środa, 13 maja 2015

UWAGA! Zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym…

W dniach 20-21 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycja zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej.”

Zachęcamy  bibliografów dolnośląskich do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi i bieżącego śledzenia bloga Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN.
http://www.bn.org.pl/deskryptory/program-konferencji

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących świąt – ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Opracowując na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska artykuły poświęcone obchodom świąt należy utworzyć następujące hasło przedmiotowe:

- hasło przedmiotowe ogólne (za Słownikiem JHP BN) o następującej konstrukcji: w polu 650 w podpolu „a” temat wyrażający nazwę święta, w podpolu „y” określnik chronologiczny w formie daty rocznej.
Przykłady:

650 _4|a Narodowe Święto Niepodległości |y 2015 r.
650 _4|a Dzień Dziecka |y 2015 r.
650 _4|a Boże Narodzenie |y 2015 r.

Nie stosujemy w podpolu "x" określnika obchody. 


Uwagiokreślnik - - obchody - stosuje się po nazwach ciał zbiorowych, tematach ogólnych, osobowych i po tematach typu Nazwa narodowości za granicą. Określnika - obchody nie stosuje się po nazwach świąt


Obchody świąt mogą przybierać różne formy (koncerty, festyny, spektakle, wystawy, pochody itp.). W zależności od tego tworzymy kolejne hasła opisu bibliograficznego odpowiednio do treści artykułu. 


Dla obchodów świąt lokalnych, mających najczęściej formę imprez cyklicznych, takich jak np.: Dzień Ziemniaka, Dzień ulicy Świdnickiej, Dni Zgorzelca, Dzień Karpia itp. tworzymy hasło korporatywne – nazwa imprezy w polu 611 z odpowiednimi dopowiedzeniami w podpolach „n”, „d” i „c”.

Opracowanie rzeczowe dotyczące Dnia Ziemi będzie wyglądało w sposób następujący:

611 24|a Dzień Ziemi |d (2014 ; c Wrocław)
650 _4|a Edukacja ekologiczna |x  popularyzacja
650 _4|a Zgromadzenia i imprezy masowe |y 2014 r.
651 _4|a Wrocław (woj. dolnośląskie) |x imprezy

Święta lokalne, przy okazji których promuje się produkty regionalne należy opracować stosując hasło przedmiotowe ogólne: 

650_4|a Produkt regionalny |x popularyzacja
lub
650_4|a Marketing regionalny