piątek, 5 kwietnia 2013

Sprawozdanie z V posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 03.04.2013 r. odbyło się V posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Robert Staniszewski,
2. Kamila Wilk
3. Jolanta Kaszewska
4. Grażyna Błażejowska,
5. Magdalena Nawrocka,
6. Joanna Gaworska – Wandas.

Spotkanie w całości poświęcone było opracowaniu wzorcowych haseł korporatywnych i wprowadzaniu ich do KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska . Wprowadzono 52 hasła. Obecnie regionalna baza KHW zawiera 206 rekordów.

Ponownie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie haseł które należy umieścić w regionalnej KHW (nazwy ciał zbiorowych) z terenu Dolnego Śląska. Przygotowany materiał do umieszczenia w kartotece powinien zawierać obowiązującą nazwę instytucji zgodną ze statutem oraz propozycję form odrzuconych lub wykaz nazw historycznych. Opracowane listy haseł proszę przesyłać pod adres jgaworska@wbp.wroc.pl lub mnawrocka@wbp.wroc.pl
 
Kolejne spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 05.06.2013 r. o godzinie 9.30 w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sali 23 (II piętro). Członkowie Komisji będą opracowywać i wprowadzać do KHW hasła związane ze szkolnictwem oraz bibliotekarstwem. Przygotowane zostaną także materiały metodyczne poświęcone tworzeniu opisów dla recenzji i opracowaniu rzeczowemu artykułów na temat imprez ogólnopolskich.