poniedziałek, 8 grudnia 2014

Sprawozdanie z XII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 03.12.2014 r. odbyło się XII posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyło w nim 8 członków Komisji (Eliza Furmanek, Grażyna Błażejowska, Jolanta Kaszewska, Kamila Wilk, Joanna Gaworska-Wandas, Magdalena Nawrocka, Ewa Kownacka i Agnieszka Rabka, która zastąpi Roberta Staniszewskiego).
Spotkanie było w całości poświęcone opracowaniu i wprowadzaniu do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek. Przykłady pomocne w opracowaniu tego typu dokumentów znajdziecie Państwo w poście poniżej.
Ustalono, iż Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich odbędzie się w dniu 25.02.2015 r. Program spotkania będzie obejmował miedzy innymi: krótkie podsumowanie działalności Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2014 r., stan prac nad bibliografią regionalną w poszczególnych bibliotekach w odniesieniu do podpisanych w 2014 r. „Porozumień w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska”, omówienie błędów pojawiających się i dotychczas nie poprawionych w bazie bibliograficznej oraz wprowadzenie do opracowania fragmentów książek na potrzeby bibliografii regionalnej, zgłaszanie potrzeb bibliografów z zakresie pomocy metodycznych i ustalenie terminów indywidualnych warsztatów oraz ich tematyki (lista). Kierownik Sekcji Regionalnej DBP będzie odpowiadał na pytania związane z problematyką gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego.
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 25.03.2014 o godz. 10.00. Temat spotkania członków Komisji będzie uzależniony od propozycji bibliografów zgłaszanych podczas Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich.

Joanna Gaworska-Wandas


czwartek, 4 grudnia 2014

Zasady wprowadzania do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek

Poniższe informacje zostaną przedstawione na Dorocznym Spotkaniu Bibliografów Dolnośląskich, które odbędzie się 25 lutego 2015 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

Zgodnie z ustaleniami Komisji ds Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska:
 • do bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska nie przejmujemy opisów z katalogu głównego DZB;
 • przy opracowaniu bierzemy pod uwagę jedynie ustępy/rozdziały/fragmenty książki, które są wyróżnione własnym tytułem;
 • jeśli książka zawiera rozdziały poświęcone naszemu województwu lub konkretnym miejscowościom to: fragmenty poświęcone ogólnie Dolnemu Śląskowi oraz miastu wojewódzkiemu rozpisują bibliografowie z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, natomiast pozostali bibliografowie zajmują się wyłącznie fragmentami dotyczącymi swojego terenu;

W opisie bibliograficznym fragmentu książki używamy tych samych pól formatu MARC21, co przy opisie artykułu.

LDR - etykieta rekordu
008 - dane kontrolne
040 - żródło katalogowania - siglum biblioteki opracowującej
090 - numer bibliografii - rok
100 - hasło główne - nazwa osobowa - autor fragmentu
245 - strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności - tytuł fragmentu
246 - odmienny wariant tytułu
500 - uwagi ogólne
520 - uwagi dotyczące treści
600 - hasło przedmiotowe osobowe
610 - hasło przedmiotowe korporatywne
611 - hasło przedmiotowe - impreza
630 - hasło przedmiotowe - tytuł ujednolicony
650 - hasło przedmiotowe ogólne
651 - hasło przedmiotowe geograficzne
653 - tematy w formie swobodnej
655 - hasło przedmiotowe formalne
693 - dział bibliografii (klasyfikacja)
700 - hasło dodatkowe - nazwa osobowa - autor lub redaktor książki, z której pochodzi opracowywany fragment
740 - hasło dodatkowe - tytuł
773 - cytata wydawnicza - opis książki, z której pochodzi opracowywany fragment w I stopniu szczegółowości
852 - dane lokalne - inf. o miejscu przechowywania publikacji
856 - dostęp elektroniczny
999 - osoby opracowujące 


Przykłady:

czwartek, 2 października 2014

Wykaz czasopism - aktualizacja

Zamieszczamy wykaz tytułów czasopism gromadzonych i opracowywanych na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska przez Książnicę Karkonoską w Jeleniej Górze. Zestawienie opracowała Anna Gałkowska.

Aktualności Turystyczne” nr 5, 6, 7, 9, 11, 12/2005; nr 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12/2006; nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1-8, 9, 10/2007
Biuletyn Jeleniogórski” 2008-2011
Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin” nr 64-65/2003, nr 66-67/2004, nr 83/2008, nr 85-86/2008-2009, nr89/2009, 90/2009-2010, nr 92/2010, nr 96/2011
Dolnośląskie Ścieżki” (2005 (nr 10/11), 2007 (nr 13), 2009 (nr 15/16, 17/18 )
Dolny Śląsk” od 1995 brak nr 13, 15
Dzikie Życie” od 1994
Euroregion Nysa” od 1993
Gazeta Kowarska” od 2008
Gazeta Robotnicza” od 1961-1996
Gazeta Wrocławska” 2000-2003
Polska - Gazeta Wrocławska” od 2008
Gazeta Rycerska” 2007-2009
Gazeta Wojewódzka” 1998, 2001-…
Gazeta Wyborcza” od 1990
Gmina. Jeżów Sudecki”od 1991
Gospodarka Śląska” 2006 (nr 8), 2007 (nr 1-12), 2008 (tylko do nr 10), 2010 (nr 1/2)
Gospodarka w Sudetach” nr 1, 2/2005, nr 1, 2, 3, 5, 6/2006, nr 5, 11/2007
Gość Niedzielny” 2010
Góry i Alpinizm” numery 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11/1994, 2-11/1995, nr 1(25), 2/1996, 1(36)/1997, numery 2-12/1998,
Informator Piechowicki” od 1998
Izery” 2008-2011
Jedziemy do wód…” nr 2-3/1994, nr 6/1995, nr 7-8, 1995, nr 9/1996, nr 10/1996, nr 11-12/1996, nr 2(16)/1998, nr 3(17)/1998, nr 1(18)/1999, 2(19)/1999, tyt. „Jedziemy do wód w…” nr 1-2/2001, nr 1/2002, 2-3/2008, 1-2/2011
Jelonka” od 2007 (od nr 35)
Karkonosz” nr 2/1986, nr 31987, nr 4/1988, nr 5/1991, nr 6/1992, nr 7/1992, nr 1(8)/1993, nr 2(9)/1993, nr 3-4(10-11)/1993
Karkonosze” 1979-1997, 2004…
Korkontoi” 1/2001, 2/2003, 3/2004, 4/2005, 5/2006, 6/2007, 7/2008, 8/2009, 10/2011, 11/2012
Książka i Czytelnik” 1981-2001 (brak 1, 2/1982, 1/1983); 2004 (1-3), nr 2005, (1-3), 2006 (1-3), 2007 (1-3), 2008 (1-3), 2009 (1-3), 2010 (1-3)…
Kultura Dolnośląska” 1958-1960, 1962-1963, 1970, 1978
Kulturalnie” od nr 1/2011
Kurier Gryfowski” od 1992
Kurier Jeleniogórski” 1997
Kurier Karkonoski” 1998-1999
Kurier Kowarski” 1992-2004
Mysłakowice i Okolice” od 1993-2010
Nad Poziomem Morza” od 2003
Na Szlaku” 1990-2005
Niedziela” [mutacja legnicka] od 2007
Niepełnosprawni Tu i Teraz” od 2005
Nowa Gazeta Jaworska” od 2009; brak nr 15/2010, 27/2011, 51-52, 2011
Nowe Wiadomości Wałbrzyskie” od 2007
Nowiny Jeleniogórskie” od 1958
Odkrywca” od 2008
Panorama Dolnośląska” 2005
Pielgrzymy : Informator krajoznawczy” 1988, 1989, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999
Przegląd Zachodni” 1987
Regionalny Tygodnik Informacyjny” od 2003, brak nr 50/2010
Rocznik Jeleniogórski” od 1963
Ruch Teatralny” 2003-2005
Rynek Turystyczny” od 2005
Skarbiec Ducha Gór” 1997-2007
Słowo Sportowe” 2009-2010
Sudety” od 2001
Śląsk „1995 (nr 1, 2), 1998, 1999 (nr 1-6), 2001-2003, 2004 (ne 1-6), 2005-…
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1946, 1948, 1950, 1951, 1955, 1956 (brak nr 3), 1957, 1958, 1962 (brak nr 1, 3, 4), 1964, 1965 (nr 1a; brak nr 1-4), 1968, 1970 (nr 1-2), 1974, 1975, 1976 (nr 4; brak nr 1-3), 1977, 1978, 1979 (nr 1), i od 1980-…
Śląski Labirynt Krajoznawczy” 1989-1996
Turysta Dolnośląski” 2002 (1, 3, 4, 5), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (nr 1, 2, 3, 4, 6, 7-8)
Tygodnik Jeleniogórski” 1997-2002
Wiadomości Turystyczne” od 2009
Wierchy” od 1923 (brak R. 56, 66)
Wochenblatt”[poprz. “Schlesisches Wochenblatt”] od 1998


poniedziałek, 22 września 2014

Sprawozdanie z XI posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 17.09.2014 r. odbyło się XI posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyło w nim 7 członków Komisji (Małgorzata Fitas, Robert Staniszewski, Grażyna Błażejowska, Jolanta Kaszewska, Kamila Wilk i Joanna Gaworska-Wandas).
Na początku spotkania zgromadzeni zostali poinformowani, iż dyrektorzy 26 bibliotek dolnośląskich podpisali porozumienie w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Do współpracy przygotowuje się jeszcze jedna biblioteka. Porozumienie będzie z nią podpisane po przeprowadzeniu cyklu szkoleń warsztatowych w październiku br. Rozmawiano także o sprawach organizacyjnych związanych z planowanym spotkaniem Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP, które będzie miało miejsce w czerwcu 2015 r. we Wrocławiu.
Głównym tematem XI posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska było opracowanie zasad wprowadzania do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek.
Ustalenia Komisji:
 1. Do bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska nie przejmujemy opisów z katalogu głównego DZB.
 2. Przy opracowaniu bierzemy pod uwagę jedynie ustępy/rozdziały/fragmenty książki, które są wyróżnione własnym tytułem.
 3. Jeśli z tytułu książki nie wynika, iż traktuje o Dolnym Śląsku a zawiera rozdziały poświęcone naszemu województwu lub konkretnym miejscowościom to: fragmenty poświęcone ogólnie Dolnemu Śląskowi oraz miastu wojewódzkiemu rozpisują bibliografowie z DBP, natomiast pozostali bibliografowie zajmują się wyłącznie fragmentami dotyczącymi swojego terenu.
 4. Opisy bibliograficzne będziemy tworzyć w oparciu o wskazówki zawarte w publikacji „Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej” autorstwa B. Bartoszewicz – Fabiańskiej, M. Janowskiej, K. Janczewskiego i J. Słowik, wydanej nakładem Wydawnictwa SBP w 2003 roku.
 5. Do końca 2014 r. członkowie Komisji uszczegółowią zasady wprowadzania opisów bibliograficznych fragmentów książek (aneks do instrukcji Format MARC 21 dla potrzeb Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska, przygotują formatkę, przetestują wyniki swojej pracy). Pozostali bibliografowie zapoznają się z przygotowanymi materiałami metodycznymi na dorocznym spotkaniu bibliografów dolnośląskich, które odbędzie się na początku 2015 r. Spotkanie będzie połączone z zajęciami warsztatowymi.

Następne posiedzenie Komisji zaplanowano na 03.12.2014 na godz. 10.00. Podczas spotkania ustalone zostaną zasady wprowadzania do BRDŚ fragmentów książek. Opracowane zostaną także przykłady opisów bibliograficznych artykułów, które są szczególnie trudne. Kontynuowane będą prace nad lokalną kartoteką haseł wzorcowych.

Joanna Gaworska-Wandas

piątek, 20 czerwca 2014

Opis bibliograficzny artykułów na temat aglomeracji - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Aglomeracja to powszechnie używany termin na określenie skupiska miejscowości połączonych więzami gospodarczymi i społecznymi. W urbanistyce termin ten ma nieco inną, ściślejszą definicję, ale przy opracowywaniu materiałów do bibliografii spotykamy się raczej z jego potocznym rozumieniem. Mówi i pisze się o aglomeracji wałbrzyskiej (sudeckiej), wrocławskiej, legnickiej. Artykuły na ten temat sprawiają trudności przy opracowaniu, ponieważ w Słowniku Języka Haseł Przedmiotowych nie ma hasła „Aglomeracja” i trudno znaleźć odpowiedni dla niego synonim. 
W związku z tym przyjmujemy, że 
nazwę aglomeracji będziemy umieszczać w polu 653.

Przykład:

653 __ | a Aglomeracja Wałbrzyska

Oprócz tego tworzymy hasło przedmiotowe ogólne w polu 650 składające się z tematu „Rozwój regionalny” oraz ewentualnych określników (ich dodawanie nie jest obowiązkowe).

Artykuły na temat aglomeracji powinny otrzymać także hasło (hasła) przedmiotowe geograficzne odnoszące się do miejscowości / gminy / powiatu, które wchodzą w skład aglomeracji i których dotyczy opracowywany tekst.

Pozostałe hasła przedmiotowe tworzymy w zależności od treści artykułu. Do tekstów poświęconych aglomeracjom często pasują poniższe tematy (zaczerpnięte z SJHP BN):
Polityka regionalna
Gospodarka terenowa
Planowanie regionalne
Planowanie przestrzenne
Urbanistyka
Transport
Komunikacja
Specjalna strefa ekonomiczna
Fundusze strukturalne UE
Infrastruktura społeczna
itp.

Przykłady opisów bibliograficznych:
Opis bibliograficzny artykułów na temat wizyt ważnych osób - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Artykuły poświęcone wizytom ważnych osób stanowią dużą i zróżnicowaną grupę, w zależności od tego, kogo dotyczą - naszą miejscowość (gminę, powiat itd.) mogą odwiedzać dostojnicy kościelni, wysokiej rangi urzędnicy państwowi, mniej lub bardziej znani artyści lub uczeni, mogą to być jednostki lub grupy. W związku z tak dużym zróżnicowaniem treści artykułów poświęconych wizytom ważnych osób trudno ustalić właściwy dla nich schemat opracowania rzeczowego.
Można jedynie wskazać elementy opisu, które zawsze należy uwzględnić, tworząc hasła przedmiotowe. Opracowując artykuł na temat wizyty ważnych osób, należy utworzyć:

1)
- hasło przedmiotowe osobowe w polu 600 dla osoby, która przyjechała
lub
- hasło korporatywne w polu 610 dla instytucji, z której pochodzi odwiedzająca delegacja
lub
- hasło geograficzne dla miejscowości, której mieszkańcy odwiedzają naszą miejscowość


2)
- hasło przedmiotowe ogólne w polu 650 z nazwą kategorii osób, odnoszące się do funkcji sprawowanej przez gościa, np.:
Premier (urząd)
Przywódcy i głowy państw
Parlamentarzyści
Biskupi
Rabini
Artyści
Reżyserzy
Malarze
Pisarze
Pracownicy naukowi
itp.

3)
- hasło przedmiotowe geograficzne w polu 651 z nazwą miejscowości, która gościła odwiedzających z odpowiednim określnikiem rzeczowym i określnikiem chronologicznym (nieobowiązkowo), np.:

Lądek-Zdrój (woj. dolnośląskie) - polityka - 2014 r.


Pozostałe hasła przedmiotowe tworzymy w zależności od treści artykułu.

Przykłady (omówione wyżej stałe elementy opisu podkreślono na zielono):


Sprawozdanie z X posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 18.06.2014 r. odbyło się X posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyło w nim 7 członków Komisji.
Podczas pierwszej części spotkania wprowadzano opisy do lokalnej kartoteki haseł wzorcowych. Nadal opracowywane są hasła wzorcowe korporatywne z zakresu szkolnictwa i oświaty.

Następnie wiceprzewodnicząca Komisji Kamila Wilk przedstawiła relację z 33. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP, które odbyło się w dniach 2-3.06.2014 r. Tematem przewodnim Spotkania było przybliżanie bibliografii regionalnej przeciętnemu użytkownikowi biblioteki. Wygłoszone na Spotkaniu referaty omawiały różne formy działań ułatwiające dostęp do bibliografii czy podnoszące jej atrakcyjność: tworzenie metawyszukiwarek obsługujących jednocześnie katalog biblioteczny, bibliotekę cyfrową i bibliografię regionalną, tworzenie baz faktograficznych połączonych z bibliografią itp. 
 
Kolejna część spotkania Komisji poświęcona była opracowaniu materiałów metodycznych. Sformułowano wytyczne dotyczące tworzenia opisu bibliograficznego artykułów na temat wizyt ważnych osób oraz aglomeracji. Materiały te wkrótce pojawią się na niniejszym blogu.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na temat zasadności wprowadzania do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek. Uznano, że rozszerzenie zasięgu formalnego Bibliografii byłoby pozytywną zmianą, znacznie wzbogacającą bibliografię i ułatwiającą wyszukiwanie materiałów na temat regionu.
 
