komisji.
Kartoteka będzie aktualizowana raz na kwartał.
Członkowie komisji zapoznali się z roboczą wersją bazy KHW w odniesieniu do instrukcji Anny Paluszkiewicz: FORMAT MARC 21 REKORDU KARTOTEKI HASEŁ WZORCOWYCH. Opracowano i wprowadzono do bazy kilkanaście opisów wzorcowych dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W związku z powyższym prosimy osoby opracowujące Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska o zwrócenie się do zatrudnionych w poszczególnych placówkach bibliotekarzy systemowych i/lub informatyków w celu podwiązania do bazy regionalnej KHW. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem Działu Automatyzacji Biblioteki M. Gabrysiakiem – tel. 71/ 3352248; mail. mgabrysiak@wbp.wroc.pl

Ad. 5. Sprawy różne.
- Na wniosek członków Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska do schematu układu bibliografii terytorialnej dodano do działu 06 ZAGADNIENIA GOSPODARCZE podział 06.05.07. Agroturystyka. Działalność pozarolnicza.
Cały zaktualizowany schemat bibliografii jest dostępny TUTAJ

- Ustalono terminarz indywidualnych warsztatów dla bibliotekarzy współtworzących Bibliografię Regionalną z zakresu formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów oraz wprowadzania ich do DZB.
11 X (czw.)
17 X (śr.)
18 X (czw.)
23 X (wt.)
24 X (śr.)
8 XI (czw.)
14 XI (śr)
21 XI (śr.)
28 XI (śr.)
5 XII (śr.)
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w sali 22 na II piętrze w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Godziny rozpoczęcia szkoleń do indywidualnego uzgodnienia. Prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach.
Zgłoszenia przyjmują: Joanna Gaworska – Wandas : tel . 71/ 3352223; mail. jgaworska@wbp.wroc.pl oraz Magdalena Nawrocka: tel. 71/ 3352236; mail. mnawrocka@wbp.wroc.pl

W dniu 16.01.2013 r. planuje się ogólne spotkanie bibliografów dolnośląskich, którego tematem będzie omówienie stanu prac nad bibliografią w poszczególnych bibliotekach w 2012 r. O szczegółach poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

Ad. 6. Ustalenie terminu IV spotkania Komisji oraz tematu obrad. Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 13.12. 2012r. o godzinie 9.30 w sali 22 DBP we Wrocławiu.
Tematem spotkania będzie opracowanie kolejnych haseł wzorcowych i wprowadzanie ich do Kartoteki Haseł Wzorcowych Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska oraz testowanie bazy.

Joanna Gaworska–Wandas
DBP we Wrocławiu