czwartek, 13 marca 2014

Sprawozdanie z IX posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 12.03.2014 r. odbyło się IX posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Uczestniczyło w nim 11 członków Komisji.
W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania działalności Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska za 2013 r. (sprawozdania z działalności Komisji za 2013 r. w postach poniżej) oraz wybrano Zarząd na kolejne lata działalności w składzie: Joanna Gaworska-Wandas (DBP we Wrocławiu) – przewodnicząca, Kamila Wilk (KK Jelenia Góra) – wiceprzewodnicząca oraz Magdalena Nawrocka (DBP Wrocław) – sekretarz.

Dwunastoosobowa Komisja powołana do życia 08.02.2012 r. w składzie ustalonym przez bibliografów dolnośląskich na Dorocznym Spotkaniu Bibliografów będzie koordynować działania w zakresie nadzoru merytorycznego nad baza Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Skład Komisji może ulec zmianie. Z inicjatywą w tej sprawie występują dyrektorzy bibliotek dolnośląskich w kooperacji z przewodniczącym Komisji.
Podstawowym celem działania Komisji jest intensyfikacja prac nad bibliografią regionalną DZB i pozyskanie kolejnych partnerów współodpowiedzialnych za pełną, jednolitą i rzetelną informację bibliograficzną o regionie dolnośląskim.
Plan współpracy członków Komisji obejmuje:
 • opracowywanie materiałów metodycznych, niezbędnych w pracach nad ujednoliceniem opisów w bibliografii terytorialnej,
 • stworzenie kartoteki haseł wzorcowych,
 • podział opracowywanych dokumentów, który zapobiegnie powielaniu się opisów lub pomijaniu artykułów związanych z regionem,
 • koordynacja prac bibliograficznych,
 • pomoc merytoryczna nad opracowaniem bibliografii lokalnej,
 • współpraca z bibliotekami powiatowymi i współorganizacja szkoleń z zakresu bibliografii regionalnej,
 • bieżące uzupełnianie i przekazywanie na stronę internetową Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska informacji dotyczących prac Komisji.
Posiedzenia Komisji będą się odbywać przynajmniej raz na kwartał lub w miarę potrzeb. Członkowie dolnośląskiej Komisji zobowiązani są do współpracy z Zespołem do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W dalszej części spotkania omawiano sprawy bieżące:

 1. Dobór dokumentów do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska: należy uczulić osoby zajmujące opracowaniem zbiorów w DZB, aby zwracały uwagę na fragmenty/rozdziały poświęcone tematom regionalnym (bezwzględnie umieszczać słowo kluczowe REGIONALIA w polu 695), umieszczać opisy bibliograficzne z materiałów pokonferencyjnych.
 2. Na prośbę członków Komisji zgłoszoną na Dorocznym Spotkaniu Bibliografów Dolnośląskich w sprawie przesyłania propozycji haseł do lokalnej KHW oraz potrzeb odnośnie materiałów metodycznych odpowiedziała jedynie pani Czesława Karpierz (Nowa Ruda). Zaproponowane hasła oraz materiały metodyczne zostaną opracowane na kolejnym spotkaniu Komisji.
 3. Aktywizacja bibliografów dolnośląskich – zaproponowano, aby spotkania osób zajmujących się współtworzeniem bibliografii lokalnej odbywały się dwa razy w roku. Pierwsze spotkanie o charakterze sprawozdawczo-organizacyjnym, zaś drugie o charakterze warsztatowym z elementami integracyjnymi. Propozycja ta zostanie przedstawiona dyrekcji DBP i ewentualnie będzie realizowana od 2015 r.
 4. W związku z podjęciem w 2014 r. prac związanych z uporządkowaniem w bazie bibliograficznej opisów z błędnie wypełnionym polem 040 okazało się, że nie wszystkie biblioteki na terenie Dolnego Śląska archiwizują bezterminowo opracowywane czasopisma. Członkowie Komisji postanowili w związku z tym poprosić bibliografów o odpowiedź na pytanie, ile czasopism regionalnych i lokalnych jest przez nich opracowywana, ile czasopism jest bezterminowo archiwizowanych, ile z tego stanowią wycinki. W przypadku gdy Biblioteka nie dysponuje miejscem do przechowywania czasopism zaleca się archiwizowanie wycinków artykułów z których opisy bibliograficzne wprowadzane są do bazy bibliograficznej.
 5. Ponieważ 6 bibliotek w tym: 2 powiatowe, 1 pełniąca zadania powiatowe i 3 mające siedzibę w mieście powiatowym nie włączyły się do współpracy nad tworzeniem bibliografii regionalnej postanowiono: artykuły dotyczące tych powiatów znajdujące się w czasopismach ogólnowojewódzkich nadal będą opracowywane przez pracowników Działu Informacji DBP ze szczególnym uwzględnieniem powiatu milickiego i górowskiego, ponadto bibliografowie z Wałbrzycha będą opracowywać artykuły traktujące o powiecie kamiennogórskim, bibliograf ze Zgorzelca zajmie się powiatami lubańskim i bolesławieckim, zaś bibliografowie z Legnicy powiatem lubińskim. Powiat ząbkowicki nadal będzie opracowywany przez bibliografa z Biblioteki Miejskiej im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich.


Ostatnia część spotkania poświęcona była opracowaniu materiałów metodycznych odnośnie artykułów na temat: nagród, odznaczeń i plebiscytów. Efekty prac zamieszczamy w poście poniżej.