Następne spotkanie Komisji zaplanowano na 17.09.2014 na godz. 10.30. Podczas spotkania ustalone zostaną zasady wprowadzania do BRDŚ fragmentów książek. Opracowane zostaną także przykłady opisów bibliograficznych artykułów, które są szczególnie trudne. Kontynuowane będą prace nad lokalną kartoteką haseł wzorcowych.

Jednocześnie informujemy, że porozumienie w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w ramach Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego zostało rozesłane do dyrektorów bibliotek dolnośląskich w dniu 13.06.2014 r. 

piątek, 6 czerwca 2014

Bibliografia regionalna a współczesny użytkownik - spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej SBP

W dniach 2-3 czerwca 2014 r., w Bielsku-Białej i Szczyrku, odbyło się 33. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP Bibliografia regionalna a współczesny użytkownik. W spotkaniu Zespołu uczestniczyły: Kamila Wilk, Grażyna Błażejowska i Jolanta Kaszewska.

Program konferencji:
I dzień obrad – Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
 • Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej – prezentacja Bogdan Kocurek.
 • Beskidzkie ABC – Grzegorz Tymoszuk (Książnica Beskidzka)
 • Bibliografia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie Magdalena Szmajduch (MiPBP w Pszczynie)
 • Zegadłowicziana – Bogusława Gutan (Książnica Beskidzka)

II dzień obrad – Hotel META w Szczyrku
 • Organizacja prac nad bibliografią regionalną wojewódzkich bibliotek publicznych – Krystyna Kasprzyk (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)
 • Biblioteka cyfrowa jako element zespołu usług informacyjnych biblioteki na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej – dr Agnieszka Magiera (Biblioteka Śląska)
 • Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego – Małgorzata Szelong (Książnica Cieszyńska)
 • Współpraca bibliotek na Dolnym Śląsku w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej – Joanna Gaworska-Wandas - w zastępstwie Jolanta Ubowska (Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu)
 • Bielska Bibliografia Regionalna – Teresa Dziemińska - w zastępstwie Grzegorz Tymoszuk (Książnica Beskidzka)


Krótko o konferencji:
Krystyna Kasprzyk przedstawiła obszerną prezentację nt. stanu, organizacji, perspektyw bibliografii regionalnych i opracowujących je bibliografów. Analiza powstała na podstawie ankiet opracowanych przez biblioteki wojewódzkie. Po dopracowaniu zostanie wysłana do dyrektorów bibliotek.
Jolanta Ubowska zaprezentowała opracowaną przez Joannę Gaworską informację o naszej, wspólnie opracowywanej bibliografii Dolnego Śląska.
Zaprezentowane zostały ciekawe inicjatywy bibliotek w Bielsku-Białej i Cieszynie, które zgodnie z dewizą "biblioteka bliżej czytelnika" oprócz bazy bibliograficznej oferują użytkownikom bazę faktograficzną. "Beskidzkie ABC" to regionalna baza informacyjna z przeznaczeniem dla szerokich kręgów odbiorców. Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego zawiera ponad 6 tys. rekordów. Jest to tekstowa baza danych stanowiąca sprawne narzędzie, które dzięki swej przyjaznej formie i dostępności ułatwia wyszukiwanie materiału zamieszczonego na łamach ważniejszych słowników biograficznych. Słownik przeszukiwać można według różnorakich kryteriów: nazwiska, pseudonimy, rok urodzenia czy śmierci, miejscowości, wykonywany zawód, instytucje itp.
Również w referacie "Biblioteka cyfrowa jako element zespołu usług informacyjnych" Agnieszka Magiera pokazywała zalety wykorzystania i powiązania ze sobą bazy bibliograficznej i faktograficznej. Autorka zwracała uwagę na rzadkie w bibliotekach umieszczanie na stronie głównej, w centralnym miejscu, przyjaznej dla czytelnika wyszukiwarki przeszukującej wszystkie bazy biblioteczne.
Kamila Wilk

sobota, 10 maja 2014

Opis bibliograficzny artykułu z dostępem elektronicznym

W Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska możemy rejestrować artykuły z czasopism, które posiadają swoje wersje elektroniczne i są dostępne on-line. Podawanie informacji o dostępie elektronicznym istotnie zwiększa atrakcyjność i przydatność naszej bazy dla użytkowników, którzy uzyskują natychmiastowy dostęp do treści artykułów. Dlatego warto poświęcić czas na sprawdzenie, czy rozpisywane przez nas czasopisma znajdują się w bibliotekach cyfrowych lub czy posiadają swoje własne cyfrowe archiwa. Jeśli tak, link do zasobu należy podać w opisie bibliograficznym artykułu. W przeszukiwaniu zasobów bibliotek cyfrowych przydatna jest wyszukiwarka Federacji Bibliotek Cyfrowych: http://fbc.pionier.net.pl/owoc . Warto też sprawdzać, co nowego pojawia się w Cyfrowym Dolnym Śląsku (kolekcja Czasopisma: http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=33 )

UWAGA: nie podajemy linków do informacyjnych serwisów internetowych, będących elektronicznymi odpowiednikami lokalnych dzienników (np. http://www.gazetawroclawska.pl/ - odpowiednik dziennika "Polska Gazeta Wrocławska"), ponieważ zamieszczane tam treści mają charakter efemeryczny. Gdybyśmy podawali do nich linki, w krótkim czasie stałyby się one nieaktywne i odsyłałyby do nieistniejących stron.

