czwartek, 27 października 2016

Sprawozdanie z XIX Spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska (26.10.2016 r.)

W spotkaniu uczestniczyły: Anna Gałkowska (Jelenia Góra), Ewa Kownacka (Świdnica), Grażyna Błażejowska (Legnica), Małgorzata Fitas (Zgorzelec), Joanna Gaworska- Wandas (Wrocław), Elżbieta Kapłon (Wrocław).

Tematem wiodącym była zmiana modelu opracowania zbiorów. W pierwszej części spotkania J. Gaworska-Wandas  i E. Kapłon zdały relację z pobytu na Dniu Otwartym Biblioteki Narodowej, który odbył się 21.10.2016 r. i w całości był poświęcony zmianom w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów bibliotecznych. Zmiany te wejdą w życie z dniem 01.01.2017 r.
W kolejnej części spotkania członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska analizowali materiały metodyczne zamieszczone w serwisie „Przepisy Katalogowania BN” (link w poście poniżej) oraz na podstawie tekstów tam zamieszczonych rozpoczęli pracę nad przygotowaniem materiałów na potrzeby szkolenia bibliografów dolnośląskich. Opracowane materiały będą opublikowane na blogu Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w zakładce „Materiały ze szkoleń”.
W związku z powyższym ustalono, że spotkania komisji będą odbywały się raz w miesiącu. Sugerowane terminy: 16 lub 23 listopada, 7 grudnia, 25 stycznia, 15 lutego. Wstępnie ustalono także termin Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich na dzień 22 lutego 2017 r. Zakłada się, że od marca 2017 r. rozpocznie się cykl zajęć warsztatowych w grupach 5-6 osobowych.

Prace nad budową lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych zostaną wznowione w marcu 2017 r.

wtorek, 4 października 2016

Deskryptory Biblioteki Narodowej - materiały metodyczne.

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do korzystania z serwisu "Przepisy katalogowania BN" dostępnym pod adresem:
 http://przepisy.bn.org.pl/.  Materiały metodyczne poświęcone Deskryptorom BN będą tam systematycznie uzupełniane o kolejne elementy.

czwartek, 8 września 2016

Spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Szanowni Państwo.


Kolejne posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się w środę 26.10.2016 r. o godzinie 10.00 w sali 22 (II piętro, budynek A ).
Spotkanie poświęcone będzie opracowaniu i korekcie haseł osobowych do lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych.
Wszystkich bibliografów dolnośląskich prosimy o nadsyłanie uwag, pytań i propozycji, które powinny być rozpatrzone na najbliższym spotkaniu Komisji (jgaworska@wbp.wroc.pl).

środa, 22 czerwca 2016

Materiały konferencyjne.

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym (22.06.2016 r.) rozesłano do wszystkich uczestników 35. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej SBP materiały konferencyjne. Wiadomość z załącznikiem "Prezentacje" przesłano na adresy wskazane w formularzach zgłoszeniowych. Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał maila o którym mowa proszę o kontakt  (do 30 czerwca 2016 r., w godz. 6.30-14.30)

jgaworska@wbp.wroc.pl
tel. 71 33 52 223

środa, 15 czerwca 2016

Po 35. Spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej SBP – „Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej”. (6-7.06.2016 r. – DBP - Wrocław)

W dwudniowym Spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej uczestniczyło 80 osób reprezentujących 47 bibliotek publicznych, pedagogicznych i Bibliotekę Narodową. Nie zabrakło również wykładowców akademickich zainteresowanych zmianami w funkcjonowaniu bibliografii regionalnej we współczesnym świecie. Tematem wiodącym konferencji było zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej  w opracowaniu rzeczowym dokumentów na potrzeby bibliografii regionalnej. W trakcie obrad kontynuowano temat współzależności bibliotek cyfrowych, bibliografii regionalnych i elektronicznych baz informacji jako kompletnego źródła informacji o regionie. Zebrani mogli dowiedzieć się o postępie w pracach nad bibliograficzną bazą małopolski oraz możliwościach jakie daje nowy interfejs systemu Sowa.
Przedstawiono również informację dotyczące Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Zaprezentowano wyniki badania ankietowego „Użytkownicy o Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska”, omówiono korelację między Jeleniogórską Biblioteką Cyfrowa a Bibliografią Regionalną Dolnego Śląska, podzielono się doświadczeniami pracy w oparciu o zbiory regionalne prowadzone w różnej formie i z różnymi grupami odbiorców.

Dla zainteresowanych kilka zdjęć dokumentujących 35. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej autorstwa M. Przybysz i M. Czernik.Uwaga: Materiały konferencyjne prześlemy uczestnikom konferencji bezpośrednio po otrzymaniu prezentacji od referentów. 

Użytkownicy o bazie Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska - wyniki ankiety

51 odpowiedzi

Podsumowanie

1. Czy jest Pan/Pani stałym użytkownikiem biblioteki?

tak4693.9%
nie36.1%

2. Czy w okresie ostatnich 3 lat korzystał/a Pan/Pani z bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska?

tak4387.8%
nie612.2%

3. Jak często zdarzyło się Panu/Pani wyszukiwać informacje w bazie Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska?

nigdy24.1%
raz510.2%
kilka razy4285.7%

4. Wyszukiwanie informacji w bazie miało na celu zaspokojenie potrzeb:

zawodowych2348.9%
naukowych919.1%
hobbystycznych1429.8%
Inne12.1%

5. Czy odnalazł/a Pan/Pani w bazie bibliograficznej informację na interesujący temat?

tak4493.6%
nie36.4%

6. Czy wyszukana informacja była dla Państwa wystarczająca (pełna)?

tak3269.6%
nie, musiałem/am korzystać z innego źródła informacji1430.4%

7. Czego Pana/Pani zdaniem brakowało?

zbiorów zwartych
Dokładniejszych haseł przedmiotowych i osobowych, które pozwoliłyby odszukać informację
porządku
Linku do tekstu artykułu.
materiały o regionie nie są w jednej bazie, odnalezione informacje to zwykle krótkie wzmianki wymagające dalszego uzupełniania
obszerniejszych informacji
brakowało informacji

8. Czy Pana/Pani zdaniem baza ta jest potrzebnym źródłem informacji o regionie?

tak47100%
nie00%

9. Jeśli zdaniem Państwa baza nie jest potrzebnym źródłem informacji prosimy o uzasadnienie

jest bardzo potrzebna
W dobie nowoczesnych technologii taka baza bardzo ułatwia zadania poszukiwawcze

10. Z bazy korzystałem/am:

samodzielnie3678.3%
z pomocą bibliotekarza1021.7%

11. Czy napotkał Pan/ Pani na trudności w wyszukaniu informacji w bazie?

tak919.1%
nie3880.9%

12. Jakiego typu to były trudności?

niezrozumiały język wyszukiwawczy666.7%
Inne333.3%

13. Co Pana/Pani zdaniem ułatwiłoby wyszukiwanie informacji w bazie bibliograficznej?

wyszukiwanie jest proste
porządek w bazie i ujednolicenie haseł
Pojedyńcze i zwięzłe hasł
bardziej intuicyjne hasła
Wprowadzenie do opisów haseł z języka potocznego
Link do artykułu znajdujący się w opisie.
link do artykułu
porządek
więcej słów kluczowych/haseł poprzez które można wyszukać informację
Mimo 70- na karku radzę sobie i tyle.
spis materiałów źródłowych, tytuły i roczniki

Liczba odpowiedzi dziennie


Sprawozdanie z XVIII Spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska (18.05.2016 r.)

W spotkaniu uczestniczyli: Kamila Wilk, Eliza Furmanek, Ewa Kownacka, Grażyna Błażejowska, Małgorzata Fitas, Joanna Gaworska-Wandas.
Omówiono następujące zagadnienia:
- Gazeta Wrocławska po zmianie tytułu,
- opinie na temat zmian na blogu,
- hasła osobowe do lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych.

W związku ze zmianą od 01.01.2016 r. tytułu Polskiej Gazety Wrocławskiej na Gazetę Wrocławską  w trakcie spotkania porównano numery czasopisma z terenu Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Zwrócono  uwagę, że Gazeta Wrocławska od 1 stycznia 2016 do 25 marca 2016 miała dodatek lokalny z odrębną numeracją.  Od 25 marca w numerach piątkowych pojawiła się inna winieta - Gazeta Wrocławska Magazyn i wtedy zniknął dodatek lokalny. Magazyn nie posiada odrębnej numeracji i paginacji. Artykuły w nim zamieszczane nie różnią się od siebie. Zawartością różnią się za to strony poprzedzające Magazyn (od 7 do 10). W przypadku opracowania artykułów z podanych wyżej stron należy po tytule czasopisma w nawiasie okrągłym rozróżnić mutację (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław).
Wszystkie opisy bibliograficzne wprowadzone do bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska z błędnie wprowadzonym tytułem czasopisma zostaną zmienione automatycznie.  Bibliografowie dolnośląscy proszeni są o sprawdzenie poprawności opisów numerów piątkowych zawierających dodatek lokalny oraz artykułów zamieszczanych na stronach 7-10.Opracowując artykuły prasowe na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska z okresu  od 1 stycznia do 25 marca należy uwzględnić dodatek regionalny. Po 25 marca opracować  Gazetę Wrocławską (patrz. Katalog Czasopism DZB) z pominięciem słowa „Magazyn”, a w artykułach ze str. 7-19 z uwzględnić miejscowości (Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra).
W kolejnej części spotkania członkowie Komisji wyrazili pozytywna opinię o zmianach, które zaszły na blogu bibliograficznym oraz zostali poinformowani o sprawach związanych z organizacja 35. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej.
Ostatnia część spotkania poświęcona była korekcie haseł osobowych wprowadzonych automatycznie do lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych.

Termin następnego spotkania Komisji ustalono na wrzesień 2016 r. 

wtorek, 10 maja 2016

Spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Szanowni Państwo.

Kolejne Spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się w środę 18.05.2016 r. o godzinie 10.00 w sali 22 (II piętro, budynek A ).
Omówione zostaną następujące zagadnienia:
- hasła osobowe do lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych,
- Gazeta Wrocławska po zmianie tytułu,
- opinie na temat zmian na blogu.

Wszystkich bibliografów dolnośląskich prosimy o nadsyłanie uwag, pytań i propozycji, które powinny być rozpatrzone na najbliższym spotkaniu Komisji (jgaworska@wbp.wroc.pl).

piątek, 6 maja 2016

Użytkownicy o bazie Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska - ankieta

Szanowni Użytkownicy bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.


Zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii na temat tworzonego przez zespół bibliografów dolnośląskich źródła informacji o regionie. Chcielibyśmy na podstawie Państwa uwag pracować nad jego ulepszaniem i podnoszeniem funkcjonalności.


Za każdą wypełnioną ankietę z góry dziękujemy!


UWAGA: Termin przesyłania ankiet upłynął w dniu 01.06.2016 r. 


wtorek, 12 kwietnia 2016

35. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP.

Szanowni Państwo.

Wszystkich dolnośląskich bibliografów zachęcamy do wzięcia udziału w Spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej. Program będzie się przedstawiał następująco:

PROGRAM
35. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej” – Wrocław, Dolnośląska Biblioteka Publiczne im. Tadeusza Mikulskiego, 6-7 czerwca 2016 r. (Rynek 58, III p., sala 35)

DZIEŃ I (6.06.2016 r.)

10.00 – 10.15 – Rejestracja uczestników
10.15 – 10.30 – Otwarcie spotkania: Andrzej Tyws - dyrektor DBP we Wrocławiu, Marzena Przybysz – przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP Warszawa.
10.30 – 12.00 - Deskryptory BN w opracowaniu bibliografii regionalnej – Kacper Trzaska Pracownia Deskryptorów BN Warszawa.
12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa.
12.30 – 14.00 - Deskryptory BN w opracowaniu bibliografii regionalnej - Kacper Trzaska Pracownia Deskryptorów BN Warszawa.
14.00 – 14.30 – Dyskusja.
14.45 – 15.45 - Obiad.
16.00 – 16.45 - Co mogę dla ciebie znaleźć? Nowy interfejs systemu Sowa - Wojciech Kowalewski Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
16.45 – 17.15 – Zmiany systemu opracowania Bibliografii Małopolski – wdrożenie Wojewódzkiego Systemu Bibliografii Regionalnej – Krystyna Kasprzyk Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
17.15 – 17.30 – Dyskusja.
17.30 Bibliografowie w terenie - spacer i rejs po Odrze z przewodnikiem miejskim, autorką i wydawcą książek o regionie, wystawcą na targach Silesiana – Dolnośląski Salon Wydawniczy - Martą Miniewicz (ok. 2 godz.).

DZIEŃ II (7.06.2016 r.)

09.00 – 10.00 – Zwiedzanie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
10.00 – 10.30 - Regionalne zasoby cyfrowe województwa opolskiego - dr Magdalena Mączyńska, Krystyna Pawłowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.
10.30 – 11.00 - Regionalne zbiory cyfrowe na terenie województwa łódzkiego - Joanna Kantyka Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi.
11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa.
11.15 – 11.35 – Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa a Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska – Kamila Wilk Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”.
11.35 – 12.00 – Użytkownicy o Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska – wyniki ankiety – Joanna Gaworska – Wandas Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. 
12.00 – 12.30 - „Na Dolnym Śląsku” - komunikaty :
 • Jubileusz Mariana Jachimowicza w Bibliotece pod Atlantami – Agnieszka Heidinger MBP „Biblioteka pod Atlantami” Wałbrzych.
 • Zgorzelec a Gorlitz – o pracy bibliografa na pograniczu – Małgorzata Fitas MBP w Zgorzelcu.
 • Spotkania z książką regionalną dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Legnickiej Bibliotece Publicznej – Grażyna Błażejowska LBP.
12.30 – 13.00 – Sprawy bieżące Zespołu, dyskusja, podsumowanie, zakończenie obrad.
13.15 – Obiad.

czwartek, 31 marca 2016

Sprawozdanie ze Spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska (30.03.2016 r.)

W spotkaniu uczestniczyli: Kamila Wilk, Małgorzata Fitas, Agnieszka Heidinger, Joanna Gaworska-Wandas.
Spotkanie poświęcone było opracowaniu haseł osobowych do lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. Hasła pobrane z bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska (pole 600) zostaną poddane korekcie na kolejnych spotkaniach członków Komisji.
Rozmawiano także o sprawach związanych z organizacją 35 Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP, które w bieżącym roku odbędzie się we Wrocławiu. O szczegółach dotyczących tego wydarzenia będziemy informować w kolejnych postach.
Termin następnego Spotkanie Komisji ds. BRDŚ wyznaczono na drugą połowę maja 2016 r.


środa, 9 marca 2016

Sprawozdanie z Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich - 02.03.2016 r.

 W spotkaniu uczestniczyło 25 bibliografów dolnośląskich reprezentujących 18 bibliotek publicznych. Prowadzenie - Joanna Gaworska-Wandas.

Program spotkania:

 1. Podsumowanie prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2015 r. Przyjmowanie uwag dotyczących prac Komisji i propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł osobowych do lokalnej KHW.
 2. Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalna w 2015 r.
 3. Co nas czeka w najbliższych latach ? – Zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym wprowadzane przez BN (prezentacja).
 4. Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń na rok 2016 r.  (tylko dla początkujących bibliografów).
 5. Sprawy różne i/lub dyskusja.

Przebieg spotkania:
1.   Dokonano krótkiego podsumowania pracy Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2015 r. Sprawozdania z posiedzeń Komisji wraz z materiałami metodycznymi i informacyjnymi zamieszczane są na bieżąco na stronie Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska. W okresie sprawozdawczym zamieszczono 10 postów oraz podlinkowano blog bibliograficzny województwa małopolskiego i metodyczny blog Pracowni Deskryptorów BN. Łączna liczba wyświetleń strony z materiałami metodycznymi -  17 708. Średnio miesięcznie odnotowuje się ok. 300 wejść.
Link z dostępem do bazy bibliograficznej Dolnego Śląska umieszczono na stronie głównej Urzędu Marszałkowskiego.

Zgromadzeni nie zgłosili uwag dotyczących działalności Komisji.

2.   Omówiono stan prac nad bibliografią regionalną w 2015 r. Podano dane statystyczne (dostępne w zakładce Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska w liczbach) i wyjaśniono wątpliwości z tym związane (statystyka Aleph a statystyka MAK BN). Zwrócono uwagę na duże zaangażowanie w prace bibliograficzne bibliotek, które przystąpiły do współpracy przy tworzeniu bazy bibliograficznej w 2014 roku.

3.   Na podstawie ogólnodostępnych materiałów przygotowano prezentację mającą na celu przybliżyć zebranym:
 •  Co to jest deskryptor?
 • Deskryptory w opracowaniu formalnym i rzeczowym - charakterystyka dokumentu w polach z grupy 3XX i 6XX.
 • Przykłady porównujące opracowanie dokumentu według JHP BN i D BN.
 • Baza Deskryptorów BN  w założeniach.
 • Gdzie szukać informacji na temat deskryptorów?
 • W jakim celu mają być stosowane?
 • Kto powinien stosować?
 • Dostrzegalne zmiany w bazach bibliograficznych BN i JHP BN.
 • Zmiany w tworzeniu haseł dla pól  600, 610 i 651 – na podstawie materiałów szkoleniowych publikowanych przez pana Kacpra Trzaskę z Pracowni Deskryptorów BN.
 • Wątpliwości związane z wprowadzeniem zmian w opracowaniu formalnym i rzeczowym w bazie Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska oraz decyzja Komisji ds. BRDŚ  w tej sprawie.

4.   W 2015 roku zorganizowano łącznie 5 szkoleń poświęconych opracowaniu materiałów na potrzeby bibliografii regionalnej. W trakcie spotkania opracowano terminarz indywidualnych warsztatów na 2016 r.  dla bibliografów rozpoczynających pracę przy tworzeniu bibliografii regionalnej z bibliotek w Jaworze, Oleśnicy, Lubinie oraz Świebodzicach.

5.   Sprawy różne:

 • Poinformowano zebranych o możliwości zorganizowania spotkania on line za pomocą programu ClickMeeting.
 • Kierownik Sekcji Regionalnej DBP odpowiadał na pytania dotyczące opracowanie dokumentów życia społecznego.
 • Bibliografowie zostali poproszeni o aktualizacje danych teleadresowych oraz wykaz zmian na liście tytułów czasopism opracowywanych na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.  Informacje należy przesłać w terminie do końca marca 2016 r. drogą mailową na adres: jgaworska@wbp.wroc.pl.
 • Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 30.03.2016 r. o godz. 10.00 w sali 22 DBP we Wrocławiu. Spotkanie poświęcone będzie opracowaniu i wprowadzaniu do lokalnej bazy KHW haseł osobowych.

poniedziałek, 15 lutego 2016

Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich

Zapraszamy wszystkie osoby, które wprowadzają lub planują wprowadzać opisy do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich.

Spotkanie odbędzie się w środę, 2. marca 2016 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (sala konferencyjna, III piętro) o godz. 10.00


Program spotkania:
1.   Podsumowanie prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2015 r. Przyjmowanie uwag dotyczących prac Komisji i propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł osobowych do lokalnej KHW.
2.   Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalna w 2015 r.
3.   Co nas czeka w najbliższych latach? – Zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym wprowadzane przez BN - (prezentacja)
4.   Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń na rok 2016 r. (tylko dla początkujących bibliografów).
5.   Sprawy różne i/lub dyskusja.


Prosimy wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu o zgłoszenia do 26.02.2016 r. - mailowo: jgaworska@wbp.wroc.pl lub telefonicznie: (71) 335 22 23, (71) 335 22 36.

czwartek, 11 lutego 2016

Sprawozdanie ze Spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska (03.02.2016 r.)

W spotkaniu uczestniczyli:

Kamila Wilk, Małgorzata Fitas, Ewa Kownacka, Grażyna Błażejowska, Jolanta Kaszewska, Elwira Furmanek, Joanna Gaworska-Wandas

Program spotkania:

1. Podsumowanie pracy Komisji w 2015 r.
2. Deskryptory BN w bazie bibliografii regionalnej (dyskusja).
3. Określenie terminu i tematu Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich.
4. Wprowadzanie haseł do lokalnej KHW.

Przebieg spotkania:

1.   Podsumowano pracę Komisji ds. Bibliografii Regionalnej w roku 2015, w którym to spotkania odbyły się trzykrotnie.
Spotkanie w dniu 25.03.2015 r. poświęcone było ujednoliceniu opisów artykułów dotyczących obchodów świąt oraz konsekwentnego stosowania tematów formalnych. W dniu 03.06.2015 r. dyskutowano o zmianach w opracowaniu formalnym i rzeczowym proponowanych przez Bibliotekę Narodową. W kolejnej części spotkania odpowiadano na pytania bibliografów dotyczące między innymi:  stosowania w haśle korporatywnym skrótów określających stan prawny instytucji oraz cudzysłowu, stosowania dopowiedzeń do hasła osobowego, kryptonimy, pseudonimy i inicjały w opracowaniu formalnym, opracowanie obszernych streszczeń w języku polskim w książkach obcojęzycznych. Kolejne spotkanie członków Komisji odbyło się  30.09.2015 r. W wyniku dyskusji ustalono, iż do czasu opublikowania szczegółowych wytycznych dotyczących zmian w opracowaniu formalnym  i rzeczowym Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska będzie opracowywana w oparciu o JHP BN.

2.   Porównano zmiany zachodzące w bazach bibliograficznych BN oraz w Słowniku JHP BN z materiałami szkoleniowymi prezentowanymi na blogu Między Słowami Pracowni Deskryptorów BN oraz materiałami towarzyszącymi wystąpieniom pana Kacpra Trzaski. Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych o przeprowadzonych rozmowach telefonicznych dotyczących stanu prac nad wdrażaniem zmian w bibliografiach regionalnych w innych województwach – Lublin, Szczecin, Kraków. Z rozmów tych wynika, że jedynie w bibliografii małopolskiej zaszła zmiana polegająca na wprowadzeniu do rekordu bibliograficznego pola 648.
Dyskutowano nad wprowadzeniem zmian dotyczących opracowania hasła osobowego, rozwiązywania skrótów w dopowiedzeniach stosowanych do hasła geograficznego, wydzieleniem ze złożonego hasła geograficznego obiektów traktowanych dotychczas jako określniki ogólne i tworzenia z nich tematu ogólnego, a także o zmianach dotyczących budowy hasła korporatywnego.

W wyniku dyskusji ustalono:

·        wstrzymujemy się z wprowadzaniem zmian w opracowaniu rekordów bibliograficznych do czasu pojawienia się obligatoryjnych ustaleń BN (materiały metodyczne, instrukcje, szkolenia),
·        pracujemy w oparciu o Słownik JHP BN,
·        korekcie podlegają tylko bieżące opisy,
·        konstruując hasło przedmiotowe staramy się w miarę możliwości ograniczać stosowanie określników (zwiększamy ilość tematów, zmniejszamy ilość określników)
·        w przypadku opracowania artykułów poświęconych osobom należy pamiętać o stosowaniu w haśle osobowym dopowiedzenia (daty biograficzne) oraz tematów ogólnych dookreślających hasło osobowe (np. Dyrektorzy bibliotek, Chemicy, Aktorzy, Pracownicy naukowi itp.)

3.   Termin Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich ustalono na dzień 02.03.2016 r. (środa) godzina 10.00. Spotkanie odbędzie się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu w sali 35 (III piętro budynku A).

Program będzie się przedstawiał następująco:

·        Podsumowanie prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2015 r. Przyjmowanie uwag dotyczących prac Komisji i propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł osobowych do lokalnej KHW.
·        Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalna w 2015 r.
·        Co nas czeka w najbliższych latach? – Zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym wprowadzane BN - (prezentacja)
·        Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń na rok 2016 r. (tylko dla początkujących bibliografów).
·        Sprawy różne i/lub dyskusja.
Informacje o spotkaniu zostaną rozesłane do bibliotek publicznych Dolnego Śląska mailowo.

4.   Ponieważ dyskusja dotycząca zmian w opracowaniu rzeczowym  przedłużyła się nie wprowadzano haseł do lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. Zwrócono jedynie uwagę, że dotychczas wprowadzone hasła wymagają korekty ze względu zmiany, o których wcześniej dyskutowano.