Kolejne spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 18.06.2014 r. o godzinie 10.00 w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sali 22 (II piętro). Członkowie Komisji będą opracowywać i wprowadzać do KHW kolejne hasła związane ze szkolnictwem. Przygotowane zostaną także materiały metodyczne poświęcone tworzeniu opisów dla artykułów na temat wizyt znanych osób. Przedstawiona zostanie również relacja ze spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP oraz IV Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich.

Opis bibliograficzny artykułów na temat nagród - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Każdy opis bibliograficzny artykułu poświęconego nagrodzie (gospodarczej, społecznej, kulturalnej, literackiej itp.) powinien zawierać hasło przedmiotowe wyrażające nazwę owej nagrody.
Nazwy nagród umieszczamy w polu 650 w podpolu a - jest to temat rzeczowy jednostkowy.

Przykłady:
650 _4 |a Gazele Biznesu (nagroda)
650 _4 |a Złoty Floren Legnicki
650 _4 |a Nagroda im. Wisławy Szymborskiej
650 _4 |a Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS

Temat może zawierać dopowiedzenie „nagroda” umieszczone w nawiasie, jeśli nazwa nagrody jest mało znana i/lub niejednoznaczna. Dopowiedzenie takie nie jest obligatoryjne.

Podobnie jak nagrody traktujemy różnego rodzaju rankingi, plebiscyty i odznaczenia - ich nazwę również umieszczamy w polu 650, jako temat rzeczowy jednostkowy.

Uwaga: ponieważ w naszej bibliografii pojawia się bardzo wiele wersji nazwy nagrody Dolnośląski Gryf (zresztą sam organizator konkursu nie jest w kwestii nazwy nagrody konsekwentny), Komisja ds. Bibliografii Regionalnej postanowiła przyjąć nazwę w brzmieniu „Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza”. Tej nazwy należy używać, tworząc hasła przedmiotowe do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
W formacie MARC 21 będzie to wyglądać tak:
650 _4 |a Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza

Jeżeli artykuł dotyczy wręczenia nagród i wymienia laureatów, po temacie - nazwie nagrody dodajemy określnik rzeczowy „laureaci” oraz określnik chronologiczny określający rok, za który została przyznana nagroda.

Przykłady:
650 _4 |a Nagroda Kulturalna Gazety Wyborczej Wrocław WARTO
                 |x laureaci
                 |y 2014 r.

650 _4 |a Dolnośląski Klucz Sukcesu (nagroda)
                 |x laureaci
                 |y 2009 r.


W opisie bibliograficznym artykułu poświęconego nagrodzie oprócz hasła przedmiotowego - nazwy nagrody tworzymy także inne hasła, najczęściej będą to:

hasła przedmiotowe osobowe w polu 600, zawierające nazwiska i imiona laureatów. Pamietajmy o tym, że jedynym dopuszczalnym dopowiedzeniem do tematu osobowego są daty biograficzne!

Przykłady:
600 14 |a Chmielewska, Renata
600 14 |a Dafoe, Willem |d (1955- )

hasło przedmiotowe korporatywne w polu 610, zawierające nazwę instytucji / organizacji / firmy, która jest laureatem nagrody lub jej fundatorem

hasło przedmiotowe - nazwa imprezy w polu 611, podczas której wręczano nagrody, np.:
611 24 |a Koncert Noworoczny |n (16 ; |d 2011; |c Legnica)

hasło przedmiotowe ogólne w polu 650, będące nazwą kategorii nagród, np.: Nagrody artystyczne, Nagrody filmowe, Nagrody gospodarcze, Nagrody kulturalne, Nagrody naukowe (zaczerpnięte ze Słownika Języka Haseł Przedmiotowych BN)

hasło przedmiotowe geograficzne w polu 651, zawierające nazwę miejscowości, z którą związani są laureaci i/lub miejscowości, w której wręczano nagrodę


Przykłady opisów bibliograficznych:

wtorek, 4 marca 2014

Korekta pola 040

Nawiązując do ustaleń z Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich odnośnie korekty opisów z błędnie wypełnionym polem 040 podajemy listę opisów do poprawy. Korekty dokonujemy do końca 2014 roku. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
Joanna Gaworska-Wandas: 71/ 3352223; jgaworska@wbp.wroc.pl
Magdalena Nawrocka: 71/3352236; mnawrocka@wbp.wroc.pl

Aleph katalogowanieprzeglądaj - baza region – lista haseł siglum biblioteki z pola 040
1995 – Świdnica
1995 – Świdnica
2003 - Świdnica
aswi – Świdnica
cz – Zgorzelec lub Lubań?
czyt – Bolesławiec
czytelnia – Polkowice
dzb – Świdnica
gry – Wrocław
korekta – Kłodzko
korekta2000 – Świdnica/ Kłodzko
korekta2001 – Świdnica
korekta2002 - Świdnica/ Kłodzko
korekta2003 – Świdnica
korekta2004 – Świdnica/ Kłodzko
nbr – Nowa Ruda
region - Kłodzko / Dzierżoniów / Nowa Ruda ?
region00 – Kłodzko
region01 – Wałbrzych
region02 – Wałbrzych/ Świdnica
region1003 – Kłodzko
region2000 – Dzierżoniów
region20002 – Kłodzko
region2001 – Dzierżoniów/ Kłodzko
region2002 – Kłodzko
region20023 – Kłodzko
region2003 – Kłodzko
region2003nanara – Kłodzko
region2004 – Kłodzko
region2005 – Kłodzko
region93 – Wrocław
region96 – Wrocław
region97 – Wrocław
region98 – Wrocław
region99 – Wrocław
swi – Świdnica
wal005 – Wałbrzych (korekta automatyczna)
wro – Jawor?