piątek, 31 stycznia 2014

Informacje o ankiecie na temat tendencji organizacyjnych w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 09.01.2014 r. rozesłano do 38 bibliotek publicznych z terenu Dolnego Śląska anonimową ankietę w formie elektronicznej z prośbą o wypełnienie i odesłanie do dnia 17.01.2014 r. Pytania w niej zawarte opracowane zostały przez członków Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Ankieta ma na celu zbadanie tendencji organizacyjnych związanych z tworzeniem bibliografii regionalnej. Dotychczas odpowiedziało 18 bibliotek, zaś od 20 nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Wnioski wynikające z badania opinii bibliografów przedstawione zostaną na Dorocznym Spotkaniu Bibliografów Dolnośląskich w dniu 26.02.2014 r. oraz, w połączeniu z analizą stanu prac nad bazą Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2013 r., na IV Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich w czerwcu 2014 r. 
 
W Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej trwają zakrojone na szeroką skalę działania związane z tworzeniem Działu Regionalnego. Planowane są zmiany w profilu gromadzenia dokumentów życia społecznego. W związku z tym w najbliższych dniach przesłana zostanie kolejna ankieta dotycząca gromadzenia, opracowania i wykorzystania tego typu zbiorów. Apelujemy do wszystkich adresatów o rzetelne odpowiedzi. Jeśli ankieta nie dotyczy Państwa placówek proszę nas o tym poinformować mailowo lub telefonicznie. Prosimy również pracowników 20 bibliotek, którzy nie wypełnili ankiet związanych z bibliografią regionalną o przesłanie odpowiedzi, które pozwolą w pełny sposób zbadać stan prac nad bibliografią oraz nakreślić właściwy obraz tendencji organizacyjnych związanych z pracą bibliografów.

Joanna Gaworska-Wandas
jgaworska@wbp.wroc.pl
(71)335-22-23

Magdalena Nawrocka
mnawrocka@wbp.wroc.pl
(71)335-22-36