sobota, 30 listopada 2013

Sprawozdanie z VIII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 28.11.2013 r. odbyło się VIII posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Małgorzata Fitas
2. Grażyna Błażejowska
3. Ewa Kownacka
4. Magdalena Nawrocka
5. Robert Staniszewski
6. Joanna Gaworska-Wandas


Na spotkaniu przekazano informację z 32 posiedzenia Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP, które odbyło się 23.10.2013 r. w Bibliotece Narodowej. Zainspirowani wystąpieniem pani Krystyny Kasprzyk (WBP w Krakowie) na temat Przestrzeń informacyjna bibliografii regionalnych – tendencje organizacyjne, postanowiliśmy sprawdzić jak się sprawa przedstawia na terenie Dolnego Śląska. W związku z tym członkowie Komisji przygotowali pytania do ankiety, którą otrzymacie Państwo w formie elektronicznej w grudniu br. Dotyczą one organizacji warsztatu bibliograficznego, pracy bibliografów oraz postrzegania jej efektów końcowych, a także propozycji promowania bibliografii regionalnej.
W trakcie opracowywania ankiety padła propozycja sformalizowania współpracy bibliotek dolnośląskich nad bazą Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska, która obecnie jest inicjatywa oddolną i opiera się jedynie o dobra wolę i chęci bibliografów i ich przełożonych. Zaproponowano także podjęcie starań, aby link do bazy bibliografii regionalnej wraz z odpowiednią adnotacją był zamieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Obie propozycje zostały przekazane pani Jolancie Ubowskiej – zastępcy dyrektora DBP. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 5 grudnia 2013 r.
W dalszej części posiedzenia przygotowano materiały metodyczne poświęcone tworzeniu opisów dla artykułów na temat spotkań autorskich i wystaw (instruktarz w postach poniżej).
Ustalono także termin dorocznego spotkania bibliografów dolnośląskich. Odbędzie się ono 26.02.2014 r. o godzinie 10.00 w sali 35 (III p. budynek A, DBP we Wrocławiu). Na zjeździe zostanie podsumowany kolejny rok pracy bibliografów i Komisji, przedstawione zostaną wyniki ankiety, opracowany kalendarz indywidualnych warsztatów dla bibliografów oraz ich tematyka, przyjmowane będą postulaty Państwa względem tworzenia lokalnej bazy KHW oraz propozycje do opracowania kolejnych materiałów metodycznych. Nie zabraknie również czasu na dyskusję. Natomiast kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w marcu 2014 r. O szczegółach poinformujemy Państwa na lutowym spotkaniu.
Joanna Gaworska - Wandas

piątek, 29 listopada 2013

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących wystaw - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opracowując na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska artykuły poświęcone wystawom należy utworzyć następujące hasła przedmiotowe:

- hasło przedmiotowe osobowe, jeżeli wystawa prezentuje prace konkretnego artysty lub jest poświęcona konkretnej postaci historycznej. Możemy utworzyć hasło osobowe typu autor-tytuł, podając w podpolu „t” tytuł wystawy. Przykłady:

600 14 a| Twardowski, Lech d| (1952- )

600 14 a| Pietras, Alicja. t| Autoportret Pamięciowy


- hasło przedmiotowe odnoszące się do wystawy, o której mówi artykuł - przeważnie będzie miało ono postać hasła przedmiotowego korporatywnego o następującej konstrukcji: w polu 610 w podpolu „a” znajdzie się nazwa instytucji, w której prezentowana jest wystawa (muzeum, galeria, biblioteka, szkoła itd.), w podpolu „x” - określnik „wystawy”, a podpolu „t” - tytuł wystawy. Należy upewnić się, że podajemy poprawną nazwę zarówno instytucji, jak i wystawy.

Przykład:

610 24 |a Muzeum Narodowe (Wrocław) |x wystawy. |t Od Cranacha do Picassa

Jeżeli opisywana w artykule wystawa ma charakter cyklicznej imprezy, o ogólnopolskim lub międzynarodowym charakterze i posiada hasło w Słowniku Języka Haseł Przedmiotowych BN, tworzymy dla niej hasło przedmiotowe - nazwę imprezy w polu 611 z odpowiednimi dopowiedzeniami. Przykład:

611 24 |a Międzynarodowa Wystawa Satyrykon |n (35 ; |d 2012 ; |c Legnica)

- hasło przedmiotowe ogólne (lub formalne) odnoszące się do przedmiotu wystawy o następującej konstrukcji: w polu 650 (lub 655) w podpolu „a” temat wyrażający to, co jest prezentowane na wystawie, w podpolu „x” - określnik „popularyzacja”. Przykłady:

655 _4 |a Fotografia polska |x popularyzacja

650 _4 |a Moda dziecięca |x historia |x popularyzacja

655 _4 |a Rysunek niemiecki |x popularyzacja

Aby sprawdzić, czy wybrany przez nas temat jest tematem ogólnym czy formalnym, odszukujemy go w Słowniku Języka Haseł Przedmiotowych BN i patrzymy, co jest napisane po lewej stronie - jeżeli „temat”, to jest to temat ogólny i umieszczamy go w polu 650, jeżeli „forma” - mamy do czynienia z tematem formalnym, który umieszczamy w polu 655.- hasło przedmiotowe geograficzne o następującej konstrukcji: w polu 651 w podpolu „a” nazwa miejscowości, w której prezentowana jest wystawa, w podpolu „x” określnik „wystawy”. Przed określnikiem „wystawy” mogą wystąpić inne określniki rzeczowe. Przykłady:

651 _4 |a Zgorzelec (woj. dolnośląskie) |x wystawy

651 _4 |a Świdnica (woj. dolnośląskie) |x sztuka |x wystawy


Oprócz wyżej omówionych haseł możemy utworzyć również inne, odzwierciedlające treść artykułu.


Przykłady opisów:czwartek, 28 listopada 2013

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących spotkań autorskich - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opracowując na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska artykuły poświęcone spotkaniom autorskim należy utworzyć następujące hasła przedmiotowe:

- hasło przedmiotowe osobowe - dla osoby, która jest bohaterem spotkania, tj. pisarza lub pisarki. Gdy spotkanie dotyczy ogólnie twórczości danej osoby, będzie to zwykłe hasło osobowe, np.:

600 14 a| Witkowski, Michał d| (1975- )

Gdy spotkanie z autorem dotyczy jednej, konkretnej jego ksiązki, tworzymy hasło osobowe typu autor-tytuł, np.:

600 14 a| Sośnicki, Mirosław d| (1953- ). t| Modżiburki dwa

- hasło przedmiotowe korporatywne - dla instytucji, w której odbyło się spotkanie (domu kultury, biblioteki, kawiarni itp.) z określnikiem „imprezy”

610 24 a| Legnicka Biblioteka Publiczna x| imprezy

- jeżeli spotkanie autorskie, którego dotyczy artykuł, odbywa się w cyklu lub jest częścią jakiegoś festiwalu literackiego, targów książki itp., tworzymy odpowiednie hasło przedmiotowe - nazwa imprezy w polu 611.

- hasło przedmiotowe ogólne (w polu 650) w brzmieniu „Czytelnictwo - popularyzacja” - ponieważ każde spotkanie autorskie jest formą popularyzacji czytelnictwa

- hasło przedmiotowe geograficzne z nazwą miejscowości, w której odbyło sie spotkanie, z odpowiednimi określnikami, np.:

651 _4 a| Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie) x| bibliotekarstwo x| imprezy

651 _4 a| Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie) x| kultura x| imprezy

651 _4 a| Nowa Ruda (woj. dolnośląskie) x| imprezy

- temat w formie swobodnej w polu 653 w brzmieniu „Spotkania autorskie” - brak takiego tematu w Słowniku Języka Haseł Przedmiotowych, więc nie możemy umieścić go w polu 650, a bardzo możliwe, że ktoś będzie posługiwał się taką frazą przy wyszukiwaniu

- hasło przedmiotowe formalne odnoszące się do tego, jaki gatunek literacki jest promowany, z określnikiem „popularyzacja”, np.:

655 _4 a| Literatura polska x| popularyzacja

655 _4 a| Powieść kryminalna x| popularyzacja

655 _4 a| Poezja konkretna x|popularyzacja

655 _4 a| Literatura podróżnicza x| popularyzacja

Oprócz wyżej omówionych haseł możemy utworzyć również inne, odzwierciedlające tekst artykułu.


Przykłady opisów:

- spotkania poświęcone konkretnej książce:

 


 

- spotkania poświęcone twórczości pisarza:

- spotkania odbywające się w ramach większej imprezy: