piątek, 23 stycznia 2015

Spotkanie bibliografów dolnośląskich

Zapraszamy wszystkie osoby, które wprowadzają lub planują wprowadzać opisy do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na doroczne spotkanie bibliografów.

Rozumiejąc istotną rolę Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w ogólnopolskim systemie bibliografii chcielibyśmy wspólnie z państwem pracować nad jej ulepszaniem i podnoszeniem jej funkcjonalności dla użytkowników, a także zadbać o wysoki poziom merytoryczny i formalny bazy bibliograficznej, którą wspólnie tworzymy.

Spotkanie odbędzie się w środę, 25 lutego 2015 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (sala konferencyjna, III piętro) o godz. 10.00

Prosimy wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu o zgłoszenia do 17.02.2015 r. - mailowo: jgaworska@wbp.wroc.pl lub telefonicznie: (71) 335 22 23, (71) 335 22 36.

Program spotkania będzie obejmował miedzy innymi: krótkie podsumowanie działalności Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2014 r., stan prac nad bibliografią regionalną w poszczególnych bibliotekach w odniesieniu do podpisanych w 2014 r. „Porozumień w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska”, omówienie błędów pojawiających się i dotychczas nie poprawionych w bazie bibliograficznej oraz wprowadzenie do opracowania fragmentów książek na potrzeby bibliografii regionalnej, zgłaszanie potrzeb bibliografów z zakresie pomocy metodycznych i ustalenie terminów indywidualnych warsztatów oraz ich tematyki (lista). Kierownik Sekcji Regionalnej DBP będzie odpowiadał na pytania związane z problematyką gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego.