czwartek, 24 października 2013

32. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


W dniu 23 października 2013 r. odbyło się 32. Spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Członków Zespołu gościła Biblioteka Narodowa w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyły Joanna Gaworska–Wandas i Kamila Wilk.


Program spotkania:
11.10 – Przestrzeń informacyjna bibliografii regionalnych – tendencje organizacyjne Krystyna Kasprzyk (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

11.30 – Regionalia zagraniczne w bibliografii regionalnej na przykładzie
"Bibliografii Lubelszczyzny"
– Bożena Lech-Jabłońska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)
11.50 Tematyka bibliografii regionalnej i zasobów regionalnych na podstawie piśmiennictwa zagranicznego rejestrowanego w „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” – Marzena Przybysz (Biblioteka Narodowa, Warszawa) 
 
12.10 – Bibliografie regionalne w bibliotekach cyfrowych Hanna Jamry (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im E. Smołki w Opolu)

12.30 – przerwa na kawę

13.00 – Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP w latach 2009-2013 Marzena Przybysz (Biblioteka Narodowa, Warszawa)

13.30 – Wybory nowego Zarządu Zespołu

Dyskusja, sprawy bieżące, propozycje działań na kolejną kadencję w kontekście dokumentów przyjętych na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP w dn. 8 czerwca br. Programu działania SBP na lata 2013-2017 i Strategii SBP na lata 2010-2021.


W jawnym głosowaniu wybrano ponownie do Zarządu Komisji panie: Marzenę Przybysz, Krystynę Kasprzyk, Bożenę Lech–Jabłońską oraz Hannę Jamry. GRATULUJEMY!

W trakcie dyskusji padły następujące propozycje tematów na kolejne spotkania Zespołu:
  • Opracowanie różnych typów dokumentów na potrzeby bibliografii regionalnej (muzykalia, kartografia, dżs, dokumenty elektroniczne itp.)
  • Bibliografie regionalne w świecie,
  • Promocja bibliografii regionalnej,
  • Współpraca z bibliotekami akademickimi w zakresie tworzenia bibliografii
  • Stworzenie wspólnej strony na potrzeby bibliografii regionalnych.

Kolejne planowane spotkania wyjazdowe Zespołu odbędą się w:
  • Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy,
  • Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego,
  • Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu


Z wielką przyjemnością dzielę się z Państwem także spostrzeżeniami Członków Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP na temat dostrzegalnych i bardzo pozytywnych zmian jakie zachodzą w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Dużym uznaniem cieszy się nasz blog prowadzony przez panią Magdalenę Nawrocką (DBP Wrocław). Korzystają z niego również bibliografowie z innych regionów Polski. To zwrócenie uwagi i docenienie naszej wspólnej pracy (co, jak Państwo sami przyznacie, zdarza się niezwykle rzadko) przez grono fachowców napawa dumą i radością.

Więcej informacji na temat spotkania znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury.

Joanna Gaworska - Wandas

Nowa zakładka - Materiały ze szkoleń

Na blogu pojawiła się nowa zakładka - Materiały ze szkoleń. Znajdą tam państwo wszystko to, co omawiane jest podczas indywidualnych warsztatów z zakresu tworzenia Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Mamy nadzieję, że zamieszczone materiały będą służyć pomocą w codziennej bibliograficznej pracy!

czwartek, 3 października 2013

UWAGA! Zmiana terminu spotkania!

VIII posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się w czwartek, 28 listopada 2013 r. o godzinie 9.30 w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sali 23 (II piętro).