czwartek, 19 września 2013

Sprawozdanie z VII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 18.09.2013 r. odbyło się VII posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Małgorzata Fitas
2. Grażyna Błażejowska
3. Ewa Kownacka
4. Magdalena Nawrocka
5. Robert Staniszewski
6. Joanna Gaworska-Wandas
7. Kamila Wilk


Członkowie komisji zajmowali się opracowaniem wzorcowych haseł korporatywnych i wprowadzaniu ich do KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Wprowadzono 201 haseł - nazw instytucji związanych ze szkolnictwem. Obecnie regionalna baza KHW zawiera 484 rekordów. Zwrócono uwagę na potrzebę zindeksowania pola zawierającego temat formalny (655), usunięcia z indeksów tematycznych haseł do których nie są przypisane żadne rekordy oraz usunięcia błędnych komunikatów, które pojawiają się w systemie podczas wprowadzania opisów recenzji i artykułów ukazujących się w serii. Wszelkie uwagi przekazano do kierownika Działu Automatyzacji Bibliotek.

Kolejne spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 04.12.2013 r. o godzinie 9.30 w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sali 23 (II piętro). Członkowie Komisji będą opracowywać i wprowadzać do KHW kolejne hasła związane ze szkolnictwem. Przygotowane zostaną także materiały metodyczne poświęcone tworzeniu opisów dla artykułów na temat spotkań autorskich i wystaw.