Do podawania informacji o dostępie elektronicznym w opisie bibliograficznym artykułu w formacie MARC 21 służy pole 856. Szczegółowe informacje o tym polu znajdują się w instrukcji Format MARC 21 dla potrzeb Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. W codziennej pracy wystarczy o nim wiedzieć tyle, że ma wskaźniki 4 (pierwszy) i 1 (drugi), które oznaczają odpowiednio: dostęp przez www i wersję elektroniczną opisywanego dokumentu, a link do zasobu podajemy w podpolu „u”. Link kopiujemy z paska adresu i wklejamy.

856 41 |u http://medycynawet.edu.pl/images/stories/pdf/digital/1956/195606332335.pdf

Tak wygląda użycie pola 856 w rekordzie bibliograficznym w formacie MARC 21 w programie Aleph:
kliknij obrazek, aby powiększyć


Tak przygotowany opis wyświetla się w bazie Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska w następujący sposób:

kliknij obrazek, aby powiększyć
Widoczny w opisie link jest aktywny, a po jego kliknięciu użytkownik trafia do zdigitalizowanego artykułu:

piątek, 9 maja 2014

Sprawy bieżące

Szanowni Państwo! 

Po kwietniowym szaleństwie związanym z organizacją przez pracowników Działu Informacji DBP pod czujnym okiem koordynatora projektu Katarzyny Zborowskiej Silesiany – Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego z radością wracamy do zadań związanych z bibliografią regionalną. Miesiąc maj poświęcamy szkoleniom w formie indywidualnych warsztatów prowadzonych przez Magdalenę Nawrocką. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. 
 
Informuję również, że po półrocznych staraniach na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pojawił się link do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Planowane w czerwcu wystąpienie odnośnie bibliografii terytorialnej na IV Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich nie dojdzie do skutku. Miało ono poprzedzić podpisanie porozumienia bibliotek dolnośląskich w sprawie tworzenia bazy bibliograficznej „Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska”. Nie oznacza to jednak, że wycofujemy się z podpisania tegoż porozumienia. Będzie ono podpisywane w formie dwustronnej pomiędzy DBP we Wrocławiu, a konkretną biblioteką. Pisma w tej sprawie zostaną rozesłane do Państwa placówek w najbliższych dniach.

Wszystkim bibliografom życzę owocnej pracy ;) a członkom Komisji przypominam o spotkaniu 18 06.2014 r.

Joanna Gaworska - Wandas

czwartek, 13 marca 2014

Sprawozdanie z IX posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 12.03.2014 r. odbyło się IX posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Uczestniczyło w nim 11 członków Komisji.
W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania działalności Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska za 2013 r. (sprawozdania z działalności Komisji za 2013 r. w postach poniżej) oraz wybrano Zarząd na kolejne lata działalności w składzie: Joanna Gaworska-Wandas (DBP we Wrocławiu) – przewodnicząca, Kamila Wilk (KK Jelenia Góra) – wiceprzewodnicząca oraz Magdalena Nawrocka (DBP Wrocław) – sekretarz.

Dwunastoosobowa Komisja powołana do życia 08.02.2012 r. w składzie ustalonym przez bibliografów dolnośląskich na Dorocznym Spotkaniu Bibliografów będzie koordynować działania w zakresie nadzoru merytorycznego nad baza Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Skład Komisji może ulec zmianie. Z inicjatywą w tej sprawie występują dyrektorzy bibliotek dolnośląskich w kooperacji z przewodniczącym Komisji.
Podstawowym celem działania Komisji jest intensyfikacja prac nad bibliografią regionalną DZB i pozyskanie kolejnych partnerów współodpowiedzialnych za pełną, jednolitą i rzetelną informację bibliograficzną o regionie dolnośląskim.
Plan współpracy członków Komisji obejmuje:
 • opracowywanie materiałów metodycznych, niezbędnych w pracach nad ujednoliceniem opisów w bibliografii terytorialnej,
 • stworzenie kartoteki haseł wzorcowych,
 • podział opracowywanych dokumentów, który zapobiegnie powielaniu się opisów lub pomijaniu artykułów związanych z regionem,
 • koordynacja prac bibliograficznych,
 • pomoc merytoryczna nad opracowaniem bibliografii lokalnej,
 • współpraca z bibliotekami powiatowymi i współorganizacja szkoleń z zakresu bibliografii regionalnej,
 • bieżące uzupełnianie i przekazywanie na stronę internetową Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska informacji dotyczących prac Komisji.
Posiedzenia Komisji będą się odbywać przynajmniej raz na kwartał lub w miarę potrzeb. Członkowie dolnośląskiej Komisji zobowiązani są do współpracy z Zespołem do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W dalszej części spotkania omawiano sprawy bieżące:

 1. Dobór dokumentów do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska: należy uczulić osoby zajmujące opracowaniem zbiorów w DZB, aby zwracały uwagę na fragmenty/rozdziały poświęcone tematom regionalnym (bezwzględnie umieszczać słowo kluczowe REGIONALIA w polu 695), umieszczać opisy bibliograficzne z materiałów pokonferencyjnych.
 2. Na prośbę członków Komisji zgłoszoną na Dorocznym Spotkaniu Bibliografów Dolnośląskich w sprawie przesyłania propozycji haseł do lokalnej KHW oraz potrzeb odnośnie materiałów metodycznych odpowiedziała jedynie pani Czesława Karpierz (Nowa Ruda). Zaproponowane hasła oraz materiały metodyczne zostaną opracowane na kolejnym spotkaniu Komisji.
 3. Aktywizacja bibliografów dolnośląskich – zaproponowano, aby spotkania osób zajmujących się współtworzeniem bibliografii lokalnej odbywały się dwa razy w roku. Pierwsze spotkanie o charakterze sprawozdawczo-organizacyjnym, zaś drugie o charakterze warsztatowym z elementami integracyjnymi. Propozycja ta zostanie przedstawiona dyrekcji DBP i ewentualnie będzie realizowana od 2015 r.
 4. W związku z podjęciem w 2014 r. prac związanych z uporządkowaniem w bazie bibliograficznej opisów z błędnie wypełnionym polem 040 okazało się, że nie wszystkie biblioteki na terenie Dolnego Śląska archiwizują bezterminowo opracowywane czasopisma. Członkowie Komisji postanowili w związku z tym poprosić bibliografów o odpowiedź na pytanie, ile czasopism regionalnych i lokalnych jest przez nich opracowywana, ile czasopism jest bezterminowo archiwizowanych, ile z tego stanowią wycinki. W przypadku gdy Biblioteka nie dysponuje miejscem do przechowywania czasopism zaleca się archiwizowanie wycinków artykułów z których opisy bibliograficzne wprowadzane są do bazy bibliograficznej.
 5. Ponieważ 6 bibliotek w tym: 2 powiatowe, 1 pełniąca zadania powiatowe i 3 mające siedzibę w mieście powiatowym nie włączyły się do współpracy nad tworzeniem bibliografii regionalnej postanowiono: artykuły dotyczące tych powiatów znajdujące się w czasopismach ogólnowojewódzkich nadal będą opracowywane przez pracowników Działu Informacji DBP ze szczególnym uwzględnieniem powiatu milickiego i górowskiego, ponadto bibliografowie z Wałbrzycha będą opracowywać artykuły traktujące o powiecie kamiennogórskim, bibliograf ze Zgorzelca zajmie się powiatami lubańskim i bolesławieckim, zaś bibliografowie z Legnicy powiatem lubińskim. Powiat ząbkowicki nadal będzie opracowywany przez bibliografa z Biblioteki Miejskiej im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich.


Ostatnia część spotkania poświęcona była opracowaniu materiałów metodycznych odnośnie artykułów na temat: nagród, odznaczeń i plebiscytów. Efekty prac zamieszczamy w poście poniżej.

Kolejne spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 18.06.2014 r. o godzinie 10.00 w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sali 22 (II piętro). Członkowie Komisji będą opracowywać i wprowadzać do KHW kolejne hasła związane ze szkolnictwem. Przygotowane zostaną także materiały metodyczne poświęcone tworzeniu opisów dla artykułów na temat wizyt znanych osób. Przedstawiona zostanie również relacja ze spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP oraz IV Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich.

Opis bibliograficzny artykułów na temat nagród - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Każdy opis bibliograficzny artykułu poświęconego nagrodzie (gospodarczej, społecznej, kulturalnej, literackiej itp.) powinien zawierać hasło przedmiotowe wyrażające nazwę owej nagrody.
Nazwy nagród umieszczamy w polu 650 w podpolu a - jest to temat rzeczowy jednostkowy.

Przykłady:
650 _4 |a Gazele Biznesu (nagroda)
650 _4 |a Złoty Floren Legnicki
650 _4 |a Nagroda im. Wisławy Szymborskiej
650 _4 |a Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS

Temat może zawierać dopowiedzenie „nagroda” umieszczone w nawiasie, jeśli nazwa nagrody jest mało znana i/lub niejednoznaczna. Dopowiedzenie takie nie jest obligatoryjne.

Podobnie jak nagrody traktujemy różnego rodzaju rankingi, plebiscyty i odznaczenia - ich nazwę również umieszczamy w polu 650, jako temat rzeczowy jednostkowy.

Uwaga: ponieważ w naszej bibliografii pojawia się bardzo wiele wersji nazwy nagrody Dolnośląski Gryf (zresztą sam organizator konkursu nie jest w kwestii nazwy nagrody konsekwentny), Komisja ds. Bibliografii Regionalnej postanowiła przyjąć nazwę w brzmieniu „Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza”. Tej nazwy należy używać, tworząc hasła przedmiotowe do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
W formacie MARC 21 będzie to wyglądać tak:
650 _4 |a Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza

Jeżeli artykuł dotyczy wręczenia nagród i wymienia laureatów, po temacie - nazwie nagrody dodajemy określnik rzeczowy „laureaci” oraz określnik chronologiczny określający rok, za który została przyznana nagroda.

Przykłady:
650 _4 |a Nagroda Kulturalna Gazety Wyborczej Wrocław WARTO
                 |x laureaci
                 |y 2014 r.

650 _4 |a Dolnośląski Klucz Sukcesu (nagroda)
                 |x laureaci
                 |y 2009 r.


W opisie bibliograficznym artykułu poświęconego nagrodzie oprócz hasła przedmiotowego - nazwy nagrody tworzymy także inne hasła, najczęściej będą to:

hasła przedmiotowe osobowe w polu 600, zawierające nazwiska i imiona laureatów. Pamietajmy o tym, że jedynym dopuszczalnym dopowiedzeniem do tematu osobowego są daty biograficzne!

Przykłady:
600 14 |a Chmielewska, Renata
600 14 |a Dafoe, Willem |d (1955- )

hasło przedmiotowe korporatywne w polu 610, zawierające nazwę instytucji / organizacji / firmy, która jest laureatem nagrody lub jej fundatorem

hasło przedmiotowe - nazwa imprezy w polu 611, podczas której wręczano nagrody, np.:
611 24 |a Koncert Noworoczny |n (16 ; |d 2011; |c Legnica)

hasło przedmiotowe ogólne w polu 650, będące nazwą kategorii nagród, np.: Nagrody artystyczne, Nagrody filmowe, Nagrody gospodarcze, Nagrody kulturalne, Nagrody naukowe (zaczerpnięte ze Słownika Języka Haseł Przedmiotowych BN)

hasło przedmiotowe geograficzne w polu 651, zawierające nazwę miejscowości, z którą związani są laureaci i/lub miejscowości, w której wręczano nagrodę


Przykłady opisów bibliograficznych:

wtorek, 4 marca 2014

Korekta pola 040

Nawiązując do ustaleń z Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich odnośnie korekty opisów z błędnie wypełnionym polem 040 podajemy listę opisów do poprawy. Korekty dokonujemy do końca 2014 roku. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
Joanna Gaworska-Wandas: 71/ 3352223; jgaworska@wbp.wroc.pl
Magdalena Nawrocka: 71/3352236; mnawrocka@wbp.wroc.pl

Aleph katalogowanieprzeglądaj - baza region – lista haseł siglum biblioteki z pola 040
1995 – Świdnica
1995 – Świdnica
2003 - Świdnica
aswi – Świdnica
cz – Zgorzelec lub Lubań?
czyt – Bolesławiec
czytelnia – Polkowice
dzb – Świdnica
gry – Wrocław
korekta – Kłodzko
korekta2000 – Świdnica/ Kłodzko
korekta2001 – Świdnica
korekta2002 - Świdnica/ Kłodzko
korekta2003 – Świdnica
korekta2004 – Świdnica/ Kłodzko
nbr – Nowa Ruda
region - Kłodzko / Dzierżoniów / Nowa Ruda ?
region00 – Kłodzko
region01 – Wałbrzych
region02 – Wałbrzych/ Świdnica
region1003 – Kłodzko
region2000 – Dzierżoniów
region20002 – Kłodzko
region2001 – Dzierżoniów/ Kłodzko
region2002 – Kłodzko
region20023 – Kłodzko
region2003 – Kłodzko
region2003nanara – Kłodzko
region2004 – Kłodzko
region2005 – Kłodzko
region93 – Wrocław
region96 – Wrocław
region97 – Wrocław
region98 – Wrocław
region99 – Wrocław
swi – Świdnica
wal005 – Wałbrzych (korekta automatyczna)
wro – Jawor?

piątek, 28 lutego 2014

Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich – Wrocław, DBP 26.02.2014 r. - sprawozdanie

Program spotkania:
 1. Powitanie uczestników spotkania i przedstawienie programu.
 2. Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalną w 2013 r. z uwzględnieniem prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
 3. Tendencje organizacyjne związane z tworzeniem bibliografii regionalnej – omówienie ankiet.
 4. Przedstawienie planów dotyczących prac związanych z gromadzeniem i opracowaniem DŻS oraz omówienie ankiet z tym związanych.
 5. Informacja o planowanym, sformalizowanym porozumieniu w sprawie współpracy bibliotek dolnośląskich nad baza bibliograficzną.
 6. Przyjmowanie propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł do lokalnej KHW.
 7. Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń warsztatowych na 2014 r. oraz ich tematyki.
 8. Omówienie błędów pojawiających się i dotychczas nie poprawionych w bazie bibliograficznej.
 9. Sprawy różne i/lub dyskusja.
 10. Zakończenie spotkania.
Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalną w 2013 r.
Szczegółowe dane odnośnie stanu prac nad bibliografią znajdziecie Państwo w nowej zakładce Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska w liczbach.

Komisja ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska
Członkowie Komisji spotkali się czterokrotnie w ciągu 2013 r. Posiedzenia odbywały się kolejno: 05.04.2013, 05.06.2013, 19.09.2013, 30.11.2013. Prace Komisji obejmowały:
 • tworzenie materiałów metodycznych: opis bibliograficzny recenzji, opracowanie artykułów poświęconych wybranym imprezom ogólnopolskim oraz artykułów dotyczących wystaw i spotkań autorskich;
 • wskazówki dotyczące bazy bibliograficznej: potrzeba zindeksowania pola zawierającego temat formalny (655), usunięcie z indeksów haseł, do których nie są przypisane żadne rekordy, usunięcie błędnych komunikatów pojawiających się w systemie podczas wprowadzania opisów recenzji i artykułów ukazujących się w serii;
 • opracowanie i wprowadzanie do bazy KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska wzorcowych haseł korporatywnych (stan na d. 09.01.2014 r. – 485 haseł);
 • opracowanie ankiety mającej na celu badanie tendencji organizacyjnych związanych z tworzeniem bibliografii regionalnej;
 • postulowanie sformalizowania współpracy bibliotek dolnośląskich nad bazą bibliografii dolnośląskiej oraz podjęcia starań o rozszerzenie promocji tego źródła informacji o regionie (m.in. umieszczenie linku do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na stronie Urzędu Marszałkowskiego);
 • ustalenie terminu i tematyki dorocznego spotkania bibliografów dolnośląskich w 2014 r.

Tendencje organizacyjne związane z tworzeniem bibliografii regionalnej – omówienie ankiet.
Informacje o ankiecie znajdziecie Państwo w poście poniżej.

Przedstawienie planów dotyczących prac związanych z gromadzeniem i opracowaniem DŻS oraz omówienie ankiet z tym związanych.

Kierownik Sekcji Regionalnej DBP Teresa Smaga poruszyła problem gromadzenia dokumentów życia społecznego. Ze względu na obfitość wydarzeń mających miejsce na terenie Dolnego Śląska oraz mnogość dokumentów z tym związanych, konieczne staje się zawężenie zakresu gromadzonych materiałów w bibliotekach. Dolnośląska Biblioteka Publiczna postanowiła od roku 2014 ograniczyć gromadzenie dokumentów życia społecznego i zająć się archiwizacją materiałów dotyczących ważnych wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu oraz imprez z Dolnego Śląska mających charakter wojewódzki lub ogólnopolski. W związku z powyższym, dyrekcja biblioteki wystosowała list do dyrektorów dolnośląskich bibliotek z prośbą, aby wspólnymi działaniami stworzyć pełną bazę wiedzy o regionie, z której skorzystają czytelnicy bibliotek tworzących Dolnośląski Zasób Biblioteczny. Wraz z listem przewodnim dyrekcji DBP rozesłano do 36 bibliotek ankietę dotyczącą gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego. Otrzymano 15 odpowiedzi, z których wynika, iż 85% ankietowanych bibliotek gromadzi dokumenty życia społecznego. Osoby odpowiedzialne za zbiory dżs zajmują się zbiorami sporadycznie, ponieważ na co dzień wykonują obowiązki związane z obsługą czytelników, gromadzeniem i opracowywaniem lub organizacją imprez bibliotecznych. Połowa ankietowanych bibliotek opracowuje formalnie i rzeczowo dokumenty życia społecznego. Dokumenty są udostępniane sporadycznie: w 58%, w postaci bazy komputerowej na stanowisku bezpośrednio dostępnym dla czytelników, a 25% czytelników korzysta z tradycyjnej kartoteki. Ankietowani w 90% stwierdzili, iż dysponują odpowiednim sprzętem do tworzenia bazy dżs i udzielania właściwej informacji, a 60% dokumentalistów postrzegają swoją pracę jako przyjemną i pożyteczną. Reasumując, analiza ankiet pozwoliła nam zorientować się w sytuacji dotyczącej gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego w bibliotekach Dolnego Śląska i stwierdzić, że połowa ankietowanych bibliotek w ogóle nie gromadzi dokumentów życia społecznego. Jest to zjawisko niepokojące, ale daje nam nowy bodziec do opracowania planu współpracy w zakresie dokumentacji życia lokalnego.

Informacja o planowanym, sformalizowanym porozumieniu w sprawie współpracy bibliotek dolnośląskich nad baza bibliograficzną.

Zgromadzeni zostali zapoznani z treścią dokumentu formalizującego współpracę bibliotek dolnośląskich w zakresie wspólnych działań związanych z tworzeniem bibliografii regionalnej.
Porozumienie zostanie przedstawione dyrektorom bibliotek na VI Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich w czerwcu 2014 r. po wcześniejszej prezentacji na temat Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Przyjmowanie propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł do lokalnej KHW.
Postulowano opracowanie materiałów metodycznych na temat tworzenia opisów bibliograficznych artykułów poświęconych nagrodom i plebiscytom. Pozostałe propozycje odnośnie materiałów metodycznych i haseł do kartoteki wzorcowej mają zostać nadesłane mailowo do dnia 10.03.2014 r. na adres jgaworska@wbp.wroc.pl lub mnawrocka@wbp.wroc.pl
 
Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń warsztatowych na 2014 r. oraz ich tematyki.
Zaktualizowany terminarz jest dostępny w zakładce.

Omówienie błędów pojawiających się i dotychczas nie poprawionych w bazie bibliograficznej.
Przedstawiono błędy najczęściej powtarzające się w opisach bibliograficznych wprowadzonych do bazy w minionym roku, a mianowicie
 • niepoprawna interpunkcja, niezgpdne z normami stosowanie znaków umownych, brak odstępów lub zbyt dużo odstępów
 • tworzenie opisów bibliograficznych artykułów z serwisów internetowych, które mają charakter efemeryczny
 • tworzenie zbyt ogólnych haseł przedmiotowych geograficznych, złożonych wyłącznie z tematu, bez określników; ze względu na specyfikę bibliografii regionalnej hasła przedmiotowe geograficzne powinny być jak najbardziej precyzyjne
 • brak hasła przedmiotowego geograficznego
 • stosowanie tematów w funkcji określnika
 • tworzenie niepoprawnych haseł przedmiotowych korporatywnych - bez dopowiedzeń z nazwą siedziby, ze skrótami oznaczającymi formę własności
 • stosowanie nazwy miejscowości w funkcji określnika geograficznego, podczas gdy określnikiem geograficznym w JHP BN mogą być jedynie nazwy państw (aktualnie istniejących i historycznych), jednostek większych od państw, takich jak kontynenty i ich części oraz nazwy mórz i oceanów;
 • stosowanie zbyt wielu określników, które nie tworzą logicznie spójnej całości
 • stosowanie tematów i określników usuniętych ze Słownika JHP BN lub uznanych za formy odrzucone


Sprawy różne i/lub dyskusja.
 • Oprócz bieżącej pracy korektorskiej bibliografowie maja obowiązek uporządkowania własnych opisów z błędnie wypełnionym polem 040 do końca 2014 r. W lutym br. odnotowano ponad 60 tysięcy takich rekordów. Nie można ich jednoznacznie przypisać do biblioteki sprawczej. W styczniu przyszłego roku wszystkie źle oznaczone rekordy zostaną usunięte z bazy.
 • Zwrócono uwagę na błąd, który pojawił się w poście Sigla bibliotek stosowane w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Siglum powtarza się w polu 852 a nie w 825. Błąd ten został poprawiony.
 • Bibliotekarze pracujący w systemie MAK zapytali o możliwość korzystania z KHW tworzonego w systemie Aleph. Sugestie w tej sprawie zostaną przekazane po konsultacji z Działem Automatyzacji w pierwszych dniach marca.
 • Wskazano również na rozbieżność między wykazem sigli zamieszczonego w instrukcji Format MARC21 dla potrzeb bibliografii regionalnej, a wykazem umieszczonym na blogu bibliografii regionalnej. Różnice te zostaną wyjaśnione po konsultacji osobą, która opracowała wykaz na potrzeby DZB. O efektach rozmów będziemy informować na bieżąco.
 • Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 12.03.2014 r. o godzinie 10.00 w sali 22 na II piętrze. Prosimy o niezawodne przybycie wszystkich członków Komisji.

Zakończenie spotkania. 
 
W Dorocznym Spotkaniu Bibliografów Dolnośląskich uczestniczyło 28 bibliotekarzy reprezentujących 18 bibliotek spośród 24 współtworzących Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska.