piątek, 17 marca 2017

Spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w okresie listopad 2016 – marzec 2017.

Szanowni Państwo.
W okresie od listopada 2016 r. do marca 2017 r. odbyły się kolejne, comiesięczne posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. W tym czasie przygotowano materiały szkoleniowe poświęcone stosowaniu deskryptorów BN w bazie bibliograficznej DZB. Po korekcie zostaną one opublikowane na naszym blogu w zakładce "materiały ze szkoleń".
Ustalono, że kolejne spotkania odbędą się w terminach: 5.04.2017 r., 24.05.2017 r. i 21.06.2017 r.
Tematami obrad będą kolejno: zmiany w instrukcji "Format MARC 21 dla potrzeb Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Artykuły z czasopism i fragmenty książek.", formatka opisu bibliograficznego i dopowiedzenia do nazw osobowych.
Ustalono również, iż Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich zostanie zorganizowane dopiero po zakończeniu prac nad materiałami metodycznymi i po przerwie wakacyjnej w dniu 27.09.2017 r.
O szczegółach dotyczących prac Komisji będziemy informować na bieżąco. Informację dotyczącą ogólnego spotkania bibliografów prześlemy z początkiem września 2017 r. na Państwa adresy mailowe.
Prosimy o systematycznie przeglądanie informacji zamieszczanych na:

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/dbn