czwartek, 31 marca 2016

Sprawozdanie ze Spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska (30.03.2016 r.)

W spotkaniu uczestniczyli: Kamila Wilk, Małgorzata Fitas, Agnieszka Heidinger, Joanna Gaworska-Wandas.
Spotkanie poświęcone było opracowaniu haseł osobowych do lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. Hasła pobrane z bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska (pole 600) zostaną poddane korekcie na kolejnych spotkaniach członków Komisji.
Rozmawiano także o sprawach związanych z organizacją 35 Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP, które w bieżącym roku odbędzie się we Wrocławiu. O szczegółach dotyczących tego wydarzenia będziemy informować w kolejnych postach.
Termin następnego Spotkanie Komisji ds. BRDŚ wyznaczono na drugą połowę maja 2016 r.


środa, 9 marca 2016

Sprawozdanie z Dorocznego Spotkania Bibliografów Dolnośląskich - 02.03.2016 r.

 W spotkaniu uczestniczyło 25 bibliografów dolnośląskich reprezentujących 18 bibliotek publicznych. Prowadzenie - Joanna Gaworska-Wandas.

Program spotkania:

 1. Podsumowanie prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2015 r. Przyjmowanie uwag dotyczących prac Komisji i propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł osobowych do lokalnej KHW.
 2. Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalna w 2015 r.
 3. Co nas czeka w najbliższych latach ? – Zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym wprowadzane przez BN (prezentacja).
 4. Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń na rok 2016 r.  (tylko dla początkujących bibliografów).
 5. Sprawy różne i/lub dyskusja.

Przebieg spotkania:
1.   Dokonano krótkiego podsumowania pracy Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2015 r. Sprawozdania z posiedzeń Komisji wraz z materiałami metodycznymi i informacyjnymi zamieszczane są na bieżąco na stronie Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska. W okresie sprawozdawczym zamieszczono 10 postów oraz podlinkowano blog bibliograficzny województwa małopolskiego i metodyczny blog Pracowni Deskryptorów BN. Łączna liczba wyświetleń strony z materiałami metodycznymi -  17 708. Średnio miesięcznie odnotowuje się ok. 300 wejść.
Link z dostępem do bazy bibliograficznej Dolnego Śląska umieszczono na stronie głównej Urzędu Marszałkowskiego.

Zgromadzeni nie zgłosili uwag dotyczących działalności Komisji.

2.   Omówiono stan prac nad bibliografią regionalną w 2015 r. Podano dane statystyczne (dostępne w zakładce Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska w liczbach) i wyjaśniono wątpliwości z tym związane (statystyka Aleph a statystyka MAK BN). Zwrócono uwagę na duże zaangażowanie w prace bibliograficzne bibliotek, które przystąpiły do współpracy przy tworzeniu bazy bibliograficznej w 2014 roku.

3.   Na podstawie ogólnodostępnych materiałów przygotowano prezentację mającą na celu przybliżyć zebranym:
 •  Co to jest deskryptor?
 • Deskryptory w opracowaniu formalnym i rzeczowym - charakterystyka dokumentu w polach z grupy 3XX i 6XX.
 • Przykłady porównujące opracowanie dokumentu według JHP BN i D BN.
 • Baza Deskryptorów BN  w założeniach.
 • Gdzie szukać informacji na temat deskryptorów?
 • W jakim celu mają być stosowane?
 • Kto powinien stosować?
 • Dostrzegalne zmiany w bazach bibliograficznych BN i JHP BN.
 • Zmiany w tworzeniu haseł dla pól  600, 610 i 651 – na podstawie materiałów szkoleniowych publikowanych przez pana Kacpra Trzaskę z Pracowni Deskryptorów BN.
 • Wątpliwości związane z wprowadzeniem zmian w opracowaniu formalnym i rzeczowym w bazie Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska oraz decyzja Komisji ds. BRDŚ  w tej sprawie.

4.   W 2015 roku zorganizowano łącznie 5 szkoleń poświęconych opracowaniu materiałów na potrzeby bibliografii regionalnej. W trakcie spotkania opracowano terminarz indywidualnych warsztatów na 2016 r.  dla bibliografów rozpoczynających pracę przy tworzeniu bibliografii regionalnej z bibliotek w Jaworze, Oleśnicy, Lubinie oraz Świebodzicach.

5.   Sprawy różne:

 • Poinformowano zebranych o możliwości zorganizowania spotkania on line za pomocą programu ClickMeeting.
 • Kierownik Sekcji Regionalnej DBP odpowiadał na pytania dotyczące opracowanie dokumentów życia społecznego.
 • Bibliografowie zostali poproszeni o aktualizacje danych teleadresowych oraz wykaz zmian na liście tytułów czasopism opracowywanych na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.  Informacje należy przesłać w terminie do końca marca 2016 r. drogą mailową na adres: jgaworska@wbp.wroc.pl.
 • Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 30.03.2016 r. o godz. 10.00 w sali 22 DBP we Wrocławiu. Spotkanie poświęcone będzie opracowaniu i wprowadzaniu do lokalnej bazy KHW haseł osobowych.