poniedziałek, 14 stycznia 2013

UWAGA - zmiana terminu spotkania

W związku z licznymi prośbami o przesunięcie terminu dorocznego spotkania bibliografów informujemy, że spotkanie organizowane przez Dział Informacji DBP, mające się odbyć w dniu 16.01.2013 r. zostaje ostatecznie przełożone na  
27 lutego 2013 r.
godz. 9.30, sala konferencyjna, III piętro budynku A
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. 

Tematyka spotkania pozostaje bez zmian. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 22.02.2013 r. telefonicznie lub mailowo: tel. (71) 3352236, (71) 3352223; jgaworska@wbp.wroc.pl lub mnawrocka@wbp.wroc.pl.

środa, 2 stycznia 2013

Spotkanie bibliografów dolnośląskich - UWAGA: ZMIANA TERMINU

Zapraszamy wszystkie osoby, które wprowadzają lub planują wprowadzać opisy do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na doroczne spotkanie bibliografów.

Rozumiejąc istotną rolę Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w ogólnopolskim systemie bibliografii chcielibyśmy wspólnie z państwem pracować nad jej ulepszaniem i podnoszeniem jej funkcjonalności dla użytkowników, a także zadbać o wysoki poziom merytoryczny i formalny bazy bibliograficznej, którą wspólnie tworzymy.

Spotkanie odbędzie się w środę, 27 lutego 2013 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (sala konferencyjna, III piętro) o godz. 9.30.

Prosimy wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu o zgłoszenia do 22.02.2013 - mailowo: jgaworska@wbp.wroc.pl lub telefonicznie: (71) 335 22 23, (71) 335 22 36.

Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
  • działalność Komisji ds. Bibliografii Dolnego Śląska w 2012 r. - sprawozdanie
  • konieczność wyeksponowania bibliografii regionalnej na stronach domowych bibliotek
  • stan prac nad bibliografią regionalną w poszczególnych bibliotekach - uczestników spotkania prosimy o przygotowanie stosownych informacji - co udało się już zrobić, jakie są jeszcze zaległości, jaki jest stan prac nad korektą, czy istnieją jakieś kartoteki w postaci tradycyjnej, które należy wpisać do Bibliografii Regionalnej itp.
  • wykorzystanie materiałów metodycznych i innych pomocy przydatnych przy opracowaniu materiałów do bibliografii regionalnej
  • stosowanie się do norm bibliograficznych i wytycznych
  • omówienie błędów popełnianych przez poszczególne biblioteki
  • przedstawienie harmonogramu szkoleń i warsztatów w 2013 r. dla bibliotekarzy tworzących Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska
  • zgłaszanie potrzeb bibliografów w zakresie pomocy metodycznych - uczestników prosimy o przygotowanie informacji, co sprawia szczególną trudność przy tworzeniu opisów i jakie pomoce metodyczne powinny zostać opracowane przez Komisję.