poniedziałek, 8 grudnia 2014

Sprawozdanie z XII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 03.12.2014 r. odbyło się XII posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyło w nim 8 członków Komisji (Eliza Furmanek, Grażyna Błażejowska, Jolanta Kaszewska, Kamila Wilk, Joanna Gaworska-Wandas, Magdalena Nawrocka, Ewa Kownacka i Agnieszka Rabka, która zastąpi Roberta Staniszewskiego).
Spotkanie było w całości poświęcone opracowaniu i wprowadzaniu do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek. Przykłady pomocne w opracowaniu tego typu dokumentów znajdziecie Państwo w poście poniżej.
Ustalono, iż Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich odbędzie się w dniu 25.02.2015 r. Program spotkania będzie obejmował miedzy innymi: krótkie podsumowanie działalności Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2014 r., stan prac nad bibliografią regionalną w poszczególnych bibliotekach w odniesieniu do podpisanych w 2014 r. „Porozumień w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska”, omówienie błędów pojawiających się i dotychczas nie poprawionych w bazie bibliograficznej oraz wprowadzenie do opracowania fragmentów książek na potrzeby bibliografii regionalnej, zgłaszanie potrzeb bibliografów z zakresie pomocy metodycznych i ustalenie terminów indywidualnych warsztatów oraz ich tematyki (lista). Kierownik Sekcji Regionalnej DBP będzie odpowiadał na pytania związane z problematyką gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego.
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 25.03.2014 o godz. 10.00. Temat spotkania członków Komisji będzie uzależniony od propozycji bibliografów zgłaszanych podczas Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich.

Joanna Gaworska-Wandas


czwartek, 4 grudnia 2014

Zasady wprowadzania do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek

Poniższe informacje zostaną przedstawione na Dorocznym Spotkaniu Bibliografów Dolnośląskich, które odbędzie się 25 lutego 2015 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

Zgodnie z ustaleniami Komisji ds Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska:
  • do bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska nie przejmujemy opisów z katalogu głównego DZB;
  • przy opracowaniu bierzemy pod uwagę jedynie ustępy/rozdziały/fragmenty książki, które są wyróżnione własnym tytułem;
  • jeśli książka zawiera rozdziały poświęcone naszemu województwu lub konkretnym miejscowościom to: fragmenty poświęcone ogólnie Dolnemu Śląskowi oraz miastu wojewódzkiemu rozpisują bibliografowie z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, natomiast pozostali bibliografowie zajmują się wyłącznie fragmentami dotyczącymi swojego terenu;

W opisie bibliograficznym fragmentu książki używamy tych samych pól formatu MARC21, co przy opisie artykułu.

LDR - etykieta rekordu
008 - dane kontrolne
040 - żródło katalogowania - siglum biblioteki opracowującej
090 - numer bibliografii - rok
100 - hasło główne - nazwa osobowa - autor fragmentu
245 - strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności - tytuł fragmentu
246 - odmienny wariant tytułu
500 - uwagi ogólne
520 - uwagi dotyczące treści
600 - hasło przedmiotowe osobowe
610 - hasło przedmiotowe korporatywne
611 - hasło przedmiotowe - impreza
630 - hasło przedmiotowe - tytuł ujednolicony
650 - hasło przedmiotowe ogólne
651 - hasło przedmiotowe geograficzne
653 - tematy w formie swobodnej
655 - hasło przedmiotowe formalne
693 - dział bibliografii (klasyfikacja)
700 - hasło dodatkowe - nazwa osobowa - autor lub redaktor książki, z której pochodzi opracowywany fragment
740 - hasło dodatkowe - tytuł
773 - cytata wydawnicza - opis książki, z której pochodzi opracowywany fragment w I stopniu szczegółowości
852 - dane lokalne - inf. o miejscu przechowywania publikacji
856 - dostęp elektroniczny
999 - osoby opracowujące 


Przykłady: