poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Oznaczenie mutacji

Szanowni Państwo!
Ponieważ mnożą się pytania dotyczące oznaczenia mutacji czasopism w rekordzie bibliograficznym bibliografii dolnośląskiej wyjaśniam:
Opis bibliograficzny opracowujemy zgodnie z instrukcją Format MARC 21 dla potrzeb Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Artykuły z czasopism – materiały metodyczne. Wrocław 2012.
W przypadku mutacji czasopisma zgodnie z normą PN-N-01152-02 oraz zaleceniami opracowanymi przez G. Jaroszewicz, M. Krynicką i B. Wieczorkowską w „Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla artykułów z czasopisma. Wersja 2008” po tytule czasopisma (w podpolu t pola 773) należy podać w nawiasach okrągłych numer wydania mutacji przejęty ze stopki redakcyjnej czasopisma. Sugeruję także wpisanie nazwy miejscowości dla której została wydana mutacja. Taki zapis wydaje się być czytelny zarówno dla bibliotekarzy jak i czytelników, szczególnie w przypadku braku odrębnej numeracji.

Przykłady:

773 0_ i| //
               t| Dolnośląski Przegląd Gospodarczy (Wyd. 2 ; Wrocław)
               g| 1969, nr 18, s. 10, 14 
 
773 0_i| //
           t| Polska Gazeta Wrocławska (Wyd. 1 ; Wrocław)
           g| 2012, nr 186, s. 5


Bardzo proszę o zaprzestanie stosowania podpola b, które było zalecane w naszych materiałach metodycznych w instrukcji z 2006 roku.
Przyjmujemy iż powyższe wskazówki stosowane będą z chwilą umieszczenia wiadomości na stronie.
Wcześniejszy materiał bibliograficzny proszę pozostawić bez zmian.

Joanna Gaworska-Wandas