czwartek, 6 czerwca 2013

Opis bibliograficzny artykułów na temat wybranych imprez ogólnopolskich w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

1. Artykuły poświęcone Finałom Wilekiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W przypadku opracowywania takich artykułów należy utworzyć hasło przedmiotowe - nazwa imprezy w polu 611 w postaci „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” z odpowiednimi dopowiedzeniami w podpolach n, d i c - z numerem danego finału WOŚP, rokiem i miejscowością, w którym się odbywa.
Nie stosujemy hasła w formie „Finał Wielkiej Orkiestry Wielkiej Pomocy”. Jeżeli uznamy, że taka forma powinna jednak znaleźć się w opisie (bo na przykład czytelnicy będą szukać takiej nazwy), umieszczamy ją w polu 653.

Pozostałe hasła przedmiotowe tworzymy odpowiednio do treści artykułu.

Przykład:2. Artykuły poświęcone obchodom Tygodnia Bibliotek:

W przypadku opracowywania takich artykułów należy utworzyć hasło przedmiotowe - nazwa imprezy w polu 611 w postaci „Tydzień Bibliotek” z odpowiedznimi dopowiedzeniami w podpolach n, d i c - z numerem danego Tygodnia Bibliotek, rokiem i miejscowością, w którym się odbywa.
Nie stosujemy hasła w formie „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Pozostałe hasła przedmiotowe tworzymy odpowiednio do treści artykułu, przy czym w przypadku obchodów Tygodnia Bibliotek przeważnie będzie to hasło przedmiotowe korporatywne z nazwą biblioteki, w której odbywają się obchody oraz hasła przedmiotowe ogólne „Biblioteki publiczne - imprezy” oraz „Czytelnictwo - popularyzacja”, a także hasło przedmiotowe geograficzne z nazwą miejscowości, w której odbywa się impreza z odpowiednim określnikiem.

Przykład: 

 

Opis bibliograficzny recenzji w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Wśród artykułów rejestrowanych w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska pojawiają się recenzje literackie, recenzje publikacji naukowych, sztuk teatralnych, filmów.
Opis bibliograficzny recenzji zawsze zawiera pewne stałe elementy, a mianowicie:
 • adnotację zawartościową w polu 520, która składa się z wyrażenia wprowadzającego „Zawiera rec. książki:” (lub „Zawiera rec. przedstawienia:” lub „Zawiera rec. filmu:”) oraz opisu skróconego recenzowanej książki (lub recenzowanego przedstawienia czy filmu)

  Przykład:
  520 8_ |a Zawiera rec. książki: Ulica Słowiańska / Klara Nowakowska. - Wrocław : Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2012.

 • hasło przedmiotowe odnoszące się do tego, co jest przedmiotem recenzji - jeśli przedmiotem recenzji jest książka autorska, tworzymy hasło przedmiotowe osobowe typu autor-tytuł

  Przykład:
  600 14 |a Nowakowska, Klara
  |d (1978- ).
  |t Ulica Słowiańska

  Podobnie postępujemy w przypadku recenzji sztuk teatralnych i filmów, gdzie hasło przedmiotowe typu autor-tytuł składa się z nazwiska reżysera, ewentualnych dat biograficznych i tytułu sztuki/filmu.

  Recenzja sztuki teatralnej otrzymuje ponadto hasło osobowe typu autor-tytuł dla autora sztuki (tekstu dramatycznego) z określnikiem „inscenizacje” (ponieważ przedmiotem recenzji jest inscenizacja, a więc realizacja teatralna danego dramatu, a nie sam dramat) - porównaj przykład 3 zamieszczony poniżej.

  Jeżeli opisywana recenzja poświęcona jest książce bezautorskiej, książce wydanej pod redakcją lub książce posiadającej więcej niż trzech autorów, tworzymy dla niej hasło przedmiotowe - tytuł ujednolicony w polu 630.

 • hasło przedmiotowe formalne w polu 655, które wyraża formę artykułu, a więc „Recenzje”, „Recenzje literackie”, „Recenzje teatralne”, „Recenzje filmowe”.

Oprócz wymienionych wyżej stałych elementów charakterystycznych dla opisu bibliograficznego recenzji, w opisie powinny znaleźć się wszystkie elementy opisu bibliograficznego artykułu, tj. autor artykułu, czyli w tym wypadku autor recenzji; tytuł artykułu, czyli tytuł recenzji oraz hasła przedmiotowe rożnych typów wyrażające treść artykułu - recenzji.


Przykłady (na zielono podkreślono stałe elementy charakterystyczne dla opisu bibliograficznego recenzji):

1. Opis bibliograficzny recenzji książki posiadającej autora:
kliknij obrazek, aby powiększyć

2. Opis bibliograficzny recenzji książki bezautorskiej:

kliknij obrazek, aby powiększyć

 
3. Opis bibliograficzny recenzji sztuki teatralnej:

kliknij obrazek, aby powiększyć

 
4. Opis bibliograficzny recenzji filmu:

kliknij obrazek, aby powiększyć


środa, 5 czerwca 2013

Sprawozdanie z VI posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej oraz 31. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

W dniu 05.06.2013 r. odbyło się VI posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Małgorzata Fitas
2. Eliza Furmanek
3. Ewa Kownacka
4. Magdalena Nawrocka
5. Robert Staniszewski


Spotkanie poświęcone było opracowaniu materiałów metodycznych na temat tworzenia opisów bibliograficznych recenzji oraz artykułów poświęconych wybranym imprezom ogólnopolskim. Materiały te wkrótce pojawią się na blogu. Członkowie komisji zajmowali się także opracowaniem wzorcowych haseł korporatywnych i wprowadzaniu ich do KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Wprowadzono 77 haseł - nazw instytucji związanych ze szkolnictwem i bibliotekarstwem. Obecnie regionalna baza KHW zawiera 283 rekordów.

Kolejne spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 18.09.2013 r. o godzinie 9.30 w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sali 23 (II piętro). Członkowie Komisji będą opracowywać i wprowadzać do KHW kolejne hasła związane ze szkolnictwem. Przygotowane zostaną także materiały metodyczne poświęcone tworzeniu opisów dla artykułów na temat spotkań autorskich i wystaw. 

                                       * * * * *

 
W dniach 24 – 25 kwietnia 2013 r. odbyło się 31. Spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - tym razem pod hasłem BIBLIOGRAFIE RÓŻNYCH KULTUR. Członków Zespołu gościła Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyła Joanna Gaworska–Wandas.

Program:
23 kwiecień 2013

17.00-19.00 Spacer po Białymstoku, zwiedzanie Książnicy Podlaskiej (spotkanie o godz. 17 przed budynkiem Książnicy Podlaskiej, ul. Kilińskiego 16)

1 dzień obrad - 24 kwietnia 2013 r.

10.00-10.30 Rejestracja uczestników
10.30-10.45 Powitanie
10.45–11.15 Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie i jej prace bibliograficzne - Leokadia Kaireliene, sekretarz naukowy Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie
11.15-11.45 Dział Krajoznawczy Obwodowej Biblioteki Naukowej im. E. Karskiego w Grodnie – centrum bibliografii krajoznawczej w regionie - Liubou Turmasava, kierownik Działu Krajoznawczego Obwodowej Biblioteki Naukowej im. Karskiego w Grodnie
11.45-12.15 Przerwa kawowa
12.15-12.35 Stan bibliografii krajoznawczej Federacji Rosyjskiej – Danuta Urbańska, Biblioteka Narodowa
12.35-12.55 Bibliografia regionalna w Polsce i działalność Zespołu ds. Spraw Bibliografii Regionalnej ZG SBP – Marzena Przybysz, przewodnicząca Zespołu, Biblioteka Narodowa
12.55-13.05 Wystąpienie sponsora
13.05-13.45 Dyskusja
14.00-15.00 Obiad
15.00 Wyjazd do Supraśla
15.30-19.00 Spacer z przewodnikiem po Supraślu, zwiedzanie m. in. Muzeum Ikon
18.00 Uroczysta kolacja (Supraśl)
ok. 20.00 Powrót do Białegostoku

2 dzień obrad – 25 kwietnia 2013 r.

9.00-10.45 Zwiedzanie Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej otwartego w 2012 r. (m. in. Centrum Kształcenia Zdalnego, Biblioteka Główna)
10.45-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.30 Bibliografia regionalna w środowisku wielokulturowym (na przykładzie „Bibliografii Województwa Podlaskiego”) – Ewa Kołomecka, zastępca dyrektora Książnicy Podlaskiej
11.30-11.45 Od kartoteki regionalnej do Bibliografii Łomżyńskiej – Daniel Frąckiewicz, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży
11.45-12.00 Komunikat nt. bieżących prac bibliograficznych w Książnicy Podlaskiej – Elżbieta Drozdowska, kierownik Działu Informacyjno- Bibliograficznego Książnicy Podlaskiej
12.00-12.45 Sprawy bieżące Zespołu, dyskusja, podsumowanie, zakończenie obrad
13.00 Obiad

Obszerna relacja oraz materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury.

Joanna Gaworska-Wandas