poniedziałek, 29 czerwca 2015

34. Spotkanie Zespołu ds Bibliografii Regionalnej - Kraków 2015 r.

W dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Bibliografia wobec wyzwań nowych technologii – 34. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 pracowników bibliotek publicznych, pedagogicznych i Biblioteki Narodowej. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP (http://www.sbp.pl/artykul/?cid=14468&prev=342)
Zachęcamy! 

piątek, 19 czerwca 2015

Między_słowami: Serwis informacyjny Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Zachęcamy wszystkich bibliografów do śledzenia nowego serwisu Biblioteki Narodowej Między Słowami.
Znajdziecie tam Państwo informacje o wdrażaniu Deskryptorów BN, relacje i materiały ze spotkań, materiały metodyczne, komunikaty techniczne, schematy przekształcenia dotychczasowych opisów.

Link do serwisu (http://miedzy_slowami.bn.org.pl/) umieściliśmy w „Przydatnych linkach” po prawej stronie ekranu.

Z możliwościami programu PRIMO, który wkrótce ułatwi wyszukiwanie informacji naszym użytkownikom można zapoznać się na stronie: 

http://www.aleph.pl/produkty/primo/centralny-indeks-zasobow/

środa, 10 czerwca 2015

Sprawozdanie z XIV spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 03.06.2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyli w nim: Eliza Furmanek (Wałbrzych), Ewa Kownacka (Świdnica), Grażyna Błażejowska (Legnica), Małgorzata Fitas (Zgorzelec), Kamila Wilk (Jelenia Góra), Joanna Gaworska-Wandas (Wrocław).

Pierwsza część spotkania poświęcona była dyskusji na temat proponowanych przez Bibliotekę Narodową zmian w opracowaniu formalnym i rzeczowym. W rozmowie uczestniczył M. Gabrysiak – kierownik Działu Automatyzacji Bibliotek.

Ustalono:
1.   W dalszym ciągu opracowujemy na bieżąco i wprowadzamy do bazy bibliograficznej artykuły i fragmenty książek według obowiązujących zasad z wykorzystaniem Słownika JHP.
2.   Nie robimy szczegółowej  korekty opisów bibliograficznych sprzed 2010 roku, ograniczamy się do ujednolicania opisów w bazie. Nie zawieszamy korekty haseł osobowych. Usuwamy wcześniej stosowane dopowiedzenia typu: aktor, prezes, itp. Bezwzględnie wprowadzamy daty biograficzne.
3.   Czekamy na dalsze wytyczne w sprawie stosowania deskryptorów.
4.   Zakładkę znajdującą się na naszym blogu „Propozycje zmian” należy zamienić na ”Zapytaj, zaproponuj, skomentuj”. Będzie bardziej czytelna i funkcjonalna, szczególnie w okresie zmian. Zamiast zakładki można skorzystać z prostego komunikatora, który ułatwi kontakt z Komisją.

W kolejnej części spotkania rozmawiano o wątpliwościach zgłaszanych przez bibliografów. Dotyczyły one między innymi:

1.   Stosowania w haśle korporatywnym skrótów określających stan prawny instytucji.

Przypominamy za Poradnikiem JHP BN - VI. Hasło korporatywne (Justyna Wilk-Żmigrodzka):

pomijamy określenie stanu prawnego ciała zbiorowego (np. sp. z o.o., SA, s.c., GmbH), jeśli występuje na początku lub na końcu nazwy, a nie jest niezbędne do identyfikacji ciała zbiorowego, np.:

Polskie Radio  nie:  Polskie Radio S.A.
Budimex  nie:  Budimex S.A.
ale:
Odlewnie S.A.
Bełchatów S.A.
A. Blikle Sp. z o.o.

2.  Stosowania w haśle korporatywnym cudzysłowu.
Hasło korporatywne – nazwa ciała zbiorowego:
Nazwę ciała zbiorowego podaje się w formie oficjalnie przyjętej i używanej przez to ciało. Jeśli w nazwie występuje cudzysłów należy go przejąć.

temat
Polskie Biuro Podróży "Orbis"
NU
"Orbis", Polskie Biuro Podróży
NU
PBP "Orbis"
Źródło
Informator Podróżniczo-Turystyczny / Polskie Biuro Podróży "Orbis". - Warszawa, 1939-
Źródło
www.pbp.com.pl
Uwagi
k

temat
Wojskowe Koło Łowieckie "Cyranka" (Świdwin)
NU
"Cyranka", Wojskowe Koło Łowieckie w Świdwinie
NU
Koło Łowieckie "Cyranka" w Świdwinie
NU
WKŁ nr 43 "Cyranka" w Świdwinie
NU
Wojskowe Koło Łowieckie nr 43 "Cyranka" w Świdwinie
NU
Świdwin (woj. zachodniopomorskie) - Wojskowe Koło Łowieckie "Cyranka"
Źródło
Dzieje Wojskowego Koła Łowieckiego nr 43 "Cyranka" w Świdwinie / Henryk Czyżyk. - Warszawa, 2007
Uwagi
k

temat
Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów" (Chorzów)
NU
"Barbara-Chorzów", Kopalnia Węgla Kamiennego
NU
Kopalnia "Barbara-Chorzów"
NU
Chorzów (woj. śląskie) - Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów"
Źródło
Z dziejów chorzowskiego górnictwa węglowego / Zdzisław Janeczek. - Katowice, 1995
Uwagi
k

Hasło korporatywne – nazwa imprezy:
Podobnie postępujemy w przypadku nazwy imprezy. Jeśli w nazwie występuje cudzysłów należy go przejąć.

temat
Festiwal "Jazz nad Odrą" (35 ; 2000 ; Wrocław)
NU
35 Festiwal "Jazz nad Odrą (Wrocław)
NU
XXXV Festiwal "Jazz nad Odrą (Wrocław)
NU
"Jazz nad Odrą", Festiwal (Wrocław)
Źródło
35. Festiwal "Jazz nad Odrą" / [red. Elżbieta Kujawska]. - [Wrocław, 2000]
Uwagi
i

3.  Stosowanie dopowiedzeń (dat biograficznych) do hasła osobowego.

Wątpliwość bibliografa dotyczyła tego, czy do hasła osobowego zastosowanego w artykule opracowanym w czasie kiedy osoba o której mowa w treści dokumentu jeszcze żyła należy dopisać daty śmierci z chwilą zgonu.

Należy uzupełnić daty biograficzne z chwilą zgonu. W systemie Aleph można to zrobić automatycznie.


4. Kryptonimy, pseudonimy, inicjały – w opracowaniu formalnym podajemy nazwy osobowe w formie zaczerpniętej z materiału źródłowego. Nie rozwiązujemy kryptonimów, pseudonimów i inicjałów nawet wówczas, jeśli wiemy jaka osoba się pod nimi kryje!

Szczegóły dotyczące opracowania rzeczowego - Hasło Osobowe na :

http://fabryka-jezyka.bn.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/III.-Has%C5%82o-osobowe.10.01.pdf

5. Czy i jak opracować obszerne streszczenia w języku polskim znajdujące się w publikacji obcojęzycznej traktującej o Dolnym Śląsku?


W odpowiedzi na to pytanie prezentujemy przykłady opracowane przez bibliografów z Legnicy.


Na zakończenie spotkania Członkowie Komisji zostali poinformowani o chęci przystąpienia do współpracy w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy Zdroju.

Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy SBP odbędzie się w dniach 18-19 czerwca w Krakowie. Dolny Śląsk będzie reprezentowany przez Kamilę Wilk i Joannę Gaworską - Wandas. Na spotkaniu zaprezentowany będzie blog dolnośląski poświęcony bibliografii regionalnej.


Termin kolejnego spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska wyznaczono na drugą połowę września 2015 r. O dacie oraz temacie spotkania poinformujemy Państwa w odrębnym poście.